Kolↄsɩ 4

1Sɛba n tare yamehe, eta ba sɛla n de yelemɛŋɛrɛ la sɛla n ane soŋa. Se'ere n sɔe la, yamam mɛhe me mi' te ya tare daana saazuo ha mɛ. 2De ya sɛba n wan sohore ya Yenɛ daarɛ woo ge me tare ya ya mɛhe soŋa soŋa wo yan sohore la, ge pɛngera Yenɛ la. 3Ya han soha bala, ya me lagom soha Yenɛ bo to sore te to mɔɔlɛ a yetɔgom la te nɛreba ka mina la bo ba. Yetɔgom sebo zuo te mam bɔna pakadeen wa la. 4sohɛ ya te Yenɛ bahɛ mam te n ta'an mɔɔlɛ dɛ te nɛreba bɔkɛ soŋa soŋa wo mam bote de se'em la. 5Tare ya yam etegɔ eta bɔ'ɔra sɛba n ka sakɛ bo Yesu la. Yan nyɛ' yɔseko woo, dekɛ ya de tom soŋa soŋa. 6Ya yetɔgom daarɛ woo ana soŋa ge eta nɛreba suunre me nyɛlom. La se'em woo han soke ya se'ere ya bɔŋa poan, ya lebehe en sɛla n de ma'an. 7Ge to sɔɔnsoŋa Tikikus wan yele ya sɛla woo yɛhera n yele. A dela tontona n de birikina ge te tomam la enŋa lagom dɛna yamehe tona Na'ayenɛ tooma. 8Bala n sɔe te n tona en na te a han wa'ana yele ya ton an se'em la se'em, ya wan tara popeelom. 9A me kene me na la Onesimus. Enŋa me dela to sɔɔnsoŋa ge me lagom dɛna ya lagom la nɛra ayema. Bama bayi' la wan yele ya sɛla woo n ete kalom. 10Aristarkus se'em n lagom bɔna la mam pakadeen wa la po'ohere ya na. Mark se'em n de Barnabas sɔɔn la me po'ohere ya na. Ba pon yele ya sɛla te ya wan eŋɛ yɛhera a yele. Bala, a nya han wa'ana, ya to'e en soŋa soŋa. 11Yosua se'em te ba me yi'ira Yustus la me po'ohere ya na. Nɛrebana batan' wa te n yete ba po'ohere ya na wa n de sɛba ma'an n de Yudoma sakɛ bo Yesu. Bama n lagom la mam tona bɔ'ɔra nɛreba yɛhera Yenɛ sɔ'ɔlom la poan. Ba daa dela sɛba n soŋɛ mam. 12Epapras se'em n lagom dɛna ya lagom la nɛra ayema la me po'ohere ya na. A me dela Yesu Krista yameŋa. Daarɛ woo a kɔ'ɔn po'oha mɛ sohora Yenɛ te a bahɛ ya te ya sɛ' ze'ele soŋa soŋa enŋa Yenɛ yɛla la poan. Ya me mina dɛ ge me wan kɔ'ɔn tee ya potɛn'ɛra zan'an zan'an nana a nɔɔrɛ. 13Mam mɛŋa wa nyɛ' en te a dɛna la se'em n tone ya zuo la nɛresɛba n boe Laodisea la Hierapolis teŋhe poan la. 14Luke se'em n de teba soŋa la la Demas me po'ohere ya na. 15Yele to sɔɔnrɔ la n boe Laodisea teŋa poan la te tomam po'ohere ba na. Yele Nimpa se'em n de pɔka la te lagaŋseko n dole Yesu sore lagaha a yire po'oha la te to me po'ohere en na. 16Ya han kaanlɛ gɔŋɔ wa ba'ahɛ, ya behɛ soŋa soŋa te ba me kaanlɛ kɔ bo lagaŋseko n me dole Yesu sore bɔna Laodisea teŋa poan la. Laodisea teŋa nɛreba la me han bo ya ba gɔŋɔ la na, ya mam me kaanlɛ kɔ ya zen'en la. 17Yele Arkipus te mam yete a behɛ soŋa soŋa ge ba'ahɛ toonse'ere te Na'ayenɛ bo en te a tom la. 18Ge mam mɛŋa Paul n golehɛ dena wa: N golehɛ yeti mam Paul po'ohere ya na. Da tamɛ ya n yele wo mam boe pakadeen wa la. Zo'ohogɔ bɔna la ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\