Tõoma 3

1Daarɛ deyena te yenɛ daa ta gilige wontɛŋa te Peter la Yon keŋɛ Yenɛ Yire poan se'em ma'an te ba ne po'oha Yenɛ la. 2Bilam te boraa kayema wa zin'an nayaŋa nɔɔrɛ. Ba daa yi'ire nayaŋa wa la Nayaŋsoŋa. Boraa wa daa dela kɔɔrɔŋɔ a bonbilom ha. Daarɛ woo a doma daa ne zi' en keŋɛ la nayaŋa nɔɔrɛn wa te a zin'an bini soha sɛba n kena kɛn'ɛra Yenɛ Yire la poan la. 3Kɔɔrɔŋɔ wa n ta nyɛ' te Peter la Yon ye kɛn'ɛra la, a belom ba te ba bo en sɛla. 4Te ba ze'ele behɛ en ziin ge te Peter yele en yeti, Behɛ to na. 5Te kɔɔrɔŋɔ la beha ba tɛn'ɛha la ba yete ba bo en la sɛla. 6Ge te Peter yele en yeti, Mam pon ka tare lagahɔ ge sɛla te mam tara te n bo ho n wana: Nazaret teŋa boraa Yesu Krista yu'urɛ poan, n yele ho te ho ihege saazuo la ho keŋɛ. 7N daa yele n wana wa la, a nya gin' la a zuɔ nu'o soŋɛ en te a ihege. Te bilam bilam te kɔɔrɔŋɔ la na'ma la kinkigela tara paŋa. 8Te a vaɛ ihege saazuo nya pin'ilom kena doohe ba kɛn' Yenɛ Yire la poan kena kaara ge ɛngera kirina pɛngera Yenɛ. 9Nɛresɛba woo n bo Yenɛ Yire la poan la daa nyɛ' en te a kena ge pɛngera Yenɛ. 10Ba baŋɛ te a dela boraa sɛka n ne zin'an nayaŋa nɔɔrɛn la n lɛm Yenɛ Yire la, zen'an te ba yi'ira Nayaŋsoŋa la la eŋɛ ba la pakerɛ ge te ba poorɛ pee. 11Bala te, nɛra woo zɔta dɔla ba ye'a zen'an te ba yi'ira te Solomon Zenzaka la. Bilam te ba nyɛ' te soha la gurɛ Peter la Yon kaŋkaŋɛ. 12Peter n daa ta nyɛ' te nɛreba la ete se'em la, a yele ba yeti, N sɔɔnrɔ n ze'ele Israel teŋa na wa, bene te wana wa eŋɛ ya pakerɛ bala? Wane te ya kɔ'ɔn behera tɔ bala wo tomam tare la tiim bii tomam ba' po'oha la Yenɛ zuo n sɔe te boraa wa tana kena wa? 13La dela Yenɛ se'em te Abraham la Isaak la Yakob la to sɔdoma po'oha la n eŋɛ la bala te a dekɛ pɛnka bo Yesu n a bia la, daa tone bɔ'ɔra en la. Yesu enŋa mea n bala te n tɔgɔra wa. Ya daa tare en ta bo Pilate te Pilate daa yete a dekɛ en bahɛ, ge te ya daa zagahɛ. 14Ya daa zagahɛ se'em n de fa'a la nɛresoŋɔ ge ton belom Pilate te a dekɛ nɛrekoora bahɛ bo ya. 15Ya bahɛ te ba ko' vomdaana, ge Yenɛ daa bahɛ en te a ihege a kum poan. Tomam me daa nyɛ' la to nini wa. 16La dela Yesu paŋa zuo te kɔɔrɔŋɔ wa te ya nyɛ' ge mina wa ban'an wa bahɛ ge te a le tara paŋa wa. Se'ere n sɔe te ya nyɛ' te kɔɔrɔŋɔ wa ban'an wa bahɛ wa dela a sakɛ la a potɛn'ɛrɛ poan bo Yesu. 17N sɔɔnrɔ, mam mi' te yamam la ya kpɛ'ɛndoma la n daa eŋɛ Yesu se'em la dela ya daa ka bɔkɛ la sɛla te ya eŋɛ la. 18Ge Yenɛ daa bahɛ te a nɔtɔgɔheba daa yele yuuma yuuma n tole ha te Se'em Te A Loe La wan nyɛ namehegɔ. Bala me n seren eŋɛ wa. 19Bala zuo, bahɛ ya toonbe'erotooma la ge la ya tare ya mɛhe paɛ Yenɛ. Se'ere n sɔe la Yenɛ wan duuhe ya yelebe'ero bo ya te ya wan nyɛ vo'ohogo Na'ayenɛ zen'an. 20Ge to Daana Na'ayenɛ la wan tom Krista la, se'em te a loe bo ho. Enŋa n de Yesu Krista. 21Nananawa, Yesu boe la Yenɛ zen'en han dagana a ta tee la sɛla woo te a lebege yelepaala. Wana wa dela sɛla te Yenɛ daa bahɛ te a nɔtɔgɔheba sɛba n tone bɔ'ɔra en ma'an la daa yele yuuma yuuma n tole ha. 22Bala zuo, Moses yuun yeti, Na'ayenɛ ya Yenɛ la wan loe nɔtɔgɔha n ane wo mam la ya mɛŋa sɔɔnrɔ wa poan. Kelehe ya en. 23Se'em n ka nane, de daarɛ dela ba ŋmaɛ a daana n nɛreba poan bahɛ. 24Samuel la nɔtɔgɔheba sɛba n ta' pore a zan'an yuun tɔgɛ dena wa mɛ. La yuun daa dela Yenɛ n yuun bahɛ ba te ba soolom sɛla n eŋɛ nananawa. 25Te nananawa, ya dela nɔtɔgɔheba la kɔma. Nɔbiŋse'ere te Yenɛ daa dekɛ bo ya yaabdoma la dela ya denɛ. Yenɛ yuun yele Abraham yeti, La wan doohe la hom buuri wa poan, te kan'somɔ wan paara teŋa wa zan'an. 26Bala te Yenɛ loe a bia, ton en na la yamam zen'en yia te a soŋɛ ya te ya tee ya yelebe'erotooma poan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\