Azã 18

1Yesu n daa ta po'ohɛ po'ohokona wa ba'ahɛ la, enŋa la a dɔlɔba la keŋɛ yakɛ la Kidron bɔn'ɔn la poan. Va'am me n boe bilam bɔba te Yesu la a dɔlɔba la daa keŋɛ kɛn' bini. 2Yudas se'em n daa ŋma' Yesu la mi' va'am wa n boe zen'an mɛ. Se'ere n sɔe la, dabeha zo'e zo'e te Yesu la a dɔlɔba la ne keŋɛ bini. 3Bala, te Yudas doohe la pɛɛntɛɛnreba la guruba la wa'an va'am la poan na. La daa dela malema keendoma la, la Pariseedoma la n tom ba. Ba keŋɛ bini mɛ la zaberɛ lɔgɔrɔ la butoleladoma, ge lamehɛ bugum. 4Ge Yesu mi' sɛla woo n yeti la eŋɛ en. Bala, te a vuruge nɛŋa soke ba yeti, Ane te ya ɛɛra? 5Te ba lebehe yeti, Yesu, Nazaret teŋa boraa la te to ɛɛra. Te Yesu daa yele ba yeti, La dela mam bala. Yudas, se'em n ŋma' Yesu la daa lagom ze'a mɛ la ba. 6Te Yesu n yele ba yeti la dela enŋa n bala la, la eŋɛ ba la pakerɛ, te ba vuruge lebe pooren lu' teŋa. 7Te Yesu le soke ba yeti, Ane te ya ɛɛra? Te ba lebehe yeti, Yesu, Nazaret teŋa boraa la te to ɛɛra. 8Te Yesu yele ba yeti, N pon diŋɛ yele ya te la dela mam bala. Te ya han ɛɛra la mam, bahɛ ya te bana wa, n dɔlɔba wa keŋɛ. 9N yele dena wa dela boyena la sɛla te a pon yeti, N Sɔ, n kan bahɛ te sɛba te ho dekɛ bo mam wa ayema me bɔregɛ. 10Simon Peter daa tare so'a a zen'en. Bala, te a foe ka kɛ' malema nɛŋadaana la yameŋa zuɔ toberɛ bahɛ. Yameŋa la yu'urɛ dela Malkus. 11Yesu yele en yeti, Dekɛ ho so'a la sun' ka sun'an zen'an. N wan nyɛ' namehegɔ wo Na'ayenɛ n bote mam te n nyɛ' se'em la. 12Pɛɛntɛɛnreba la, la ba kpɛ'ɛma la, la guruba la nya nyɔkɛ Yesu. Ban daa nyɔkɛ en la, ba lo' en mɛ, 13nya tare en keŋɛ Annas zen'en yia. Annas daa pon tabelɛ de'a malema nɛŋadaana mɛ. Kaiapas, se'em n daa de nɛŋadaana la yuun denɛ la, dɛɛn boraa n daa de Annas. 14La daa dela Kaiapas n bala n daa pon ka'an Yudoma la te la de ma'an te boraa ayema ki' bo nɛreba zan'an. 15Simon Peter la mam Yon nya lagom doohe Yesu mɛ. Malema nɛŋadaana la daa ba' mina mam mɛ. Bala, te n lagom doohe Yesu kɛn' nɛŋadaana la yire zenzaka la poan. 16Peter yee la yeŋa zanɔɔren ha. Te mam se'em te malema nɛŋadaana la ba' mina la daa yehe ta tɔgɛ bo pugula zanɔɔren la ge tare Peter kɛn'. 17Te pugula la n bo zanɔɔren la soke Peter yeti, Hon dagɛ la a dɔlɔba la ayema? Te Peter lebehe yele en yeti, Aai, mam dagɛ. 18Ɔɔrɔ n boe. Bala te yamehe la guruba toorɛ bugum nya kae ɔɔha. Te Peter lagom paɛ bini ze'a ɔɔha. 19Ban tare Yesu paɛ malema nɛŋadaana la zen'en la, a daa soke Yesu yɛhera a dɔlɔba la a pa'alegɔ la yɛla. 20Te Yesu lebehe en yeti, N kɔ'ɔn tɔgɔra la nɛrekooŋɔ poan bɔ'ɔra nɛra woo. N pa'ale n pa'alegɔ zan'an mɛ la Yudoma zamehegɔ yiya la poan la ba Yenɛ Yire la poan. Zen'sena wa poan te Yudoma daa ne lagom na taaba. N ka sogore yɛta yelese'ere. 21Te la wan eŋɛ la wane te ho sɔkera mam? Soke nɛresɛba n wom n yetɔgɔm la. Soke ba mam n yele ba se'em. Ba mi' mam n yele se'em. 22Yesu n yele dena wa la, guruba la ayema n boe bini la lobe a pɛnka ge yeti, Ane n de hon tɔgɔra bala bɔ'ɔra malema nɛŋadaana? 