Azã 6

1Yesu n daa yele dena wa ba'ahɛ la, a le yakɛ la Galilee mɔgɔrɛ la. La dela Tiberias mɔgɔrɛ. 2N yakɛ bala la, nɛrekooŋɔ daa doohe en. Se'ere n sɔe la, ba nyɛ' yelenyalema tooma la te a tom bahɛ te ban'ahedoma ihege ba ban'ahe poan la. 3Bilam, te Yesu la a dɔlɔba la keŋɛ ta zin'ire zoore zuo. 4Yudoma Azootole De'eŋɔ la me pɔnre mɛ. 5Yesu behɛ kae nyɛ' te nɛrekooŋɔ kene a zen'en na. Depooren, te a yele Filip yeti, Bɛha te to wan nyɛ' dia kekeko da' diihe nɛrebana wa zan'an? 6A yele dena wa te a behɛ ya Filip n wan yele se'em. Yelemɛŋɛrɛ, a mea pon mina sɛla te a wan eŋɛ. 7Te Filip lebehe yeti, To han yeti to da' boroboro bo ba to wan dekɛ ligiri zo'e zo'e gana ton tare se'em la. 8Te Simon Peter yebega Andrew se'em n de Yesu dɔlɔba la ayema la yeti, 9Bia boe kalam tara boroboro banuu la zim iyi'. Ge, bana dela bene wan ta'an diihe nɛrebana wa waabe? 10Ge Yesu lebehe yele ba yeti, Bahɛ ya te nɛreba la zin'ire teŋa. Mɔɔrɔ n pohe bini kekeko. Bala, te nɛreba la daa zin'ire teŋa. Ba de wo boraahe tuha anuu la. 11Ban zin'ire ba'ahɛ la, Yesu dekɛ boroboro la bo Yenɛ fara ge dekɛ tɔnrɛ nɛreba la n zin' la. A eŋɛ bala mea la zim la te la sekɛ ba gaŋɛ. 12Ba zan'an n di' tegɛ la, Yesu yele a dɔlɔba la yeti, Lagahɛ ya disɛka n gee la, la ya da sagom kɔ. 13Depooren te ba lagahɛ disɛka n gee la, te la perɛ pitɔ pia la toyi' yɛhera la boroboro banuu la te nɛreba la di' la. 14Te nɛreba la n boe bilam la n daa nyɛ' yelenyalema toonɛ wa te Yesu daa tom wa, ba yeti, Yelemɛŋɛrɛ, ena wa dela nɔtɔgɔha se'em te to gura te a wa'an teŋa wa zuo na la. 15Ge Yesu baŋɛ ya te ba maahom te ba pɛnregɛ bahɛ en te a de'a naba. Bala, te a bahɛ bini, ge keŋɛ zom zɔya la zuto ha yɛ'ɛha a ma'an. 16Te zanɔɔrɛ n daa paɛ la, Yesu dɔlɔba la sige la mɔgɔrɛ la zen'an. 17Ban daa sige la, ba zom la ɔɔnrɔŋɔ yakɛ ye'a tɔɔra Kapernaum teŋa bɔba. Te yu'uŋɔ n paɛ la, Yesu nan kelom ka wa'an ba zen'en na. 18Ge bala ma'an la, sabekantɛ lobere gbirigera ko'om la. 19Te a dɔlɔba la n keŋɛ ta paɛ teŋasoka la, ba nyɛ' Yesu te kena na. A kene la ko'om la zuo kena du'ura ɔɔnrɔŋɔ la, te dabeem kɛn' ba. 20Ge Yesu daa yele ba yeti, Da bahɛ ya te dabeem tara ya, ge la dela mam. 21Bilam, te ba tare en la popeelom ɔɔnrɔŋɔ la poan. Ge bilam bilam, te ɔɔnrɔŋɔ la paɛ doone, zen'en te ba ye'a la. 22Te yiimbeere la, nɛrekooŋɔ la n boe mɔgɔrɛ la yakɛ deyema la ba mi' te ɔɔnrɔŋyeŋɔ ma'an n zam boe, te a dɔlɔba ma'an zom ɔɔnrɔŋɔ la keŋɛ ge bahɛ en. Ge, ba keŋɛ mɛ ge bahɛ en. 23Ge ɔɔnrɔnɔ toseto ze'ele la Tiberias teŋa na. To paɛ na ze'ele la doone lɛm zen'an te to Daana Yesu zam po'ohɛ, ge te nɛrekooŋɔ la obe boroboro la. 24Ge nɛrekooŋɔ la ka nyɛ' te Yesu bii a dɔlɔba la bɔna bini. Bala, te ba zom ɔɔnrɔnɔ keŋɛ Kapernaum teŋa ɛɛra en. 25Te nɛreba la n nyɛ' Yesu te a boe mɔgɔrɛ la yakenɛ deyema la, ba yele en yeti, Naa, wane ma'an te hon wa'an kalam na? 26Te Yesu lebehe yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te ya eere mam la yan