2 Pɩyɛɛrɩ 2

1Ge nɔtɔgɔheba sɛba n yuun de ponpɔrɔŋdoma yuun boe mɛ yuuma yuuma ha. Bala, dena mea, nɛresɛba n de ponpɔrɔŋdoma pa'ala nɛreba me wan wa'an bɔna la ya. Ba wan pa'ala ya pa'aleseko n sagom ne nɛreba ge dagana yelemɛŋɛrɛ. Ba me wan zagahɛ to Daana Yesu se'em n ki' bo ba ba yelebe'ero zuo te la nya wona te a da' ba mɛ la. Bala, ba eŋɛ la sɛla n sagom ne ba mɛhe nananawa. 2Ge bala mea zan'an, nɛreba basɛba zo'e zo'e wan lagom eta ponpɔrɔŋdoma la yalomtooma la. Te ban ete yelese'a la zuo, nɛreba wan tɔgɛ sɛla n ka ane soŋa yɛhera yetɔgom sebo n de yelemɛŋɛrɛ la. 3Bala, ponpɔrɔŋdoma wa tɛn'ɛhe la ba mɛhe ma'an yɛla. Ba ete bala la ba ta'an nyɛ' yɔɔrɔ ya zen'en. Ba wan eŋɛ dena wa yɛhera la sɔlema se'a te ba mɛhe tɛn'ɛhɛ yɛta la. Te se'em n yete a yele ba te ba tue mɛ la se'em n me yete a bahɛ ba te ba nyɛ' sagaŋɔ la ka ginhere. 4Ge Na'ayenɛ daa ka bahɛ a soŋoreba sɛba n daa tom be'em la. Ge a daa dige ba bahɛ la namehegɔ zen'an la. Bilam, te ba ba' ba la banhe biŋe lika poan gura daanse'ere daarɛ te Na'ayenɛ yete a gankɛ nɛra woo la. 5Yuuma yuuma nɛreba la n yuun tom be'em la, a yuun da ka bahɛ bama me. Ge a yuun da bahɛ te saa n ni' libe nɛresɛba n yuun ka zote Yenɛ. Sɛba te a yuun fan' bahɛ yuun dela Noah se'em n yuun mɔɔle yelemɛŋɛrɛ yetɔgom la la nɛreba bayopɔe la ma'an. 6Na'ayenɛ me yuun dekɛ bugum sagom Sodom la Gomora teŋhe la ba nɛreba. A yuun daa eŋɛ ba, bala te ba wan dɛna sɛba te nɛreba wan behɛ baŋɛ sɛla la sɛla te a wan eŋɛ sɛba n ka zote Yenɛ. 7A yuun fan' Lot se'em n yuun de nɛresoŋɔ la bahɛ. Nɛresɛba n yuun ka zote Yenɛ la yuun tone la yalomtooma. Ba yalomtooma la yuun daan Lot me. 8Lot nɛresoŋɔ wa yuun bo la ba mɛ ge nyɛta ge wona beere n yelegere woo toonbe'seto te ba tona la. Bala, a suunre yuun sagom mɛ la ba tooma mea. 9Dene poan, to Daana Na'ayenɛ mi' enŋa n ete se'em faanra yelemɛŋɛrɛdoma namehegɔ poan mɛ. A me kelom mina n ete se'em nameha potɔpa ge gura gankerɛ daarɛ la. 10Ge la wan kpe'em bo nɛresɛba n dekɛ ba mɛhe kɔ'ɔn tona la yalomtooma ma'an, ge me zagahɛ Na'ayenɛ nɔɔrɛ la. Ponpɔrɔŋdoma wa n de sɛba n pa'ale nɛreba wa ka zote dabeem gee me ka bɔta ba kelehe yelese'ere la fiin me. Ba me ka bo'ore sɛla woo n boe Na'ayenɛ zen'en saazuo ha na'ahegɔ. Ba ton eta toora ba mɛ. 11Na'ayenɛ soŋoreba la tare paŋa ge me le gana ponpɔrɔŋdoma la n de sɛba n pa'ale nɛreba la. Ge bala mea zan'an, ba ka tɔgɔre toora ponpɔrɔŋdoma wa to Daana Na'ayenɛ nɛŋa te ba eŋɛ la yelese'ere. 12Ge nɛrebana wa n toore sɛla te ba ka bɔkɛ wa ka tɛn'ɛhe wo