23Te Yesu lebehe yele en yeti, N han tue mɛ la mam n yele se'em la, yele nɛra woo n boe kalam dene de se'ere. Ge, mam yele se'em la han de'a yelemɛŋɛrɛ, wane te ho ŋmɛ' mam? 24Bala, te Annas bahɛ te ba tare Yesu keŋɛ malema nɛŋadaana la Kaiapas zen'en. Ba kelom lo' en mɛ. 25Peter daa kelom ze'a la bilam ɔɔha bugum la. Bala, te basɛba la soke en yeti, Hon dagɛ a dɔlɔba la ayema? Ge, Peter ki'ehe mɛ yeti, Aai, mam dagɛ. 26Ge malema nɛŋadaana la yamehe la ayema daa bo bini. A sɔɔn n de boraa sɛka te Peter daa ŋmaa a toberɛ bahɛ la. Enŋa n soke Peter kpe'eŋkpe'eŋo yeti, N ka nyɛ' ne hɔ la boraa la va'am la poan? 27Ge Peter lebehe yɛ'ɛha te, Aai. Te bilam bilam, te nɔdɔɔ daa kaahɛ. 28Bolika yu'uŋyu'uŋɔ, ba nya yehe Yesu Kaiapas yire, keŋɛ la Pilate, se'em n sɔe teŋa la poan behera la yire. Pilate dagɛ Yuda nɛra. Bala, te Yudoma la ka lagom doohe kɛn' yire la poan. Se'ere n sɔe la, ba ka bote ba ganlom ba mɛhe la ba ta'an di' Azootole De'eŋɔ dia la. 29Bala, te Pilate yehe yeŋa ba zen'an ta soke yeti, Ya tare la yele denɛ la boraa wa? 30Te ba lebehe yeti, A han ka tue ne la yele, to kan tare ne en wa'an na. 31Te Pilate yele ba yeti, Ya mɛhe ye tare en keŋɛ ta di' a yetɔgɔm wo ya pa'alegɔ la n de se'em la. Te Yudoma la lebehe yeti, Sore ka boe bo to te to ta'an ko' nɛra. 32Ban yele se'em la dela boyena la Yesu mɛŋa n daa tɔgɛ enŋa wan ki' se'em la. 33Te Pilate nya lebe kɛn' deon ge daa yi' Yesu na soke en yeti, Hon de Yudoma naba La? 34Te Yesu lebehe yeti, Soke dena wa yehe la ho mea zen'en na, bii sɛba me n yele ho mam n de se'em? 35Te Pilate le soke en te, Ho tɛn'ɛhe te mam dela Yudoma la ayema? La dela ya malema keendaana la n tare hɔ na bo mam. Ho tue la yele dene? 36Te Yesu lebehe yeti, Mam sɔ'ɔlom la dagɛ teŋa wa zuo denɛ. La han dene teŋa wa zuo denɛ, sɛba te mam pa'ala la wan zabɛ gu' ne mam te Yudoma wa da nyɔkɛ ne mam. Ge, mam sɔ'ɔlom la me bo la zen'an kayema ha. 37Bala, te Pilate le soke en te, Ɛnhɛɛn, ho ye dela naba? Te Yesu daa lebehe yeti, Ho yele ma'an, la hon yeti n dela naba la. Ba dɔgɛ mam te n wa'an teŋa wa zuo na la yele dena wa zuo. Te n tɔgɛ yelemɛŋɛrɛ la yele. Te hon se'em n dole yelemɛŋɛrɛ la kelehere mam mɛ. 38Yesu n yele dena wa la, Pilate daa soke en yeti, Bene n de yelemɛŋɛrɛ? Te Pilate yehe paɛ Yudoma la yeŋa ha yele ba yeti, Mam ka nyɛ' yelese'ere a zen'en te n wan yele en te a tue ya. 39Ge, la han de'a ya etegɔ poan, n ta'an yo'ɛ nɛra ayena pakadeen bahɛ Azootole De'eŋɔ daarɛ. Bala, ya bote n yo'ɛ se'em te ba yi'ira Yudoma naba la bahɛ bo ya? 40Te ba lebehe kpe'eŋkpe'eŋo yeti, Aai, dagɛ enŋa. To bote te ho yo'ɛ la Barabbas bahɛ? Barabbas dela faanregɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\