Aluki 12

1Ge te nɛreba tuha kekeko daa wa'an Yesu zen'en na. Nɛrekooŋɔ la mikere mɛ nɛɛra taaba na'ma. Bala te Yesu yele a dɔlɔba la te, Tare ya ya mɛhe soŋa soŋa la Pariseedoma wa birikɔgɔnɛ la n ane wo mi'ihom la. 2Ge yelese'ere ka boe te ho wan dekɛ dɛ sogɛ te de kan nɛɛ peelome na, bii ho dekɛ yelese'ere n sogɛ te nɛreba kan baŋɛ dɛ. 3Te sɛla te ho sogɛ tɔgɛ nɛreba wan ba'ahom wom dɛ. Ge te yelese'ere te ho waahom dɛ ho bɔ'ɔ poan nɛreba wan dekɛ dɛ tɔgɛ yeŋa. 4Bala, n zɔdoma wa, n yete ya mɛ, da zote ya sɛba n wan ko' ya ma'an ge te ya han ki' ba'ahɛ ba ka le tare yelese'ere te ba eŋɛ la ya la. 5Ge n wan kan'an ya se'em n sontii ya zɔta. A dela se'emdaana n wan ta'an bahɛ te ya ki', ge te ya han ki' ba'ahɛ a tare paŋsɛka n wan dekɛ ya bahɛ namehegɔseko n ka tare ba'ahegɔ poan. Yelemɛŋɛrɛ, ena daana n de ya zɔta. 6Ge bala zan'an, niihe dagɛ ninmɔ'ɔrɛ bo nɛreba, ge Na'ayenɛ mi' se zan'an yele. 7Ge Na'ayenɛ mi' ya zonto kaanlɛ zan'an mɛ. Bala da zote ya dabeem. Se'ere n sɔe la, ya gane niihe kekeko mɛ. 8N yete ya mɛ, te se'em woo n bahɛ te nɛreba baŋɛ te enŋa nam la mam, Asaala Dayɔa me wan bahɛ te Na'ayenɛ soŋoreba me baŋɛ te a nam mam teŋa ba'ahegɔ daarɛ. 9Ge se'em woo n bahɛ te nɛreba baŋɛ te enŋa ka nam mam, mam me wan bahɛ te Na'ayenɛ soŋoreba mina te a ka nam mam teŋa ba'ahegɔ daarɛ. 10Ge se'em woo n to' Asaala Dayɔa, Na'ayenɛ ta'an bahɛ a be'em bo en. Ge se'em woo n to' Yenɛ Sea la, Na'ayenɛ kan bahɛ a be'em bo en. 11Daanse'ere daarɛ woo te ba tare ya keŋɛ zamehegɔ yire la poan te nadoma la zuodoma ya yetɔgom, da bahɛ ya te la daan ya la ya wan tɔgɛ se'em yehe ya mea. 12Se'ere n sɔe la, Yenɛ Sea la wan pa'alɛ ya bala ma'an sɛla te ya wan yele. 13Yesu n daa nan boe bini tɔgɔra la, boraa ayema nɛrekooŋɔ la poan la yele en yeti, Pa'ala, yele n keema wa te a bahɛ te to porɛ lɔgɔseto te to sɔ ki' ge bo to wa. 14Te Yesu lebehe yele en te, Nɛra ka bobe mam te n de'a gankera bii n pota ya lɔgɔrɔ bɔ'ɔra ya. 15En daa yele boraa wa wana wa la, a nya yele la ba zan'an te, Behe ya mɛhe soŋa soŋa. Da kɔ'ɔn mɔ'ɛ ya nini ɛɛra la tarega. Te nɛra han pon tara la se'em me a wan ba'ahom ki'. 16A bo ba la makerɛ te, Bontata n daa boe de'a kaara te a va'am daa maalɛ dia. 17Te a tɛn'ɛhe a potɛn'ɛrɛ poan, enŋa n wan eŋɛ se'em, nyɛ' a banya la daa ka kanregɛ te a wan biŋe dia la. 18Bala te a yeti, Mam wa eŋɛ se'em dela dena wa, n wa gbi' n banya wa mɛ ge maan mɛ bankanra. N han mɛ' bala n nya wan dekɛ n dia la woo la lɔgɔseto te n tara la eŋɛ bini. 19N han eŋɛ bala ba'ahɛ, n nya wan yele n mea te n tare lɔgɔseto woo n wan yue n zen'en yuuma kekeko. Bala nananawa sɛla ka le daana mam. N nya wan dita ge nyuura ge bɔna n na'am bɔŋa poan. 20Ge Na'ayenɛ yele en te, Gɔɔŋɔ wa, yu'uŋkona wa n wan bahɛ hɔ te ho ki' te n behɛ nya ane n wan sɔna lɔgɔseto woo te ho maahom biŋe wa? 21Dena mea n yete la eŋɛ nɛresɛba n bote lɔgɔrɔ lagaha biŋera ba mɛhe. Ge ba mɛhe dagɛ bontateba Na'ayenɛ nɛŋa. 22Te Yesu nya yele a dɔlɔba la te, Depooren, da bahɛ ya te la daana ya yɛhera la sɛla te ya wan di' bii sɛla te ya wan yɛ'. 