1 Korẽntɩ 9

1Mam mea n sɔe n mea? Mam me le de'a la Yesu tontoneba la ayema? N me kelom nyɛ' to Daana Yesu mɛ? Yamam te nɛreba behɛ baŋɛ te n tone bɔ'ɔra la to Daana? 2Ge nɛreba han zagahɛ mam te n dagɛ Yesu tontoneba la yema, ya mam zen'en, n seren dela bala! Yamam mɛhe bɔŋa to Daana Yesu sore dɔlɔga la poan pa'alɛ mɛ soŋa soŋa te n dela Yesu tontoneba la ayema. 3Ge nɛreba n ne zɛrɛgɛ mam te n tɔgɛ pɔ'e n mea se'em n wana. 4To ka tare sore te ba bo tɔ dia la ko'om n tooma la zuo? 5Ge n daa han tare ne pɔga te ka dɔla Yesu sore, n ka tare ne sore te n bahɛ ka te ka doohe mam te n ɛɛra tona n tooma wo Kepas la Yesu tontoneba la basɛba la, la Yesu yebehe n ete se'em la? 6Ge la dela mam la Barnabas ma'an n sontii to tona diiha to mɛhe? 7Ane n de pɛɛntɛɛnra gee le tuluge a mea yɔɔra n tone sɛla la zuo? Kaara dite la a mea va'am poan, gee te duŋkeena me suna iilom a mea dunhe poan dita. 8Mam n yele se'em wa nɛresaala potɛn'ɛrɛ n tɛn'ɛhere se'em? Pa'alegɔ la me tɔgɔre yɛhera la mam n yele se'em wa me nɔɔ? 9Te ba golehɛ eŋɛ Moses Pa'alegɔ la poan te, Da lo' lɔlega nɔɔrɛ ge tare ka tɔɔra ki. Yenɛ n daa yele dena wa la lɔlehe yɛla ma'an te a tɔgɔra? 10Ge la daa dela tomam n bala te a daa tɔgɛ la. Yelemɛŋɛrɛ, la daa dela tomam te ba daa golehɛ yɛta bala la. Te nɛra se'em n kɔ' la la nɛra se'em n me kɛ' sontii ba tom ba tooma gee tara ba potɛn'ya poan te ba wan lagom nyɛ' ba tɔntɛ dia la poan. 11Tomam tɔgɛ Yenɛ yelesoma la bo ya wo bonbuula te ba bota se'em la. Bala, to han to'e sɛla ya zen'en, la ka pa'alɛ te to ba' to'e gaŋɛ mɛ? 12Nɛreba basɛba han tara sore te ba to'e sɛla ya zen'en, ya ka tɛn'ɛhe to tomam tare sore te to'e, ge maan gana bala? To zagahɛ ton tare sore te to eŋɛ se'em wa mɛ. Te ton eŋɛ sɛla woo te to wan ta'an mɔɔla yelesoma la yɛhera Krista yele ge te daaŋɔ kan bɔna bini. 13Ya mɛhe mi' soŋa soŋa te nɛresɛba n tone Yenɛ Yire la poan la to'ohe ba dia la bini. Sɛba me n koore dunhe kaanbegɔ daka la zuo la me to'ohe ba tɔntɛ la nɛnɔ la poan. 14Bala mea nɔɔ, to Daana bo nɔɔrɛ te sɛba n mɔɔlɛ yelesoma la sontii ba nyɛta ba soŋorɛ ba bɔŋa poan yɛhera bini. 15Ge bala zan'an, n ka eŋɛ mam tare sore te n eŋɛ se'em la ayena me. N me ka golehɛ dena wa nananawa te n mea ta'an to'e la sɛla te n tare sore te n to'e la. N bote te n han ki' la nyane nɛra n ka bahɛ mam te n yele mam yele sɛla la. 16N ka tare sore te n ŋmɛ' n