Azã 5

1Yeledena wa n daa ba'ahɛ la, Yesu nya keŋɛ Yudoma De'eŋɔ n boe Yerusalem teŋa poan la. 2Te Yerusalem teŋa poan la, kolega n daa boe lɛm la Piihe Zanɔɔrɛ la. Te bɔpagahe senuu n daa kae dɛ bahɛ teŋasoka. Ge Aramaik yetɔgɔm poan ba yi'ire dɛ la Betesda. 3Bilam, te ban'ahedoma kekeko, la sɛba n de fɔɔhe, la wɔbehe, la kɔɔrɔnɔ daa gan'an bɔpagahe la poan. 4Ba daa gan' gura la ko'om la ta gbirige. Se'ere n sɔe la, Yenɛ soŋora daa magahɛ kena na gbirigera ko'om la. Te ban'anra se'em n daa nyaŋɛ sige ko'om la n gbirigere la poan yia, ban'sɛka woo te a tara ne bahɛ en mɛ. 5Te boraa kayema daa bɔna bini bɛn' yuum pihitan' la anii. 6Ge Yesu nyɛ' boraa wa ta a gan'an la mina te a bɛn' te la yue mɛ. Bala, te a soke en yeti, Ho bote ho de'a ho mɛŋa? 7Te ban'anra la lebehe yele en te, Naa, n ka tare nɛrese'em kalam te a wan nyɔkɛ mam eŋɛ kolega wa poan ko'om han ta gbirige. Te mam han ta zegɛra te n sige bini, nɛra ayema me n ne diŋɛ sige bini yia. 8Te Yesu yele en te, Ihege la ho vaɛ ho soŋɔ la ho keŋɛ. 9Bilam bilam, te boraa la ban'an la bahɛ, ge te a vaɛ a soŋɔ la keŋɛ. La daa dela Vo'ohogo Daarɛ. 10Bala, te Yudoma la yele boraa sɛka te a ban'an la bahɛ la te, Zina dela Vo'ohogo Daarɛ. Bala, la dela to kihire te ho to' ho soŋɔ. 11Te a lebehe yele ba yeti, Boraa sɛka n bahɛ te n ban'an la bahɛ la, n yele mam te n vaɛ n soŋɔ la n keŋɛ. 12Te ba soke en yeti, Ane n de boraa kaŋa yele ho te vaɛ ho soŋɔ keŋɛ? 13Ge, boraa sɛka te a ban'an n bahɛ la ka mi' n de se'em. Se'ere n sɔe la, nɛrekooŋɔ n daa bo bilam bɔba ge te Yesu me lilom nɛrekooŋɔ la poan yehe. 14Depooren te Yesu nya nyɛ' boraa sɛka ban'an n bahɛ la Yenɛ Yire la poan, yele en te, Behɛ, ho de ho mea. Da le tom be'em, te yelese'ere n gane bala da le paɛ hɔ. 15Te boraa la nya keŋɛ ta yele Yudoma la te la dela Yesu n daa tebɛ en la. 16Dene poan n bala, te ba pɔhɛ muguha Yesu. Se'ere n sɔe la, a tebɛ boraa wa la Vo'ohogo Daarɛ la. 17Te Yesu lebehe yele ba te, Mam Sɔ n tone te mam me tona. 18Yudoma la zegera te ba ko' en. Se'ere n sɔe la, la dagɛ en ganlom Vo'ohogo Daarɛ la ma'an zuo, ge a yeti Yenɛ dela enŋa Sɔ, ge le dekɛ a mɛŋa pagara la Yenɛ. 19Bala, te Yesu lebehe yele ba te, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te mam Yenɛ Dayɔa ka ete la sɛla te n mea bɔta, ge n tone la sɛla ma'an te n nyɛ' te n Sɔ la tona la. Te sɛla te n Sɔ la ete la, mam la me ete la dene mea me. 20Te n Sɔ la nɔŋɛ mam la mɛ, ge pa'ala mam sɛla woo te a mea eta la. Ge, a wan pa'alɛ mam sɛla n gane dena wa te n eŋɛ, ge te la wan eŋɛ ya pakerɛ. 21Magahɛ wo n Sɔ la n bahere te sɛba n ki' vo'e ba kum poan la ge te a bo ba vom sebo n ka tare ba'ahegɔ a zen'en la. Bala mea, te mam me bɔ'ɔra sɛba te n bɔta la vom la. 22Ge bala mea zan'an, n Sɔ la mea ka gankere nɛrese'em. Ge, a bo mam a Dayɔa la sore te n gankera. 23Bala, te nɛra woo wan bɔ'ɔra mam na'ahegɔ, wo ban bo'ore n Sɔ la na'ahegɔ se'em la. Ge, nɛrese'em n ka bo'ore mam Yenɛ Dayɔa la na'ahegɔ me ka bo'ore n Sɔ la se'em n tom mam na la na'ahegɔ. 