23Te vom gane dia mɛ ge te iŋa wa me gana futo. 24Bala behɛ ya niihe wa. Ba ka tare va'am bota bii kɛ'ɛra. Ba me ka tare baanrɛ la deyena me biŋera ba dia. Ge bala zan'an, Na'ayenɛ ugure ba mɛ. Behe ya, yamam gane niihe sɛla woo poan mɛ. 25Yamam kan ta'an pa'ahɛ dabaherɛ ya vom poan ge la ya fabelegɔ zuo. 26Ge ya han kan nyaŋɛ pa'ahɛ dabaherɛ ya vom poan, bene zuo te dia la lɔgɔrɔ yɛla wan daana ya? 27Ge vɔɔnka han ne wom puru to ane me wo nɛra n yɛ' fusoŋɔ la. Ba ka tone bii ba wogora futo bɔ'ɔra ba mɛhe. Te ge Naba Solomon la a tarega la zan'an yuun ka tare fuo te ko ana soŋa gana vɔɔnka la. 28Ge Na'ayenɛ han yɛɛla vɔɔnka la te a puru bɔna zina ge beere kana te ba lagahɛ nyɔ' a la bugum, ge nya kan eŋɛ a potɛn'ɛrɛ te a yɛɛlɛ yamam? Ya sakerɛ pɔ'ɛ mɛ. 29Ge la han dɛna yamam, da bahɛ ya te diihom yele bii sɛla te ya wan nyu' yele la ba' daana ya. 30Nɛresɛba n ka sakɛ bo Na'ayenɛ yelehom la n eere yele ana wa. Ge ya Sɔ' Na'ayenɛ mi' te ya bote yele ana wa mɛ. 31Yamam toon dene ya sɛba n wan bɔta Na'ayenɛ Sɔ'ɔlom la gana sɛla woo. Ya han eŋɛ bala, yelese'a woo n gee la ya wan nyɛ' a. 32Da zote ya dabeem la ya lagaŋɔ wa n pon ka zo'e wa. Se'ere n sɔe la, ya Sɔ' Na'ayenɛ tɛn'ɛhɛ te la ana soŋa te a dekɛ a Sɔ'ɔlom la eŋɛ ya nu'uhen. 33Koohe ya, ya lɔgɔrɔ la ya dekɛ ligiri la soŋɛ nahadoma. Ya han eŋɛ bala, la pa'ale te ya bote Na'ayenɛ Sɔ'ɔlom la mɛ gana sɛla woo. Te dena wa n de tare sɛka n ka sagom saazuo ha. Se'ere n sɔe la, nayigehe kan ta'an keŋɛ bini ta zun' bii pantalerehe keŋɛ ta sagom ba. 34Te nɛra potɛn'ɛrɛ boe la a tarega la n boe zen'an. 35Dene poan maahom ya ya mɛhe soŋa soŋa ge lamehɛ ya butoleladoma, 36ge gura ya n lebega daarɛ na wo yiredoma n ne maahom gura yiredaana n keŋɛ zen'an la a lebena se'em la. Ba ne gura en bala te a han paɛ na ŋmɛ' nayaŋa la, ba to'ohe en ge kɔ'ɔn yo'ɛ bo en te a kɛn'. 37Popeelom bo yiredoma sɛba te ba yiredaana paɛ na nyɛ' ba te ba ka gin'ihe. Yelemɛŋɛrɛ te n yɛta ya te a wan bahɛ te ba zin'ire te a tɔnta dia la te ba lagom di'. 38Ge ba wan tara popeelom a han wa'an yu'uŋsunsua na bii bolika yu'uŋyu'uŋɔ ge nyɛ' ba te ba gure en. 39La dela boyena te yiredaana han mina nayiga n ye' a yire se'em ma'an na la, a me kan gan'an gin'ihera ge bahɛ a yire la te a kɔ' kɛn' zun'. 40Bala mea yamam me sontii ya maahom gura soŋa soŋa. Te Asaala Dayɔa ye' la daanse'ere daarɛ te ya ka tara potɛn'ɛra te n wan wa'ana. 41Te Peter soke en yeti, To Daana, ho makɛ makɛ dena bo la tomam bii ho makɛ bo la nɛra woo? 42Te a lebehe yeti, La sontii nɛra ana wo tontona se'em n tare yam ge dɛna yelemɛŋɛrɛdaana te a daana dekɛ a tontoneba zan'an eŋɛ a nu'uhen te a bɔ'ɔra ba ba dia se'em ma'an te ba bɔta ka. 43Popeelom wan bɔna la tontona enŋa daana, a daana la han ta paɛ na nyɛ' en te a tona bala. 44N yete ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te a daana la wan dekɛ a lɔgɔrɔ woo eŋɛ a nu'uhen te a behera. 