Aluki 11

1Yesu daa wa soha la zen'en kayema. Te n ta sohɛ ba'ahɛ la, a dɔlɔba la ayema yele en yeti, To Daana, pa'alɛ tɔ te to me soha wo Yon n pa'alɛ a dɔlɔba la te ba soha se'em la. 2Te a yele ba yeti, Ya han yete ya sohɛ Na'ayenɛ yele ya yeti, To Sɔ', bahɛ te yu'urɛ sɔna na'ahegɔ te ho sɔ'ɔlom wa'ana. 3Ge bahɛ te to nyɛta dia daarɛ woo. 4Bahɛ to be'em bo to wo tomam me n dite suguru bɔ'ɔra sɛba n tom tɔ be'em se'em la. Da bahɛ te to kɛn' pan'ahegɔ poan. 5En daa yele ba po'ohokona wa ba'ahɛ la, a nya yeti, Boraa n boe tara a zɔ'. Ge te a ihege daarɛ deyema keŋɛ a zen'en yu'uŋsunsua ta yele en te, N zɔ', peŋe mam dia 6te n saana n paɛ na ge te mam me ka tara dia wan bo en. 7Te a lebehe yele en te, N zɔ', mam diŋɛ yu' koleŋa mɛ ge te n kɔma me gan'an la mam. Da daana mam te n kan nyaŋɛ le ihege behɛ sɛla bo ho. 8Bala, n yete ya mɛ, te boraa la n kan ihege behɛ sɛla bo en te ba de zɔtɔ zuo la, a wan ihege bo en sɛla woo te a bɔta la n kelom ze'a soha en la zuo. 9Dene poan n yete ya mɛ te ya han sohɛ sɛla Na'ayenɛ wan bo ya. Ya me han le ɛɛra sɛla te ya bɔta Na'ayenɛ wan bahɛ te ya nyɛ' dɛ. Ya me han le yi' a wan wom ya. 10Te hon se'em woo n sohɛ ho wan to'e ge te hon me se'em woo n eere sɛla ho wan nyɛ' dɛ. Hon me se'em woo n yi' Na'ayenɛ a wan wom hɔ. 11Ane n boe te a bia sohɛ en zinho te a dekɛ bonsɛla bo en? 12Bii a sohɛ en gele te a dekɛ naŋa bo en. 13Te yamam nya han ton de'a yelebe'erodoma ge mina sɛla n an soŋa bɔ'ɔra ya kɔma ge bonsola aŋa ane la wane te ya Sɔ' se'em n boe saazuo ha kan bahɛ te a Sea la bɔna la sɛba n sohɛ en la. 14Ge daarɛ deyema te Yesu daa digera bonbe'a n ete nɛreba gɔɔnɔ boraa kayema zen'en. Te bonbe'a la n daa yehe boraa la zen'en ge te a tana tɔgɔra yɛ'ɛha la, la eŋɛ nɛrekooŋɔ la pakerɛ la Yesu n eŋɛ dena wa zuo. 15Ge basɛba me yeti, La dela Beelzebul se'em n behere bonbɛ'ɛhe la paŋa poan te a tana digera bonbe'a la. 16Ge te sɛba me bɔta te ba magahɛ en behɛ yele en te a eŋɛ yelenyalema pa'alɛ te a ze'ele la Na'ayenɛ zen'en na. 17Ge Yesu baŋɛ ban tɛn'ɛhere ba sunya poan la, yele ba yeti, Teŋa woo han yelege zabera la ka mɛŋa, ka wan lu', yire han yelege zabera dɛ mɛŋa de wan lu'. 18Bala poan Dima me han tuluge zabera la a mea a wan le eŋɛ la wane bɔna a sɔ'ɔlom la poan sɔna behera? N yele dena wa la yamam n yeti Beelzebul paŋa poan te mam ta'an digera bonbe'a nɛreba zen'en la zuo. 19Ge la han dɛna bala, ge yamam mɛhe nɛreba digere bonbe'a nɛreba zen'en. Bala ane paŋa poan te ya tana digera bala? Bala, la dela ya mɛhe nɛreba n wan yele te ya tue mɛ. 20Dene poan, la dela Na'ayenɛ paŋa poan te n digera bonbe'a nɛreba zen'en. Te dena wa pa'alɛ soŋa soŋa te Na'ayenɛ boe kalam sɔna behera mɛ. 21Ge mam la Dima yele n an se'em n wana. La an wo boraa sɛka n tare paŋa ge tare a zaberɛ lɔgɔrɔ gura a yire soŋa soŋa ge te sɛla ka kalona a lɔgɔrɔ la n bo bini la. 22Ge nɛra se'em n tare paŋa gana en han wa'ana zabɛ nyaŋɛ en, a wan fan' a zaberɛ lɔgɔrɔ la te a tɛn'ɛhe ne te bilam n wan fan' en bahɛ la. A han eŋɛ bala, a nya wan dekɛ a lɔgɔrɔ la porɛ tɔ bo a zɔdoma. 