di' dia la ge nyɛ' sɛla woo te ya bɔta la zuo. La yan pon nyɛ' mam te tom paŋa tooma pa'ala te n ze'ele la Yenɛ zen'en na, ya da ka sakɛ bo mam. 27Da bahɛ ya te dia yele la daana ya. Se'ere n sɔe la, dia wan sagom. Ge, tɛn'ɛhe ya vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Yenɛ zen'en la yele. Se'ere n sɔe la, de ka sagone. Dikana te Asaala Dayɔa la wan bo ya. Se'ere n sɔe la Yenɛ n de Sɔ la danlehom boe a zuo. 28Depooren, te ba soke en yeti, To wan eŋɛ la wane ta'an eta sɛla te Na'ayenɛ bɔta tɔ te to eŋɛ? 29Te Yesu lebehe yele ba yeti, Na'ayenɛ n bote ya eta se'em dela ya sakɛ bo mam se'em te a tom na la. 30Te ba le yeti, Yelenyalema toon dene te ho wan eŋɛ te to nyɛ' ge sakɛ te Na'ayenɛ n tom ho na? Ho yeti ho eŋɛ la bene? 31To sɔyaabdoma di' la dia pɔgɔtia ha wo la n golehɛ yeti, A bo ba saazuo dia bahɛ te ba dita. 32Te Yesu le yele ba te, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, la dagɛ Moses n daa bo ya disɛka n daa ze'ele saazuo na la. Ge, la dela mam Sɔ n bo ya yelemɛŋɛrɛ disɛka n ze'ele saazuo ha la. 33Te disɛka te Na'ayenɛ bɔ'ɔra la n de se'em n ze'ele sigere na bɔ'ɔra nɛreba teŋa wa zuo vom la. 34Te ba daa yele en yeti, Naa, bɔ'ɔra tɔ dikana wa daarɛ woo. 35A me yele ba yeti, Mam ana wo dia. Se'ere n sɔe la, se'em woo n wa'an mam zen'en na, kom kan le tara en. Se'em woo n sakɛ bo mam, ko'nyuuro kan malom tara en. 36Ge wo mam yele ya se'em la, ya nyɛ' mam, ge ya kelom nan ka sakɛ. 37Te se'em woo te mam Sɔ dekɛ bo mam wan wa'an mam zen'en na. N kan zagahɛ se'em woo n wa'an n zen'en na. 38Se'ere n sɔe la, mam ze'ele saazuo sige na te n tom la se'em n tom mam na la sunboolom, ge dagɛ la n mea sunboolom. 39Te se'em n tom mam na la sunboolom n wana, te n da bahɛ te se'em woo te a dekɛ bo mam la bɔregɛ. Ge, n behɛ ba zan'an te ba ta bɔna teŋa ba'ahegɔ daarɛ han paɛ la. 40Te mam Sɔ sunboolom n wana, te sɛba woo n nyɛ' mam a Dayɔa la, ge sakɛ bo mam, wan tara vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Na'ayenɛ zen'en la. Ge te mam wan bahɛ ba te ba ihege ba kum poan teŋa ba'ahegɔ daarɛ la. 41Te Yudoma la nya pɔhɛ gangara yɛhera a yele. Se'ere n sɔe la, en yeti enŋɛ ana me wo disɛka n ze'ele saazuo sige na la. 42De poan, te ba yeti, Boraa kana wa dela Yesu, Yosef dayɔa. Dagɛ enŋa n bala? To mi' a sɔ la a ma. Te la nya wan eŋɛ la wane te a yeti enŋa ze'ele la saazuo sige na laa? 43Te Yesu lebehe yele ba yeti, Go'e ya la ya da gangara la taaba. 44Te nɛrese'em ka boe wan wa'an mam zen'en na, han dagana la n Sɔ Na'ayenɛ se'em n tom mam na tare en wa'an n zen'en na. Te n wan bahɛ en te a ihege a kum poan ba'ahegɔ daarɛ la. 45Te nɔtɔgɔha golehɛ te, Na'ayenɛ wan pa'alɛ ho dayɔɔhe yam. Te nɛrese'em n kelehere n Sɔ la, ge zameha a zen'en, a ye mam zen'en na. 46Nɛra ka tabelɛ nyɛ' Sɔ la a nini. Se'emdaana n ze'ele Na'ayenɛ zen'en na la n de se'em ma'an n nyɛ' Sɔ la. 47Ge n yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te nɛrese'em n sakɛ bo mam tare vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Na'ayenɛ zen'en la. 48Te mam n de disɛka n bo'ore vom la. 49Ya sɔyaabdoma daa di' la saazuo dia la pɔgɔtia la poan la, ge ba ki ya. 50Disɛka n de mam nɛrese'em n di' dikana kan ki'. 