24N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te hon se'em n wom mam yetɔgɔm wa, ge sakɛ bo se'emdaana n tom mam na la, tare vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Yenɛ zen'en la mɛ. Yenɛ kan yele a daana te a tue ya, bii a sagom en. Ge, a daana wan nyɛ' vom la. 25N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te dabaherɛ la pɔnrɛ, te sɛba n ki' la wan wona mam Yenɛ Dayɔa la te n tɔgɔra. Te sɛba n wan ta wom mam la, wan vɔna. 26Magahɛ wo n Sɔ la mea n de se'em n bo'ore vom la, dene mea n bala, te a bahɛ te mam a Dayɔa la me de'a se'em n bo'ore vom la. 27Ge a bo mam a Dayɔa la sore te n gankera. Se'ere n sɔe la, n dela Asaala Dayɔa la. 28Ge da bahɛ ya te la eŋɛ ya pakerɛ te dabaherɛ la kene na te sɛba woo te ba pin' ba yɔɔrɔ poan la wan wom mam te n tɔgɔra. 29Ba han wom bala, ba wan yehe ba yɔɔrɔ la poan na. Te sɛba n tom soŋa la wan ihege te Yenɛ yele ba te ba tare vom la, ge te sɛba me n tom be'em la wan ihege, ge Yenɛ yele ba te ba tue ya. 30Mam mea kan ta'an tom tontonɛ, la han dagana Yenɛ. Yenɛ n yeti mam se'em la, te mam gankera. Bala, mam gankere se'em la dela yelemɛŋɛrɛ. Se'ere n sɔe la, mam ka zegere te n eŋɛ la sɛla te mam mea bɔta. Ge, mam ete la sɛla ma'an te se'em n tom mam na la bɔta. 31Ge, mam ma'an han yeti n tɔgɛ n yele, nɛreba wan tɛn'ɛha te mam yele se'em la dagɛ sera. 32Ge, nɛrese'em boe ha n wan ze'ele mam pooren tɔgɛ n yele. Mam me mi' te n tɔgɔre se'em yɛhera n yele la dela sera. 33Yan daa tom ya yamehe Yon zen'en la, a daa tɔgɛ po'e sɛla n de sera la mɛ mam zuo. 34Ge la dagɛ la mam pɛngerɛ mɛ te nɛrese'em ze'ele n pooren tɔgɛ n yele. Mam yenzuo yele dena wa te Yenɛ ta'an fan' ya bahɛ. 35Te daa ane me wo butolela n laŋɛ nɛɛra, te ya daa nɔŋɛ ya kelehe a yetɔgɔm fiin wa la. 36Ge, mam tare yelese'ere yɛhera n mea yele te de gana yelese'ere te Yon tara la. Te toonse'a te mam tom la, n de toonse'a te mam Sɔ dekɛ bo mam la. Ton'ana n tɔgɔre yɛhera n yele la, ge pa'alɛ te Sɔ la n tom mam na. 37Te Sɔ la n tom mam na la me ze'ele n pooren tɔgɛ n yele. Ge ya nan ka tabelɛ wom sɛla te a tɔgɔra, bii nyɛ' a naanɛ. 38Ya me ka tare a yelehom la ya potɛn'ya poan. Se'ere n sɔe la, ya ka sakɛ bo mam se'em te a tom na la. 39Se'ere n sɔe la, ya zameha Yenɛ gɔŋɔ la dela ya tɛn'ɛhe te bilam poan te ya wan tara vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Yenɛ zen'en. Ge gɔŋkoŋɔ mea tɔgɔre mam yele mɛ. 40Ge, bala mea zan'an, ya ka bote ya wa'an n zen'en na la ya ta'an tara vom la. 41Ge mam ka gore behera te nɛreba n pɛngɛ mam. 42Ge, mam mi' ya. Mam mi' te ya ka tare nɔŋerɛ bo Yenɛ ya potɛn'ɛra poan. 43La dela mam Sɔ paŋa poan te n wa'ana. Ge, ya ka to'e mam. Ge se'em han wa'ana la a mea paŋa poan, ya wan to'e en. 44Ge ya mɛhe bote ya pɛngere la taaba. Ge, ya ka zegere te ya nyɛ' pɛnka Yenɛ deyena la ma'an zen'en. Te dena wa han de'a bala, ya wan eŋɛ la wane sakɛ bo mam? 45Ge da ya tɛn'ɛhe ya te mam wan tara yele paɛ n Sɔ nɛŋan zɛrɛgere ya. Ge Moses te ya dekɛ ya mɛhe delom la n wan zɛrɛge ya, ya wan dɛna tontɔɔdoma Yenɛ nɛŋa. 46Ge ya han seren sakɛ bo Moses, ya wan sakɛ ne bo mam me. Se'ere n sɔe la, Moses golehɛ yɛhera mam yele. 47Ge, yamam n ka sakɛ bo sɛla te a golehɛ wa, ya wan eŋɛ la wane sakɛ bo sɛla te mam yele?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\