23Ge te hon se'em me n ka doohe mam tara nɛreba te ba sakera Na'ayenɛ yelehom la digere ba bahera mɛ. 24Bonbe'a han yehe nɛra zen'en a ne keŋɛ la pɔgɔtia poan ha ta vɔ'ɔha. Te a han ɛ zen'an koŋe, a wan yeti, Mam lebere la nɛra se'em zen'en te n yehe na la. 25Te a han paɛ nɛra enŋa zen'en, a wan nyɛ' en te a ana wo yivore te ba peehɛ soŋa soŋa se'em la. 26Bilam te a wan keŋɛ ta tare bonbɛ'ɛhe bayopɔe n daan gana enŋa mɛŋa wa'ana. A han tare ba na, a wan yele ba te ba kɛn' nɛra la poan la ba sɔna en behera. Bala te ba'ahegɔ poan te nɛra la wan nyɛ' namehegɔ gana n daa namehe se'em yia la. 27Ge Yesu n daa nan boe bini tɔgɔra la, pɔka nɛrekooŋɔ la poan daa yele en kekeko te, Popeelom bo pɔgɔsɛka n dɔgɛ hɔ te ho mɔgɛ a bin'ihom zo'e wa! 28Ge Yesu lebehe yeti, Popeelom ton bɔna la sɛba n kelehere Na'ayenɛ yelehom ge eta n bote ba eta se'em la. 29Nɛrekooŋɔ la n daa mikere la, Yesu daa yele ba yeti, Saŋkana nɛreba wa dela yelebe'erodoma. Ya eere la mam te n eŋɛ yelenyalema pa'alɛ te Na'ayenɛ n tom mam na. Ge Na'ayenɛ kan eŋɛ bo ya. Han dagana Yona kerega la ma'an. 30Na'ayenɛ daa pa'alɛ Nineveh teŋa nɛreba te enŋa Na'ayenɛ n tom Yona ba zen'en na. Bala dene mea n bala te Na'ayenɛ wan pa'alɛ nanana nɛreba te enŋa n tom Asaala Dayɔa wa ya zen'en na. 31Ge pɔgɔnaba se'em me n daa sɔe teŋsɛka n boe gɔbega bɔba ha behera la, ze'ele a teŋzaanrɛ wa'ana te a kelehe to Nakantɛ Solomon yam yelehom la. Gankerɛ daarɛ han paɛ, enŋa wan yete ya tue mɛ. Se'ere n sɔe la, mam bo kalam gana Solomon ge te ya kelom bɔta te n eŋɛ yelenyalema bo ya. 32Bala mea te Nineveh teŋa nɛreba wan ta ihege yele nananawa nɛreba gankerɛ daarɛ te ba tue mɛ. Se'ere n sɔe la, Yona n daa mɔɔlɛ Na'ayenɛ yelehom la, ba daa tee ba potɛn'ya ba yelebe'ero poan mɛ. Te nananawa mam bo kalam gana Yona ge te ya ka sakɛ bo mam. 33La han de'a lika te ho laŋɛ butolela, ho kan dekɛ lɔkɔ vuge ka. Ge ho wan dekɛ dɛ ze'ele la butolela ze'elego zen'en, zen'an te ka nɛɛra te nɛreba nyɛta kɛn'ɛra. 34Te ho niho ane me wo butolela n nɛɛre se'em la. Te ho nini han ana soŋa soŋa, ho wan nyɛ' sɛla woo soŋa soŋa. Ge ho han ka nyɛta soŋa soŋa, ho kan ta'an bɔkɛ sɛla te ho nyɛ' la. 35Bala tare ho mea soŋa soŋa te sɛla te ho tɛn'ɛha la dagana ponpɔrɔŋɔ. 36Dene poan, ho han nyɛta soŋa soŋa te hon tɛn'ɛhe sɛla la me de'a yelemɛŋɛrɛ, ho ye ane me wo butolela nɛɛra bɔ'ɔra nɛreba. 