51Mam de vom dia la. Te nɛrese'em n di' dikana wa wan tare vom la. Ge disɛka te mam wan bo hɔ la dela n iŋa wa. N yeti n dekɛ dɛ bo mɛ te teŋa wa zuo nɛreba ta'an vɔna. 52Bilam te Yudoma nya pɔhɛ ŋmɛ'ɛra nɔkpe'ene la taaba. Ba yeti, Boraa kana wa yeti a eŋɛ la wane bo to a iŋa te to obe? 53Te Yesu yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa. Te ya han ka obe Asaala Dayɔa iŋa wa ge nyu' mam ziim, ya kan nyɛ' vom ya zen'enhen. 54Te hon se'em n obe mam iŋa wa ge nyu' mam ziim wan tara vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Na'ayenɛ zen'en la. N me wan bahɛ hɔ te ho ta ihege ho kum poan teŋa ba'ahegɔ daarɛ la. 55Te mam iŋa wa n seren de dia la ge te n ziim me seren de'a konyuuremɔ. 56Te nɛrese'em n obe mam iŋa wa ge nyu' mam ziim wa, wan bɔna la mam, te mam mɛ wan bɔna la en. 57Te n Sɔ, se'em n vo'e la, n tom mam na. Bala, enŋa zuo mam me vo'e mɛ. Dene mea n bala, hon se'em n obe mam wan vɔna mam zuo. 58Te dena wa n seren de disɛka n ze'ele saazuo na la. Dɛ ka ane wo disɛka te ya sɔyaabdoma daa di' pɔgɔtia poan ha, ge ki' la. Ge nɛrese'em n di' dikana wa wan vɔna wuuha. 59Yesu daa yele dena wa la n pa'alɛ nɛreba zamehegɔ yire Kapernaum teŋa poan la. 60Te Yesu dɔlɔba la zo'e zo'e n wom dena wa la, ba yele en yeti, Pa'alekona wa kpe'em mɛ. Ane n wan bɔkɛ dena wa? 61Te Yesu n baŋɛ te a dɔlɔba la gangare la yele dena wa zuo la, a yele ba yeti, Dena wa daan ya mɛ te ya ka bɔta te ya dɔla mam? 62Ge, ya han pon nyɛ' ne te Asaala Dayɔa la lebe zen'an te n wa'ana la, ya wan sakɛ ne bo mam? 63Se'em n bo'ore vom la dela Na'ayenɛ Sea la. Te asaala paŋa kan ta'an eŋɛ sɛsɛla zan'an. Te yetɔgɔm la te mam tɔgɛ bo ya la ze'ele la Sea la zen'en na, ge me bɔ'ɔra vom la. 64Ge bala mea zan'an, ya sɛba nan kelom ka sakɛ. Yesu pon te'ele mina sɛba n kan sakɛ, la se'em n wan ŋma' en. 65A kelom yeti, Dena mea n sɔe, te n yele ya, te se'em ka boe wan wa'an mam zen'en na, han dagana la n Sɔ la n bahɛ en te a ta'an eŋɛ bala. 66Yesu n daa yele dena wa zuo te a dɔlɔba la kekeko zagahɛ ka dɔla en. 67Bala, te Yesu yele a dɔlɔba la pia la bayi' la te, Yamam me wan zagahɛ kan dɔla mam? 68Te Simon Peter lebehe yele en te, To Daana, ane zen'en te to wan keŋɛ? Hon n de se'em n tare yetɔgom sebo n bo'ore vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Na'ayenɛ zen'en la. 69Te nananawa, to sakɛ ge baŋɛ te hon ma'an n de Fa'a Daana la ze'ele Na'ayenɛ zen'en na. 70Te Yesu lebehe yele ba te, N daa loe yamam pia la bayi' la. Ge bala mea zan'an, ayema ya poan dela Sagona. 71La dela Simon Iskariot dayɔa Yudas, te a daa tɔgɔra bala la. Se'ere n sɔe la, Yudas n yeti a ŋma' en la n pon de'a a dɔlɔba la ayema la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\