Tõoma 22

1Paul yeti, N sɔɔnrɔ la n sɔdoma wa, kelehe te ya baŋɛ te n ka tare tuure la yelese'ere poan. 2Ban daa wom te Paul tɔgɔra Yudoma yetɔgom bɔ'ɔra ba la, ba zan'an nya kɔ'ɔn ana la kɛle ge kelehera en. Te Paul le tɔgɔra te, 3Mam buuri dela Yudoma ge mam teŋa dela Tarsus teŋa n bo Silisia teŋa poan la. Ba daa tare mam wa'an kalam Yerusalem teŋa na wa. Bilam te Gamaliel pa'alɛ mam pa'alegɔ la te to sɔyaabdoma daa dɔla se'em la. N me daa ka le de'ena la Yenɛ tooma wo yamam me n ka de'ene la dɛ se'em zina wa. 4Mam daa de'a se'em n dole namehe ge koora sɛba n dole Sore la. N daa doohe nyɔgera boraahe la pɔgɔhe pagara ba pakadeen. 5Ya malema nɛŋadaana la ya Yetɔgom Tɔgɔrɔba ta'an yele ya te la dela yelemɛŋɛrɛ. Se'ere n sɔe la bama n daa golehere gɔnɔ bɔ'ɔra mam te n tare keŋɛ ba zuodoma la n bo Damaskus teŋa poan te n ta nyɔkɛ sɛba dole Yesu sore ba' ba la banhe tare ba lebe Yerusalem teŋa poan na namehɛ ba. 6Mam n daa dekɛ gɔŋɔ la ye'a pɔnra Damaskus teŋa la wontɛŋa zuo teŋasoka ma'an la, te bilam bilam te bugum nyakɛ saŋgbanɛ zuo nɛɛ mam. 7Bilam te n lu' teŋa ge wom te konkore yete mam na te, Saul, Saul, wane te ho nameha mam bala? 8N lebehe soke yeti, Hon dela ane, n Daana? Te konkore la le lebehe yele mam te, Mam dela Nazaret teŋa boraa Yesu te ho nameha. 9Boraa sɛba n daa lagom dɔla mam la me nyɛ' bugum la mɛ, be ba ka wom se'emdaana n tɔgɔre bɔ'ɔra mam na la. 10N le soke en yeti, N nya wan eŋɛ la wane, n Daana? Te a lebehe yele mam yeti, Ihege la ho keŋɛ Damaskus teŋa wa poan. Bilam te nɛra wan yele ho sɛla woo te Yenɛ bɔta hɔ te ho eŋɛ. 11Mam n daa ihege saazuo la, n fɔ' mɛ ge pon ka nyɛta sɛsɛla. Se'ere n sɔe la, bugum la daa nyakɛ ko' n nini ba'ahɛ mɛ. Te boraa sɛba n daa lagom dɔla mam kena la gorɛ n nu'o tare mam keŋɛ Damaskus teŋa la poan. 12Te boraa kayema daa wa bɔna Damaskus teŋa poan te a yu'urɛ de'a Ananias wa'an mam zen'an na. A seren dɔla pa'alegɔ la ninmɔ'ɔrɛ. Te Yudoma woo n bo Damaskus teŋa poan la bo'ore en na'ahegɔ mɛ. 13Enŋa n daa wa'an n zen'en na yele mam yeti, N sɔɔn Saul, nyɛta le yɛ'ɛha. Te bilam bilam te mam daa le nyɛta ge gorege behɛ en. 14A le yele ma yeti, To sɔyaabdoma Yenɛ loe ho te ho baŋɛ sɛla te a bɔta hɔ te ho eŋɛ. Te ho nyɛ' a mea yameŋa se'em n de tontɔɔdaana la ge ho me le wom a yameŋa mɛŋa konkore te a tɔgɛ bo ho. 15Se'ere n sɔe la hon wan de'a a nɛrese'em n wa yele nɛra woo hon nyɛ' ge wom te a eŋɛ sɛla la sɛla la. 16Te nananawa, wane te ho wa le zin'an yuura? Bala, ihege te ba bo ho ko'om soa a yu'urɛ poan te a bahɛ ho be'em bo ho. 17Te lana wa n daa ta ba'ahɛ la, n