37Ge en daa ta tɔgɛ a yetɔgom la ba'ahɛ la Pariseedoma la ayema n daa yi' en te a wa'an na di' la en a yire. Bala te a kɛn' ta zin'ire te ba dita. 38Ge la eŋɛ Parisee la pakerɛ la n nyɛ' te Yesu ka pee nu'uhe wo ba teŋa etegɔ la ge dita la. 39Bala te Yesu yele en yeti, Ɛɛn, yamam Pariseedoma peere ya wama la ya laahe yeŋa wo ya teŋa etegɔ la. Ge ya sunya poan dela nyika la pototooma ma'an. 40Ya ete wo ya dela gɔɔnɔ la. Mina ya te Na'ayenɛ se'em n naam yeŋa la n me naam poan me. 41Bala zuo, bɔ'ɔra ge soŋora nahadoma. Ya han eŋɛ bala, la wan pa'ale te sɛla woo n boe ya zen'en me ka tare dɛngerɔ. 42Ge yamam Pariseedoma tue mɛ. Se'ere n sɔe la, ya han yete ya bo Na'ayenɛ bo'olom ya wan kaanlɛ ya tokanra, la saalom, la zɛnrɔ, ya yehere bonɔ ayema pia poan woo yɔɔra Na'ayenɛ wo ya etegɔ la. Ge ya zagahɛ ka eta sɛla n de yelemɛŋɛrɛ bɔ'ɔra nɛreba ge me ka nɔŋɛ Na'ayenɛ. La dela ya eta sɛla n de yelemɛŋɛrɛ ge bɔ'ɔra Na'ayenɛ a bo'olom la. 43Le yɛ'ɛha yamam Pariseedoma tue mɛ. Se'ere n sɔe la, ya kɔ'ɔn bɔta la ya zin'an na'ahegɔ zen'enhen zamehegɔ yire la poan. Ya me nɔŋɛ nɛreba bɔ'ɔra ya na'ahegɔ da'ahe poan. 44Ya tue mɛ. Se'ere n sɔe la, ya ane me wo yɔɔrɔ poan ha n fɛn'ɛn se'em la. Ba han saalom, nɛreba wan dɔla ba zuto tɔla ge kan mina te ba fɛn'ɛn mɛ. 45Parisee ayema, se'em n zaŋɛ pa'alegɔ la daa boe bini yele Yesu te, Pa'ala, hon yele se'em la ho lagom to' tomam me mɛ. 46Te Yesu lebehe yeti, Yamam me tue mɛ. Se'ere n sɔe la, ya yete nɛreba te ba eta yelese'a n kpe'em gana ba ge te yamam mɛhe ka bɔta te ya eŋɛ a fiin wa. 47Ya zan'an le tue mɛ. Se'ere n sɔe la, ya sɔyaabdoma n yuun ko' nɔtɔgɔheba la, ge te ya mam mɛta yɔɔrɔ bɔ'ɔra nɔtɔgɔheba la. 48Yamam n eŋɛ bala la seren pa'alɛ te ya sɔyaabdoma n tom ton se'a la ya mi' a yɛla. Se'ere n sɔe la, ba yuun ko' nɔtɔgɔheba la ge te yamam me mɛta ba yɔɔrɔ. 49Bala zuo Na'ayenɛ n de yamdaana la yeti, N wan tom n nɔtɔgɔheba la n tontoneba nɛreba zen'en na, te nɛreba la wan ko' basɛba ge namehɛ basɛba me. 50Ge te n wan namehɛ nanana nɛreba wa lerege a nɔtɔgɔheba sɛba te ba ko' teŋa wa zuo naaŋɔ daarɛ ha tole na yehe zina. 51Se'em te ba yuun ko' yia dela Abel ge koora koora wa ko' Zekaria. Ba yuun ko' Zekaria la kaanbegɔ daka la toolom zen'an la teŋasoka. N yete ya la yelemɛŋɛrɛ te nanana nɛreba wan nyɛ' namehegɔ la yele dena wa zuo. 52Yesu daa le yele pa'alegɔ pa'aleba la yeti, Yamam mɛhe me tue mɛ. Se'ere n sɔe la, yamam n pa'ale Na'ayenɛ yelehom la, ge ya ka bote te ya bɔkɛ a ge me ye ka bahɛ te nɛra se'em me bɔkɛ a. 53Yesu n daa tɔgɛ ba'ahɛ ge bahera bilam la, pa'alegɔ pa'aleba la la Pariseedoma la kɔ'ɔn sokera en la yɛla. Ba sokere en bala te ba bahɛ te a tɔgɛ la yɛla zo'e zo'e. 54Ba teregere mɛ te a yele yelese'ere n dagɛ ma'an te ba yeti a tue ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\