1 Timõtɩ 6

1Da'aba woo baŋɛ te la dela ba bɔ'ɔra sɛba n sɔe ba la na'ahegɔ sɛla woo poan. Bala te nɛra kan ta'an to' Yenɛ yu'urɛ la to pa'alegɔ la. 2Da'aba woo tona bɔ'ɔra daana n nam Krista, la dela a bɔ'ɔra en na'ahegɔ ge da yeti ya de sɔɔnrɔ zuo. Ba tona bɔ'ɔra ba soŋa soŋa. Se'ere n sɔe la, sɛba te ba tona bɔ'ɔra te ba nyɛta yɔɔrɔ la dela sɛba n nam Krista te nɔŋɛ ba. Pa'alɛ nɛreba dena wa ge kan'ana ba te ba eta la. 3Se'em han pa'ala sɛla te la bɔna la yema ge ka sakɛ bo to Daana Yesu Krista yelehom la bii lan dela to bɔna pa'alegɔ la Yenɛ sore poan se'em, 4a tɛn'ɛhe te a mi' mɛ ge ka mina sɛla. A ne bɔta te a sɔgɔha la yelese'a n dagɛ ninmɔ'ɔrɛ ge ŋmɛ'ɛra nɔkpe'ene yɛla a se'a me. Te nɛresɛba n kelehe la nyuuna ge bɔta zaba ge toora nɛreba ge tɛn'ɛha te nɛreba tone la be'em. 5Ge nɛreba n ka tare potɛn'soma la pa'alɛ sɛla n dagɛ yelemɛŋɛrɛ zabera. Ba tɛn'ɛhe te ban tone Yenɛ tooma la daanse'ere ba wan nyɛ' ligiri. 6Bala, ho han bɔna Na'ayenɛ sore poan la popeelom, ho wan nyɛ' yɔɔrɔ. 7Se'ere n sɔe to ka tare sɛla wa'an teŋa wa zuo na bala to kan ta'an dekɛ sɛla ka poan. 8Bala, to han tara dia la futo, to wan tara popeelom. 9Ge nɛreba basɛba bote te ba tara mɛ, bala me n ne ta'ahɛ te pan'abe'ero kena na la bɛnregɔ nyɔgɛ ba. Ba ne eŋɛ la gɔɔnɛ bɔta sɛla n wan bahɛ te la woŋɛ ba ge sagom ba ba'ahɛ, 10Be'em woo ne eŋɛ nɛreba ba han bɔta te ba nyɛ' ligiri. Ligiri zuo, te nɛreba basɛba ne bahɛ sera pa'alegɔ te tomam gorɛ la nya bahɛ te daaŋɔ kekeko bɔna ba mɛhe zen'en. 11Ge hon mɛŋa, wo hon de se'em n tone bɔ'ɔra Yenɛ la, da eta dena wa. Tɛn'ɛha tontɔɔ vom ma'an. Bɔna Yesu sore poan, nam Yenɛ, nɔŋɛ nɛreba, ge din'inhe suunre ge da bɔta gbiri gbiri. 12Kpeŋe ho mɛŋa la ho zabɛ zabe sonɛ ge bɔna hon gorɛ sera pa'alegɔ la poan. Tɛnra hon daa ze'ele nɛreba zen'en yele se'em la, ban daa yi' ho keŋɛ vom sebo n ka ba'ahegɔ Yenɛ zen'en la. 13Mam ze' la Yenɛ se'em n bo'ore sɛla woo vom la la Krista Yesu se'em n daa ze'ele Pontius Pilate nɛŋan tɔgɛ sera yɛla la a nɛŋa yɛta kɔ te la ane soŋa, 14te ho nana sɛla te ba yele ho la, ge dɛna birikina gura to Na'ayenɛ Yesu Krista kene na. 15Yenɛ wan bahɛ te a wa'ana la se'em ma'an te la nara te a wa'ana. Yenɛ enŋa n bala te nɛreba pɛngera la ge te a sɔna sɛla woo la, to baha te a poorɛ pɛɛra ge te a beha tɔ la. Enŋa n de naba gana nadoma la kpɛma woo. 16Enŋa ma'an n ka kiiri. A bo la nɛɛhom sebo te nɛra ka ta'an paɛ bini. Nɛra ka tabelɛ nyɛ' en bii wan nyɛ' en. Nɛreba na'aha en ge te a beha tɔ wuuha. Taarɛ. 17Yele bontateba teŋa wa zuo te ba da pa'ala ba mɛhe ge behɛ nam ba tarega la. Se'ere n sɔe la, nɛra kan ta'an baŋɛ n wan tara ba yue se'em. Ba ton nam Yenɛ. Enŋa n de se'em n bo'ore to sɛla woo te to tɔ'ɔha a zen'en nyɛta nyɛlom la poan. 18Ba tona som, bala dela ba tona toonsoma kekeko. Ba bɔ'ɔra nɛreba ge tɔnrɛ nɛreba sɛla te ba tara. 19Bala te ba wan dekɛ toolom lɔgɔrɔ tona biŋe bo ba mɛhe te la wan ta ana soŋa se'em ma'an ha bo ba. Ba sontii ba eŋɛ dena ta'an nyɛ' vom sebo n ka ba'ahegɔ Yenɛ zen'en la. Bala n de vom. 20Hon Timoti, beha sɛla te Yenɛ dekɛ bo ho la. Da tɔgɔra wo nɛresɛba n ka dole Yenɛ n tɔgɔre se'em la. Zagahɛ pa'aleseko te ba parom yi'ira yam la. 21Sɛla n sɔe te n yɛta dena wa dela nɛreba basɛba yeti bama tare yam te la bahɛ pa'aleseko te tomam gorɛ la mɛ. Yenɛ zo'ohogɔ bɔna la ya zan'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\