Azã 13

1Ge dabaherɛ deyena n daa gee la Azootole De'eŋɔ la paɛ. Ge Yesu baŋɛ ya te dabaherɛ la paɛ ya te a bahɛ teŋa wa zuo ge lebe a Sɔ Na'ayenɛ zen'en. Yesu ba' nɔŋɛ sɛba n boe teŋa wa zuo de'a a nɛreba la mɛ. N nɔŋɛ ba se'em la ka tare makerɛ. 2Yesu la a dɔlɔba la daa wa dita la ba zanɔɔrɛ dia. Te bala ma'an la, Sagona la daa pon diŋe bahɛ te Simon Iskariot dayɔa Yudas daa tɛn'ɛhe a suunre poan te a ŋma' Yesu. 3Yesu daa mi' te a Sɔ bo en paŋa. A mi' te a ze'ele la Na'ayenɛ zen'en na ge me le lɛbera a zen'en la. 4Bala, te a ihege ba dia zen'en la yɛɛ a fuseko te a yɛ' bahɛ yeŋa la ge gee fuseko n boe poan la, ge nya dekɛ pɔpɔhɛ lo' a sea. 5N eŋɛ bala la, a nya ka'ɛ la ko'om eŋɛ laa poan pɔhɛ pɛɛra a dɔlɔba la natala ge dekɛ pɔpɔhɛ la n lo' a sea la duuha ba natala la. 6Ge en duuhe wa paɛ Simon Peter zen'en la, Simon Peter yele en yeti, N Daana, ho yeti ho pee la mam natala? 7Te Yesu lebehe yeti, Ho nan ka bɔkɛ sɛla te n eta nananawa vɔnrɛ. Ge, la han eŋɛ fiin wa, ho wan bɔkɛ de vɔnrɛ. 8Te Peter kɔ'ɔn yeti, La kan ta'an eŋɛ mɛ te hon pee mam natala. Te Yesu daa lebehe yeti, Mam han ka pee ho natala, ho kan le de'a mam dɔla. 9Te Simon Peter yeti, N Daana, da ye kɔ'ɔn pee la n natala ma'an. Ge, lagom pee n nu'uhen la n zuo me pa'ahɛ. 10Te Yesu le yeti, Se'em n sɔ iŋa ko'om sɔ mɛ soŋa soŋa ge ka le sona te a sɔ iŋa, han dagana la a natala te a wan pee ma'an. Bala, ya zan'an ka tare dɛngerɔ, han dagana la ya ayema ma'an n tare dɛngerɔ. 11Yesu pon baŋɛ se'em n yeti a ŋma' en la. Bala n sɔe, te a yeti ba zan'an ka tare dɛngerɔ, han dagana la ba ayema ba poan ma'an n tare dɛngerɔ. 12Yesu n daa pee ba natala ba'ahɛ la, a dekɛ a fuo la mɛ le yɛ ge nya lebe ba dia zen'en la. En paɛ la, a sokɛ yeti, Ya bɔkɛ sɛla te n kɔ'ɔn eŋɛ bo ya wa? 13Ya yi'ire mam te Pa'ala, la Daana. La me ane soŋa te ya yi'ira mam bala. Se'ere n sɔe la, n dela bala. 14Mam se'em n de ya Daana, la ya pa'ala nan kɔ'ɔn pee la ya natala bo ya mɛ wa. Dene poan, yamam me sontii ya soŋora taaba wo ya peere la taaba natala la. 15Te mam soŋɛ ya soŋɛ dena wa. Bala, te ya wan nyɛ' ge eŋɛ sɛla te mam eŋɛ bo ya wa. 16N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, te da'aberɛ ka boe kpe'em la a daana ge te bitonoŋa mɛ ka kpe'em gana se'em n tom en na la. 17Te ya han mina te ya sontii ya soŋora taaba, tara ya popeelom la ya soŋora taaba. 