nyɔn'ɔn mam mɔɔlɛ yelesoma la zuo. Se'ere n sɔe la, la dela pɛnregerɛ te n mɔɔlɛ dɛ. Bala, la wan de'a daaŋɔ zo'e zo'e bɔ'ɔ n han ka mɔɔlɛ yelesoma la! 17La han dene la mam mea n bote zuo te n tona wa, n ta'an tɛn'ɛhe ne yɔɔrɔ yele. Mam tone la toonse'ere te Yenɛ dekɛ eŋɛ n nu'uhe te n tom. 18N yɔɔrɛ nya ye dela dene? De dela mam mɔɔle yelesoma la gee ka ɛɛra yɔɔrɛ mam mɔɔlɛ dɛ la zuo. N me ka zegere te n eŋɛ mam tare sore te n eŋɛ sɛla la sɛla la mam mɔɔle yelesoma la zuo. 19N dela se'em n sɔe n mea. N dagɛ nɛra se'em yameŋa, ge n dekɛ n mea eŋɛ yameŋa bo nɛra woo. N eŋɛ bala te n ta'an bahɛ mɛ te nɛreba zo'e zo'e dɔla Yesu sore. 20Mam daa ta tona la Yudoma la, n daa bo wo bama Yudoma n bo se'em la. N daa eŋɛ bala te n bahɛ ba mɛ te ba dɔla Yesu sore. La dagɛ pɛnregerɛ bo ɔ te n dɔla pa'alegɔ la ge n daa ete wo n me lagom dɔla a me la te sɛba n dole pa'alegɔ la me dɔla Yesu sore. 21N ne ta bɔna la sɛba n ka dɔla pa'alegɔ la, n me ne bɔna wo bama n bo se'em la. N ne kelom eŋɛ dena wa te n ta'an bahɛ mɛ te bama me dɔla Yesu sore. Mam kɔ'ɔn de'a la se'em n dole Yenɛ pa'alegɔ n de Krista pa'alegɔ. 22Nɛresɛba me n ne nan ka sɛ' ze'ele soŋa soŋa ba sakerɛ Yesu sore dɔlɔga poan la, ma me ne ana wo bama n an se'em la, la n ta'an bahɛ te ba sɛ' ze'ele soŋa soŋa de poan. Bala, mam ete sɛla woo bɔ'ɔra nɛra woo mɛ te n han nyɛ' sɔrɔɔ seko woo n ta'an soŋɛ te ba basɛba dɔla Yesu sore. 23Mam ete dena wa woo la yelesoma la zuo te n ta'an lagom nyɛ' yelese'a n an soŋa a zuo. 24Yamehe mi' soŋa soŋa te zoa poan, zɔteba la woo ne lagom zɔta mɛ. Ge, bama ayema ma'an n ne zɔ' di' nɛŋa. Dene poan, bahɛ ya te ya bɔŋa Yesu sore dɔlɔga la poan ana wo ya zote mɛ, la ya di' nɛŋa. 25Nɛra se'em woo n zamehere te a de'a zɔta kɔ'ɔn dɔla la yelese'a n sone te a eta la yelese'a n ka sone te a eta. A ete bala te a ta'an zɔ' di' nɛŋa to'e la bo'olom sebo n kan bɔna wuuha. Ge, tomam sɛba n dole Yesu sore sɛ' ze'ele soŋa soŋa de poan te to ta'an to'e la sɛla n wan bɔna wuuha. 26Bala n sɔe, te mam kɔ'ɔn zɔta tontɔɔ te n zɔ' ba'ahɛ la. Bala n sɔe, te mam ana wo n meere la zɛnkan la. N meere mea dela ninmɔ'ɔrɛ gee dagɛ de'eŋɔ. 27Ge mam ane wo n ŋmɛ' n mea iŋa wa mɛ te ka nya ana wo n yameŋa la. N eŋɛ bala te n han ta mɔɔlɛ yelesoma la bo basɛba ba'ahɛ, ba kan yele te mam ka nare te n to'e yɔɔrɛ la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\