Azã 2

1Te dabeha ayi' poan la, pɔgɔdire de'eŋɔ n daa boe Kana teŋa la n boe Galilee teŋa poan la. Yesu ma boe bini mɛ. 2Ba daa yi' Yesu la a dɔlɔba la te ba lagom bɔna pɔgɔdire de'eŋɔ la poan. 3Te ban ta nyu' daam la zan'an ba'ahɛ la, Yesu ma la yele en yeti, Ba ka tare daam n wan nyu'. 4Te Yesu lebehe yele a ma la te, N ma wa, da yele mam sɛla te n wan eŋɛ. Mam saŋa nan ka paɛ. 5Te Yesu ma la yele yamehe la te, Eŋɛ ya sɛla woo te a yele ya. 6Yudoma la tare la ba pa'alegɔ yɛhera malema soa. Bala n sɔe, te ba daa dekɛ kuga dogorɔ toyoobe ze'ele bini. Yugulehe pihiyi' bii pihitan' ko'om n daa pete dokɔ koyena. 7Te Yesu yele yamehe la yeti, Pere ya dogotona wa la ko'om. Te ba daa perɛ dogorɔ la la ko'om. 8Te Yesu yele ba yeti, Kaanbegɛ ya ko'om la bosebo ta bo se'em n de pɔgɔdire de'eŋɔ zuodaana la. Te ba daa kaanbegɛ ta bo en. 9Te zuodaana la to'e ko'om la n lebege daam la nyu'. A ka baŋɛ bo ze'ele zen'an na, ge yamehe la n kaanbegɛ ko'om la daa mi'. Bala, te a yi' pɔgɔdaana 10la yele en yeti, Nɛreba n ne eŋɛ se'em dela ba ne dekɛ la daamsomɔ la yia yo' bo saama la. Te nɛra woo han ta nyu' tegɛ, ba nya dekɛ daam sebo n ka ane soŋa la yo' tehɛ. Ge, hon ton nan dekɛ ne la daamsomɔ la ze'ele ge tara tara la wana ma'an. 11Kana teŋa wa n boe Galilee teŋa poan la te Yesu daa pɔhɛ eŋɛ a yia yelenyalema ta pa'alɛ te a ze'ele la Yenɛ zen'en na. Bilam, te a pa'alɛ a pɛnka la, ge te a dɔlɔba la sakɛ bo en. 12Ban daa ta ba'ahɛ dena wa Kana teŋa poan la, Yesu la a ma, la a yebehe, la a dɔlɔba la, daa keŋɛ la Kapernaum teŋa poan. Ba daa yee bini dabeha fiin wa. 13Ge Yudoma Azootole De'eŋɔ la daa pɔnre mɛ. Bala te Yesu keŋɛ Yerusalem teŋa poan. 14Te n paɛ Yenɛ Yire zenzaka la poan la, a nyɛ' te boraahe kɔɔha nii la piihe la dayɛna ge te sɛba me zin'an bini tɛɛra ligiri. 15Bilam, te Yesu dekɛ mi'inhe maalɛ kpa'aherɛ dige dunhe la zan'an. Piihe la, la nii la yehe zenzaka la poan, ge lebege sɛba n teere ligiri la tebola kpanbɛ ge pɛ ba ligiri la yeregɛ, 16ge yele boraa se'ehe n koohe dayɛna la yeti, Tare ya ba yehe kalam. Da dekɛ ya mam Sɔ yire lebege da'a. 17Bilam te a dɔlɔba la tɛɛn te la golehɛ yeti, Mam nɔŋɛ ho yire wa se'em la n perɛ mam. 18Te Yudoma la wa'ana soke Yesu yeti, Yelekerehe toon dene te ho wan eŋɛ pa'alɛ tomam te ho tare sore te ho eŋɛ hon eŋɛ se'em wa? 19Te a lebehe yele ba yeti, Ya han gbi' Yire wa bahɛ ge dabeha atan' han tole, n wan mɛ' de yɛ'ɛha. 20Te ba le soke en yeti, Ho yeti dabeha atan' poan, hon wan mɛ' de yɛ'ɛha? Ba dekɛ la yuun pihinaahe la ayoobe mɛ' Yenɛ Yire wa ba'ahɛ. 21Ge, Yire wa te Yesu daa tɔgɔra wa dela a mɛŋa iŋa. 22Bala, Yenɛ n bahɛ te a vo'e a kum poan la, a dɔlɔba la tɛɛn te a pon yele dena wa. Ba sakɛ sɛla n golehɛ eŋɛ Yenɛ gɔŋɔ la poan la, la Yesu n yele se'em la. 23Yesu n daa boe Azootole De'eŋɔ la poan Yerusalem teŋa poan la, nɛreba zo'e zo'e sakɛ bo en yɛhera la ban nyɛ' yelekerehe tooma la te a eŋɛ la. 24Ge, a kɔ'ɔn ka dekɛ a mɛŋa delom ba. Se'ere n sɔe la, a mi' asaala n ane se'em mɛ. 25La dagɛ la se'em n wan yele en asaala n ane se'em. Se'ere n sɔe la, a mi' asaala potɛn'ɛrɛ n ane se'em mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\