18Ge dagɛ la ya zan'an te n tɔgɔra ya yɛla wa. Mam mi' sɛba te n loe te ba de'a n denɛ la mɛ. La yeti la eŋɛ mɛ wo Yenɛ gɔŋɔ la n golehɛ yele se'em la. La yeti, Mam la se'em lagom dita laa kayena poan la, zagahɛ mam mɛ. 19N yeti ya dena wa ge te de baŋɛ eŋɛ. Bala, te de han ta eŋɛ ya wan sakɛ te mam dela se'em te n pon yele ya te n dela. 20N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te se'emdaana n to'e se'emdaana te mam tom en, me to'e la mam me. Ge te se'em n to'e mam, me to'e la se'emdaana n tom mam na. 21Yesu n daa yele dena wa ba'ahɛ la, la daan en mɛ te a kɔ'ɔn yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa. Te yamam ayema wan ŋma' mam. 22A dɔlɔba la daa ŋmɛregɛ bahɛ la taaba ka mina se'em ba poan te a tɔgɔra bala la. 23Ge a dɔlɔba se'em te Yesu nɔŋɛ la daa zin' lɛm la en. 24Bala, te Simon Peter ɛnbɛgɛ en te a soke Yesu se'em te a tɔgɔra bala la. 25Depooren, te a vuruge du' Yesu soke en yeti, To Daana, a dela ane te ho tɔgɔra bala la? 26Te Yesu lebehe yeti, Boraa sɛka te n yeti n sukɛ boroboro wa laa poan bo en la n yeti a ŋma' mam la. Bala, te a dekɛ boroboro la sukɛ laa la poan nya dekɛ bo Simon Iskariot dayɔa Yudas. 27Te Yudas n to'e boroboro la, bilam bilam te Dima la kɛn' en. Bala, te Yesu nya yele en yeti, Eŋɛ kalam kalam la ho eŋɛ sɛla te ho tɛn'ɛha te ho eŋɛ la. 28Ge ba se'em ka bɔkɛ sɛla te a tɔgɔra la. 29la basɛba daa tɛn'ɛhe te Yudas n tare ligiri tapɔɔ la te Yesu yen yɛta en te a ta da' sɛla te ba bɔta ba de'eŋɔ la poan. Bii, a nyɛ' sɛla bo nahedoma. 30Yudas to'e boroboro la ge yehe bilam bilam. La daa dela yu'uŋɔ. 31Te Yudas n ta yehe la, Yesu yeti, Nananawa, Asaala Dayɔa wan nyɛ' pɛnka, ge mam me poan Na'ayenɛ me wan nyɛ' pɛnka. 32Ge, te Na'ayenɛ han nyɛ' pɛnka yɛhera mam zen'en, a ye wan bahɛ te Asaala Dayɔa nyɛ' pɛnka n mea zen'en. Na'ayenɛ me wan eŋɛ dɛ nananawa. 33N kɔma wa, la kan yue ge te n bahɛ ya. Ya wan ɛ mam, ge nananawa mam yeti ya sɛla te mam daa pon yele Yudoma la. N yele ba te ba kan ta'an keŋɛ zen'an te mam ye'a la. 34Ge nɔpaalese'ere te mam bo ya te ya nɔŋɛ taaba. Wo mam nɔŋɛ ya se'em la, bala me ya sontii ya nɔŋɛ taaba. 35Ya han nɔŋɛ taaba, nɛra woo wan baŋɛ te ya dela mam dɔlɔba. 36Yesu n daa yele dena wa la, Simon Peter soke en yeti, To Daana, ho yeti ho keŋɛ la bɛ ha? Te a lebehe yeti, Ho ka nyaŋɛ doohe mam keŋɛ zen'an te mam ye'a la nananawa. Ge, la han eŋɛ fiin wa, ho wan doohe mam. 37Te Peter le soke en yeti, To Daana, wane te mam ka nyaŋɛ doohe ho nananawa? Mam maahom te n ki' ho zuo mɛ. 38Te Yesu lebehe yeti, Hon seren maahom te ho ki' mam zuo? Mam yeti ho la sera wa. Te ho wan ki'ehɛ sugumnɔɔren botan' te hon ka mi' mam ge te nɔdɔɔ baŋɛ kaahɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\