Galatɩ 6

1N sɔɔnrɔ, ge ya se'em han tue yelese'ere, bahɛ ya te yamam sɛba te Sea la pa'ala ya sore la yi' en baanlam la ya kan'an en. Ge wana poan la, tara ya mɛhe soŋa soŋa la ya da lu' bɔgɔseko te bama lu' la yɛ'ɛha. 2Soŋore ya taaba la ya maala taaba yɛla, te wana poan n pa'ale te ya sakerɛ Krista nɔɔrɛ. 3Ge se'em da ŋmɛ'ɛra a nyɔn'ɔn. A han ŋmɛ'ɛra a nyɔn'ɔn, a pan'ahɛ la a mɛŋa ge a dela zaŋa. 4Ya zan'an behɛ ya tom soŋa ge gankɛ ya mɛhe. Ho tooma han ana soŋa, ho pɛngɛ ho mɛŋa. Ge da dekɛ ho tooma la makɛ la se'em tooma. 5Ge mina ya, te nɛra woo tare a zeero mɛ te a zi'. 6Nɛra se'em te ba pa'ala Yesu sore la mina te n tare sɛla woo n ane soŋa, enŋa la se'em n pa'ale en la wan tɔnrɛ. 7Mini ya yele dena wa soŋa soŋa: nɛra ka pan'ahɛ Yenɛ. Nɛra me n borɛ sɛla a samanɛ, dene mea te a wan kɛ'. 8Se'em n bute a iŋganɛ la n bote se'em la, a wan kɛ' la sagaŋɔ. Ge se'em n bute Sea la n bote se'em la a wan kɛ' la vom n ka tare ba'ahegɔ Yenɛ zen'en. 9Dene poan, da bahɛ ya te to yete to tarege mɛ la etesoŋɔ. Te to han sɛ' ze'ele, la dena wa to wan ta nyɛ' yɔɔrɛ. 10Bala zuo, bahɛ ya te to eta nɛra woo soŋa wo te nyɛte sɔrɔɔ te to eta soŋa se'em, ge n ba'a yɛta te ya eta som etegɔ bɔ'ɔra tomam la sɛba n de sɔɔnrɔ Yesu poan. 11Behɛ ya golehegɔ la n kanregɛ se'em. Mam mɛŋa golehegɔ te n dekɛ goleha ya wa. 12Sɛba n teregere te ba pɛnregɛ ya te ya ŋma' la, dela ba bote ba dekɛ ya ŋmɛ' ba nyɔn'ɔn bo basɛba. Ban ete wana wa dela ba ka bote nɛreba n namehe ba doohe Krista n ki punpuuredɔɔ zuo yɛla la. 13Sɛba n ŋma' gee ba'a tɔgɔra ŋma yele la bote ya ŋma' mɛ te ba dekɛ la ŋmɛ'ɛra ba nyɔn'ɔnrɔ te ya bahɛ te bama n ŋma' ya. Ge ba ka dole pa'alegɔ la zan'an. 14Yenɛ da bahɛ te mam ŋmɛ' nyɔn'ɔn sɛla zuo han dagana te to Daana Yesu Krista la a kum punpuuredɔɔ la zuo ma'an. Doohe a kum punpuuredɔɔ la zuo, teŋa wa zuo lɔgɔrɔ ka tara vɔnrɛ mam zen'en ge mam ki' mɛ han dɛna teŋa wa zuo. 15La ka pakɛ te ho ŋma' ya bii ho ka ŋma'. Sɛla n pakɛ dela Na'ayenɛ ma'an tee sunpaalega bo to. 16Nɛresɛba n dole nɔdena wa ba vom poan, Yenɛ bo ba sunma'ahom ge bahɛ te ba nyɛta popeelom, bama la Na'ayenɛ nɛreba zan'an. 17Yɛhe nananawa yɛ'ɛha se'em da le bo mam zuwaka. Se'ere n sɔe la, nyiiha wa n boe mam iŋa wa pa'ale te mam dela Yesu da'aberɛ. 18To Daana Yesu Krista zo'ohogɔ bɔna la ya zan'an. Taarɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\