saaleba la. Ba ane me wo dunhe te ba maahom na te ba kɔrom la. Bala, Na'ayenɛ wan sagom ba wo ban sagom ne dunhe se'em la. 13Na'ayenɛ wan bahɛ ba te ba nyɛ' namehegɔ wo bama n bahɛ te sɛba me nyɛ' namehegɔ se'em la. Ba dekɛ teŋa wa zuo nyɛlom te de dela sɛla woo te ho eta peelome te de kɔ'ɔn dɛna ho potɛn'ɛrɛ n bote se'em. Bala ba dela sɛba n tone vitooma la yelese'a n ka nare ba naɛ la ya lagom dita. Ba han lagom la ya bala, ba kelom bɔna la ba yalom bɔŋa la poan. 14Ba ka bote sɛla pa'ahɛ han dagana la pɔgɔse'ehe n de yalomdoma ma'an. Ba ka malom tɛn'ɛha gɔ'ɔra be'emtooma poan. Nɛra se'em n nan ka sɛ' ze'ele soŋa soŋa Yesu sore la poan, ba ne pan'ahɛ en mɛ te a tona be'em. Ba potɛn'ya zan'an kɔ'ɔn tɛn'ɛha la nyika tɛn'ɛhegɔ ma'an. Bala, ba wan nyɛ' ba namehegɔ. 15Ba zagahɛ yelemɛŋɛrɛ sore la ge ton dɔla la ponpɔrɔŋɔ zen'an la. Ba eŋɛ la eteseko te Bosore dayɔa Balaam se'em n yuun de Na'ayenɛ nɔtɔgɔha yuun eŋɛ la. A yuun da nɔŋɛ la ligiri zuo te a yuun da bɔta ta a tom be'em. 16Ge a mɛŋa boŋa yuun tanhɛ en mɛ a be'em la zuo. Boŋa la yuun tɔgɛ bo en mɛ la asaala konkore go'e en a gɔɔntooma la poan te a yuun yeti a eŋɛ la. 17Nɛrebanadoma wa ane me wo kolehe n kɛɛnhe te ko'om ka bɔna bini la fiin me la. Ba me le ana wo sabebekantɛ n lobere saŋgbana zɛɛra, ge te saa ka bɔna se'em la. Na'ayenɛ maahom la zen'sɛka n de lika te a yeti a namehɛ ba bini. 18Ba zɛnkere la ba mɛhe saazuo, ge me tɔgɔra yetɔgɔyooro. Ba me le eta la yelese'a n de yalomtooma. Ba ete dena wa pan'aha la nɛresɛba n nan zegere te ba yehe ba mɛhe nɛresɛba n tone be'emtooma la zen'en la. 19Ponpɔrɔŋdoma wa biŋe nɔɔrɛ bo nɛreba la te ba wan bahɛ te ba nyɛ' vo'ohogo. Ge bama mɛhe wone te ba dela yamehe bo yelese'a n tare ba yɛ'a sagaŋɔ poan la. Se'ere n sɔe la, nɛra de yameŋa bo la yelese'ere te a dekɛ dɛ te dene n sɔe en behera. 20Ge nɛra se'em han yehe a mɛŋa yelese'a n de be'em teŋa wa zuo yɛhera la a sakerɛ to Daana la to Faanra Yesu Krista sore dɔlɔga la poan, de an soŋa. Ge ba han pan'ahɛ en te a le lebe ta eta yele aŋa mea yɛ'ɛha, ba'ahegɔ poan, a wan nyɛ' yelese'a n wan gana bala. 21La wan yaane bo a daana a han ka mini yelemɛŋɛrɛ yetɔgom gana n mi' de ge sakɛ Na'ayenɛ n bo en a nɔɔrɛ la se'em la ge zagahɛ dɛ. 22Ge sɛla n eŋɛ ba la pa'alɛ mɛ soŋa soŋa te makerɛ wa dela yelemɛŋɛrɛ. Ba makɛ te, Wo baa n lebe ta di ka tiinro. Makerɛ deyema me le yeti, Ho han pee kurikuri te a yehe la se'em me ge a ba'ahom lɛbera ta gan'an ta la santeko ko'om poan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\