lebe la Yerusalem. Mam boe Yenɛ Yire la poan po'oha la, n nyɛ' la sɛla woo n zahene mɛ la. 18N nyɛ' to Daana te a yɛta ma yeti, Eŋɛ kalam kalam ge la ho bahɛ Yerusalem teŋa poan wa nanana nananawa. Se'ere n sɔe la nɛreba la kalam ka sakɛ bo sɛla la sɛla te ho nyɛ' la ho nini mam zen'en la ge yete ho yele ba la. 19Mam lebehe te, N Daana, ba mi' soŋa soŋa te mam wa daa dole zamehegɔ yiya la poan nyɔgera ge ŋmɛ'ɛra sɛba n dole ho sore la. 20Ge te ban daa yete ba ko' Stepen se'em n daa tɔgɔre ho yɛla bɔ'ɔra nɛreba, se'em ma'an la, mam bo bini mɛ. Ge mam n de se'em n to'e sɛba n ko' en la futo zanla. Ge n me tara sunpeelom la ban ko' en la. 21N Daana yele ma mɛ te, Keŋɛ. Se'ere n sɔe la mam bote n bahɛ te ho keŋɛ la sɛba n dagɛ Yudoma la zen'en ha. 22Nɛreba la daa ma'ɛn ba mɛhe kelehe Paul n tɔgɔre a yetɔgom la, ge en ta tɔgɛ porɛ dena wa la, bilam te ba la zan'an pin'ilom nyabera kpe'eŋkpe'eŋo yɛta te, Tare ya n keŋɛ ta ko! A pon ka sona te a vɔna teŋa wa zuo! 23Ba sine ge kelom nyabera ge aanhera ba futo ge vaara tentɔnɔ lɔbera saazuo. 24Pɛɛntɛɛnreba kpɛ'ɛma la yele a boraahe mea te ba tare Paul kɛn' deo la poan. Ban tare en kɛn' bini la, kpɛ'ɛma la bo nɔɔrɛ te ba ŋmɛ' Paul te a yelese'ere zuo n sɔe la Yudoma la nyabera ɛɛra en la ninmɔ'ɔrɛ bala la. 25Ge ban bo bini te ba ŋmɛ' en la, Paul soke zuodaana la ayema yeti, La de ma'an te ho ŋmɛ' Arom teŋa nɛrese'em te ba pon ka tɔgɛ a yetɔgom behɛ nya a tare tuure bii a ka tare tuure? 26Zuodaana la n wom Paul n yele en se'em la, bilam te a keŋɛ kpɛ'ɛma la zen'en ta soke en te, Bene te ho yete ho eŋɛ wa? Boraa la dela Arom teŋa nɛra! 27Te kpɛ'ɛma la keŋɛ Paul zen'en mɛ ta soke en yeti, Yele mam, hon dela Arom teŋa boraa? Paul lebehe yele en te, Ɛɛn, n de. 28Kpɛ'ɛma la me yeti, Mam me dela Arom teŋa nɛra ayema, ge mam daa ton kɔ'ɔn yɔ' mɛ la ligiri zo'e zo'e bo teŋa la zuodoma la ge ta'an de'a wa. Paul me daa lebehe yele en yeti, Ge mam sɔ la n ma kɔ'ɔn de'a la Arom teŋa nɛreba. 29Nɛresɛba n boe bini te ba soke en yɛla la n wom la, bilam bilam te ba le vuta lɛbera pooren a zen'en ge dabeem kɛn' kpɛ'ɛma la. Se'ere n sɔe la, a nya baŋɛ ya te Paul dela Arom teŋa boraa ge te la ka sone te a bahɛ te ba ba' en la banhe. 30Kpɛ'ɛma la nya bɔta te a baŋɛ se'ere zuo n sɔe te Yudoma la kɔ'ɔn mɔ'ɛn nini ɛɛra Paul bala la. Bala te yiimbeere la a bahɛ te ba ba'ɛ Paul banhe la bahɛ. Ge te a bo nɔɔrɛ te malema keendoma la Yetɔgom Tɔgɔrɔba zan'an la lagahɛ na. Te ban lagahɛ na la, kpɛ'ɛma la bahɛ te ba tare Paul na te a ze'ele ba nɛŋan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\