Galatɩ 3

1Yamam Galatia teŋa gɔɔnɔ wa! Ane n yoom ya? Yamam mɛhe nini te mam tɔgɛ pa'alɛ ya la eŋɛ se'em la se'em te nɛreba nyɔkɛ Yesu Krista kpa' en punpuuredɔɔ zuo te a ki'. 2Yele yenɛ ma'an te n bɔta te ya yele mam: Sea la sige ya zuo na la ya dole pa'alegɔ zuo bii ya wom ge to'e yelesoma la ya nu'uhen seyi' la? 3La ka seke ya ta'an gaam tole bala! Ya pin'ilom ya vom la mɛ la Sea, ge pooren wa, ya nya bote ya dekɛ la ya mɛhe paŋa la ya ta'an vom wa? 4Sɛla woo n eŋɛ ya nini te ya nyɛ la bahɛ la yoo wa? Ya han tara potɛn'sonɛ, sɛla woo n eŋɛ yamam nini te ya nyɛ la kan bahɛ zaŋa. 5Yenɛ bahɛ te a Sea sige ya zuin na tona yelenyalema yamam zen'en la ya dole pa'alegɔ la bii ya wom yelesoma la ge nam Yesu? 6Behɛ ya Abraham, la golehɛ te, Abraham nam Na'ayenɛ te Na'ayenɛ yi en tontɔɔ nɛra. 7Bala zuo, mina ya te sɛba n de Abraham kɔma yelemɛŋɛrɛ dela nɛresɛba n nam Na'ayenɛ. 8Yenɛ gɔŋɔ la poan, Yenɛ daa biŋe nɔɔrɛ te sɛba n dagɛ Yudoma han nam en, enŋa Yenɛ wan bahɛ ba te ba ka tare tuure ge te bama la enŋa naa taaba. Yenɛ yelehom la poan yelesoma boe bini yɛta Abraham yeti, Hom zuo te kan' somɔ wan sige nɛreba woo n boe teŋparɛ wa zuo. 9Abraham yuun nam Yenɛ mɛ, te Yenɛ me yuun maalɛ en. Bala zuo, sɛba woo me n nam Yenɛ wo Abraham la, a wan maalɛ ba wo n yuun maalɛ Abraham se'em la. 10Nɛresɛba n dekɛ ba mɛhe delom pa'alegɔ la boe la yele poan. La golehɛ te, Woŋerɛ wan woŋɛ hom se'em n ka na'ahe pa'alegɔ wa yɛla wa, doohe la hom n ka tare a tona la zuo. 11To baŋɛ soŋa soŋa te pa'alegɔ la ka bahɛ te nɛra ka tare tuure Yenɛ nɛŋa. Se'ere n sɔe la, la golehɛ Yenɛ gɔŋɔ la poan yeti, Tontɔɔdoma wan vɔna la ba sakere la poan. 12Pa'alegɔ la ka pakɛ se'em n dekɛ a mɛŋa nam Yenɛ. Se'ere n sɔe la golehɛ te, Se'em woo n nane wan vɔna aŋa n bote se'em la. 13Krista n to'e nɔpɔtɛ la tomam zuo la, a ki mɛ fan' tomam pa'alegɔ la nɔpɔtɛ la poan. La yeti, Se'em woo te ba yule en tia zuo boe la Yenɛ nɔpɔtɛ poan. 14Krista eŋɛ wana te a bahɛ te sɛba n dagɛ Yudoma lagom paɛ Yenɛ kan'somɔ la te a yeti a wan kan' Abraham la. Bala me zuo, tomam sɛba n dole Krista sore la, to sakere te to nam Yesu Krista zuo, to wan to'e Sea la te Yenɛ biŋe a nɔɔrɛ te a wan bo to la. 15N sɔɔnrɔ, n yeti n dekɛ Yenɛ nɔbiŋere la makɛ mɛ la sɛla te to eta daarɛ woo: Nɛreba bayi' han naa nɔɔrɛ ko' nɔyenɛ, nɛra se'em kan ta'an sagom ba nɔɔrɛ la bii tee de bii yelese'ere bahɛ de zuo. 16Tɛnre ya te Yenɛ biŋe a nɔɔrɛ la te a wan maalɛ Abraham la a yaaŋa. Yenɛ gɔŋɔ la ka yeti a biŋe de bo la Abraham a yaahe. Ge gɔŋɔ la yeti ya yaaŋa pa'alɛ nɛra ayena se'em la dela Krista. 17Sɛla te mam bɔta te n pa'alɛ dela: Yenɛ n biŋe a nɔɔrɛ la, la eŋɛ yuun kɔbehe senaahe la pihitan' ge te a yan baŋɛ bo pa'alegɔ la. Pa'alegɔ la kan ta'an sagaom Yenɛ nɔbiŋere te a bo Abraham la, bii bahɛ ta Yenɛ n pɔ' la bahɛ yoo. 18Yenɛ bo'olom la han dɔla la pa'alegɔ la zuo, nɔbiŋere la yi dela yoo. Ge Yenɛ dekɛ a zo'ohogɔ bo Abraham la doohe la nɔbiŋere la zuo. 19Pa'alegɔ la vɔnrɛ dela dene? Yenɛ dekɛ pa'alegɔ la pa'ahɛ te a bahɛ te to baŋɛ la be'em n de sɛla. Ge me bɔna paɛ Abraham yaaŋa sɛka te nɔbiŋere la biŋe bo la. Soŋoreba la n dekɛ pa'alegɔ la bo Moses se'em n boe nɛreba la Yenɛ teŋasoka. 20Nu'poŋmɛ'ɛra sugulune la zen'enhe zan'an, ge Yenɛ ma'an n tare paŋa tona enŋa n bote se'em. 21La de yelemɛŋɛrɛ te pa'alegɔ la Yenɛ nɔɔrɛ la te a biŋe bo Abraham la ka sakɛ bo taaba? Aai, la dagɛ bala. Yenɛ han bɔ'ɔra pa'alegɔ la n tare vom, nɛra woo wan doohe a dɛna tontɔɔdoma la. 22Gɔŋɔ la pa'alɛ te nɛra woo n boe teŋa wa zuo doohe la be'em. Bala zuo, sɛla te Yenɛ biŋe a nɔɔrɛ te a wan bo nɛra woo, a bo la sɛba n nam Yesu Krista la. 23Yesu Krista nan ka wa'ana, pa'alegɔ la wɔn te a lo' to mɛ biŋe gura se'em ma'an te sakerɛ la te to wan nam Yesu Krista wan nɛɛ peelom me na. 24Pa'alegɔ n daa de sɛla te gura tɔ pa'ale tɔ Krista te to wan nam en ge ka tara tuure Yenɛ nɛŋa Krista la zuo. 25Ge nananawa te saŋa la paɛ te to nam Yesu Krista la, pa'alegɔ la ka le tare paŋa tomam zen'en. 26La dela yan sakɛ bo Krista Yesu la te ya zan'an dɛna Yenɛ kɔma wa. 27Yamam la Krista dela boyena yan to'e ko'om soa Krista yu'urɛ la zuo. Bala zuo, yamam lo' ya sunya te ya vom la Krista vom dɛna boyena. 28La ka pakɛ te ho dela Yuda teŋa nɛra bii sɛba n dagɛ Yudoma, da'aberɛ bii teŋa bia, boraa bii pɔka. Krista poan, bɔgɔhegɔ ka boe. 29Ya han dɛna sɛba n nam Krista, ya dela Abraham yaahe ge ya wan to'e sɛla te Yenɛ biŋe a nɔɔrɛ te a bo ya la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\