2 Korẽntɩ 7

1Bala, n zɔ'sonɔ wa, Na'ayenɛ biŋe a nɔɔrɛ yele ana wa woo boe la tomam. Dene poan, bahɛ ya te to yehe ya to mɛhe yelese'ere woo n wan bahɛ te to iŋhe la to potɛn'ya eta sɛla n de dɛngerɔ. Bahɛ ya te to kɔ'ɔn de ya sɛba n ka eta sɛla n de dɛngerɔ la fiin me yɛhera to bɔŋa poan te to bɔ'ɔra Na'ayenɛ na'ahegɔ la. 2De ya sɛba n wan tara nɔŋerɛ bɔ'ɔra tɔ. To daa ka eŋɛ sɛla n ka ane soŋa bo se'em. To me daa ka eŋɛ yelese'ere n wan sagom se'em bii to zegera te to fan' se'em. 3Mam ka yele dena wa mɛ te n yele ya te ya tue mɛ. Se'ere n sɔe la, mam pon yele ya te to ba'a nɔŋɛ ya mɛ. Bala to han pon vɔna bii to ki' mɛ, to kɔ'ɔn lagom bɔna la ya daarɛ woo. 4Mam kɔ'ɔn nam ya mɛ sɛla woo poan. Mam me le kelom ŋmɛ'ɛra n nyɔn'ɔn la ya zuo. To daaŋɔ zan'an poan, mam kelom sɛ' ze'ele mɛ soŋa soŋa ge me tara popeelom. 5Ge ton daa paɛ Makedonia teŋa poan la, to daa ka nyɛ' vo'ohogo. To daa nyɛ' daaŋɔ mɛ zen'an woo, la nɔkpe'ene la nɛreba basɛba ge te dabeem daa tara tɔ. 6Ge Na'ayenɛ se'em n soŋore sɛba n tare sunsagaŋɔ la daa soŋɛ tɔ ge daa bahɛ te Titus wa'ana la. 7Ge la daa dagɛ la a kene mea la ma'an n daa soŋɛ tɔ. N daa wa'ana la, a yele to yan daa soŋɛ en se'em la. A yele to yan kɔ'ɔn bɔta te ya nyɛ' mam se'em, la ya suunre n sagom se'em, la yan maahom te ya ze'ele n pooren se'em. Bala, n tare popeelom mɛ nananawa gana mam daa tare se'em yia la. 8Ge la han dɛna la mam n daa golehɛ gɔŋɔ la bo ya la n bahɛ te ya sunya sagom, la ka daane mam la mam n golehɛ dela. La daa daam mam yia la gɔŋɔ la n daa bahɛ ya te ya sunya sagom dabeha fiin la. 9Ge nananawa, n tare popeelom mɛ. La dagɛ la mam n eŋɛ ya te ya sunya sagom la zuo n sɔe te n poorɛ pee la. Ge la dela ya sunsagaŋɔ la bahɛ ya te ya tee ka eta yelese'a te ya daa eta la zuo. La daa dela Na'ayenɛ n daa bahɛ te ya sunya daa sagom la. Bala tomam ka eŋɛ ya sɛla. 10Ge sunsagaŋɔ seko te Na'ayenɛ bahera te nɛra nyɛta soŋore nɛra enŋa daana mɛ te a tɛɛra a potɛn'ɛrɛ. N tee a potɛn'ɛrɛ la me wan bahɛ en te a nyɛ faanrɛ. Bala, sunsagaŋɔ koŋɔ taaba ka daane nɛra. Ge teŋa wa zuo sunsagaŋɔ la bahere mɛ te nɛra n nyɛta la sagaŋɔ. 11Behɛ ya sɛla te Na'ayenɛ eŋɛ yɛhera ya sunsagaŋɔ la poan. Sunsagaŋɔ la bahɛ ya te ya mɔ'ɛ nini mɛ. De la kelom bahɛ ya te ya baŋɛ te ya ka tare tuure yɛhera sɛla n de be'em. Ya tara la sunsunyiim la be'emtooma ge me tara dabeem te ya ton be'em. La me kelom le bahɛ ya te ya tara nɔŋerɛ la soŋorɛ ge me kɔ'ɔn bɔta te ya eŋɛ sɛla n de yelemɛŋɛrɛ. Ya pa'alɛ ya yamam mɛhe ka tare tuure yele dena wa woo poan. 12Dene poan, la daa dagɛ la se'emdaana n daa tom sɛla n ka ane soŋa la zuo ma'an bii se'emdaana te ba tue la ma'an zuo te n daa golehɛ gɔŋɔ la. Ge n daa ton golehɛ dɛ te n pa'alɛ ya mɛ soŋa soŋa Na'ayenɛ nɛŋan yan nɔŋɛ to se'em. 13Bala n sɔe te de daa soŋɛ tɔ la. Ge la dagɛ la dena wa mea ma'an n daa soŋɛ tɔ. Ge la me daa eŋɛ to sunya nyɛlom mɛ la ton daa nyɛ sɛla te ya woo daa eŋɛ te Titus poorɛ pee la. 14Mam daa ŋmɛ' n nyɔn'ɔn mɛ ya zuo bo en. Mam daa yele se'em yɛhera ya yele la, bala te a daa nyɛ' ya zen'en. Wo daarɛ woo te to tɔgɔre yelemɛŋɛrɛ mea bɔ'ɔra ya, bala me te ton ŋmɛ'ɛre to nyɔn'ɔnrɔ ya zuo se'em bo Titus la me kɔ'ɔn dɛna la yelemɛŋɛrɛ. 15Dene poan, a malom tara nɔŋerɛ bo ya mɛ. A tare nɔŋdena taaba la n ne ta tɛɛn ya zan'an n daa nane en se'em, la yan daa to'e en soŋa soŋa la na'ahegɔ la dabeem se'em la. 16Ge n poorɛ pee mɛ la mam mi' te ya dela sɛba te n wan ta'an kɔ'ɔn nam wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\