45Ge tontona enŋa daana han yele a mɛŋa yeti, Mam daana wa yuure mɛ ge ka kula na, ge pin'ilom ŋmɛ'ɛra tontoneba basɛba la la pɔsɔɔrɔ la ge dita ge nyuura daam bugura. 46En ete bala la, a daana la wan wa'an daanse'ere daarɛ na te a ka tara a potɛn'ɛrɛ te a wan wa'an na. Te a han wa'an bala na nyɛ' en a wan ŋma' en zɔnra zɔnra ge dekɛ en pa'ahɛ sɛba n ka sakɛ Na'ayenɛ yelehom la poan. 47Bala tontonse'em n mi' a daana n bote a tona se'em ge ka maahom soŋa soŋa bii tom sɛla te a bɔta la, enŋa daana te ba wan namehɛ. 48Ge tontona se'em me n ka mi' a daana n bote se'em la, ge tom sɛla n ka nare, ba wan namehɛ en ge ba kan ba' namehɛ en. Depooren hon se'em te Na'ayenɛ bo sɛla zo'e zo'e a me bote la hon te ho eŋɛ sɛla te a bɔta hɔ te ho eŋɛ. Ge hon se'em me te Na'ayenɛ dekɛ sɛla zo'e zo'e gu'ule ho te behera, Na'ayenɛ bote ho le eŋɛ te la zo'e pa'ahɛ. 49Mam wa'ana te n pɔhɛ la gankerɛ yele teŋa wa zuo wo ba ne toorɛ bugum te bo dita se'em la. Tɔ. N me bote ne te wana ma'an bo dite ne teŋa wa zuo. 50Ge yia n yete n nyɛ' la namehegɔ. Bala zuo n me han ka nyɛ' namehegɔ la ba'ahɛ n ka malom nyɛ' sunma'ahom. 51Yamam tɛn'ɛhe te mam wa'an na te n bahɛ te teŋa wa zuo nɛreba tara la nɔyenɛ? Aai, mam wa'an na te n bahɛ te yelehego wa'an nɛreba teŋasoka na. 52Nananawa kɔ'ɔn yɛ'ɛha, nɛreba banuu yire poan wan yelege taaba. Batan' wan zabera la bayi' ge te bayi' la me tuluge zabera la batan' la. 53Ba wan yelege taaba te boraa zabera la a dayɔa te bia me wan tuluge la a sɔ. Pɔka wan zabera la a pɔyɔa, te pugula me tuluge zabera la a ma. Pɔyɔa wan zabera la a dayampɔka te dayampɔka me tuluge zabera la a pɔyɔa. 54Yesu me daa le yele nɛrekooŋɔ n lagahɛ bini la yeti, Yamam han ne nyɛ' te saŋgbana ziira dapɔya bɔba la, ya ne yete saa pɔnre. Bala me ne seren eŋɛ mɛ. 55Ge te ya han ne le nyɛ' te sabebego lɔbera gɔbega nu'o bɔba la, ya ne yete murugere pɔnre. Bala me te la ne seren eŋɛ. 56Birikɔgɔdoma wa, ya mi' sɛla n eŋɛ teŋa wa zuo la saŋgbana zuo vɔnrɛ n de sɛla, ge bene n sɔe te ya ka mina sɛla n ete nananawa vɔnrɛ n de sɛla? 57Te bene n le sɔna te ya ka maala ya mɛhe yɛla la Na'ayenɛ? 58La ane wo ho tare la yele la nɛra te a tara hɔ yɛ'a zen'en te ba gankera yetɔgom la. A han yete a eŋɛ hɔ bala, kpeŋe ho mea la ho maalɛ yele la te bo da paɛ zen'an la poan. Han dagana bala, a wan daregɛ hɔ paɛ zen'an la, ba me wan me dekɛ ho tehɛ pakadeen zuodaana la te enŋa me dekɛ ho eŋɛ pakadeen la poan. 59Yelemɛŋɛrɛ ho han ka eŋɛ bala, ge ka yɔ' saanɛ la zan'an ho kan yehe na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\