Aluki 14

1Vo'ohogo Daarɛ deyena te Pariseedoma zuodoma ayema daa yi' Yesu te a wa'an a yire na di'. Te Yesu n ta zin'an dita la, nɛresɛba n lagom zin'an dita la kɔ'ɔn behera en mɛ. 2Te bilam la, a nyɛ' te boraa kayema te a iŋa zan'an kɔ'ɔn fohom. 3Te Yesu tɔgɛ bo pa'alegɔ pa'aleba la la Pariseedoma la te, La de ma'an te nɛra tebɛ Vo'ohogo Daarɛ bii a da tebɛ? 4Ge ba ka lebehe yele en se'ere. Bala te Yesu tebɛ boraa la ge bahɛ te a keŋɛ. 5Ge te a nya yele ba yeti, Ya ane n tare a bia bii a nahɔ te a lu' bulega poan te a kan yaɛ en bilam bilam Vo'ohogo Daarɛ? 6Te ba ka ta'an lebehe yele en sɛla. 7Te a daa nya makɛ makerɛ bo sɛba n lagahɛ bini la. A makɛ yɛhera la ban nɔŋɛ ba zin'ita na'ahegɔ zen'en la. A makɛ te, 8Nɛra han yi' ho pɔgɔdire de'eŋɔ poan te ho paɛ, da keŋɛ ta zin'ire na'ahegɔ zen'an la. Te daanse'ere nɛra se'em boe ha gana hɔ te a yi' en me. 9Te se'em n yi' yamam ya yi' la wan paɛ ho zen'en na yele ho te, ihege tole keha zin'ire ge te nɛre'ena sɔe zin'ire kalam. Bilam te valom wan tara hɔ la ho tole zin'ire kogosɛka n dagɛ na'ahegɔ koka. 10Ge ba han yi' ho bala te ho paɛ, keŋɛ ta zin'ire kogosɛka n dagɛ na'ahegɔ koka la poan. Bala te se'em n yi' ho na la han paɛ ho zen'en na, a wan yele ho te, n sɔɔn, ihege wa'ana zin'ire kalam. Bilam ho wan tara na'ahegɔ hon la sɛba woo n lagom zin'an dita la nɛŋa. 11Dene poan, hon se'em n zegere te ho zɛnkɛ ho mɛŋa saazuo, Na'ayenɛ wan sirihe ho. Ge hon se'em n sirihe ho mea, Na'ayenɛ wan zɛnkɛ ho saazuo. 12Yesu me yele se'em n yi' en na la te, Ho han eŋɛ de'eŋɔ ho yire bɔta te ho yi' nɛreba na te ba eta potegere etegɔ da kɔ'ɔn yi' la ho zɔdoma ma'an bii ho yebehe la ho sɔɔnrɔ ma'an, bii ho nɛresɛba n de bontateba ma'an. Te daanse'ere bama me wan yi' ho te ho lerege ho saanɛ. 13Ge ho han yeti ho yi' nɛreba la ho yire na, yi' nahadoma la kɔɔrɔnɔ la wɔbehe la fɔɔhe. 14Ho han eŋɛ bala, Na'ayenɛ wan kan' kan'somɔ bo ho. Se'ere n sɔe la, sɛba te ho yi' la kan ta'an me yi' ho te ho lerege ho saanɛ. Bala, Na'ayenɛ wan lerege ho saanɛ daanse'ere daarɛ te tontɔɔdoma wan ta vo'e ba kum poan. 15Ge nɛresɛba n lagom zin'an dita la, ayema n wom Yesu n yele se'em la a yele en yeti, Popeelom bo la se'emdaana n wan ta dita Na'ayenɛ Sɔ'ɔlom la poan la. 16Ge Yesu makɛ la makerɛ lebehe yele en te, Boraa kayema n daa ta eŋɛ a dia ge yi' nɛreba kekeko te ba wa'ana. 17Te n ta eŋɛ dia la ba'ahɛ la, a nya tom la a yameŋa te a keŋɛ ta yele sɛba te a yi' la te, wa'an ya na, te sɛla woo ba'ahɛ ya. 18Ge ba zan'an pin'ilom soha la sore te ba kan nyaŋɛ wa'ana. Yiadaana la yele en te, la dela pɛnregerɛ te n keŋɛ ta behɛ n va'am te n da'. Bala, n bene ho mɛ te ho bo mam sore. 19Te ayema la me yeti, n da' la n niikɔɔre pia ge bɔta te n yehe ta behɛ ban an se'em. Bala, n bene ho mɛ to ho bo mam sore. 20Te ayema me ha yeti, n kɔ'ɔn na di' la pɔga. Bala, n kan nyaŋɛ wa'ana. 21Depooren te yameŋa la lebe ta yele a daana la nɛreba la n yele se'em. Te boraa la n wom dena wa la, a sunsunya nyie mɛ te a yele a yameŋa la yeti, Keŋɛ tɔtɔ tɔtɔ la kɛn' teŋa la poan. Ho han paɛ, behɛ paala la sɔrɔtɔ poan la ho yi' nahadoma la kɔɔrɔnɔ la fɔɔhe la wɔbehe te ba wa'ana. 22Te yameŋa la daa keŋɛ ge lebena yele en te, Naa, n yi' nɛreba la ge te ba kelom ka zo'e. 23Te boraa la daa yele a yameŋa la te, Yehe la ho keŋɛ sɔrɔɔ seto n boe teŋa poan la zen'sɛka woo poan la ho tɔgɛ ninmɔ'ɔrɛ bo nɛreba te ba wa'ana la ba perɛ n yire wa. 24N tɔgɔre la yelemɛŋɛrɛ, te dagɛ la nɛresɛba te n yi' yia la ayena me a wan lɛm disɛka te n dogɛ wa. 25Yesu n tɔgɛ dena wa, a bahɛ Parisee yire la mɛ. Ge daarɛ deyema te nɛrekooŋɔ dɔla en te a ŋmɛregɛ yele ba yeti, 26Nɛra se'em n bote a de'a se'em te mam dɔla sontii a nɔŋɛ mam gana a sɔ la a ma la a pɔga la a kɔma la a yebehe la a keendoma, la a tanpa, ge la a mɛŋa. A han ka eŋɛ dena wa, a kan ta'an de'a se'em te mam dɔla. 27Ge nɛra se'em n ka sakɛ te a namehɛ ta ki' mam zuo kan dɛna mam dɔla. 28Ya mi' te se'em ya poan han bɔta te a mɛ' yikantɛ n wan eŋɛ se'em n wana: yia, a wan zin'ire tɛn'ɛhɛ behɛ nya a tare lɔgɔseto woo te a wan dekɛ mɛ' yikantɛ la. 29Han dagana bala, a han ɛɛnbɛ ɛnberɛ la ge ka nyaŋɛ mɛ' ba'ahɛ, nɛresɛba n daa nyɛ' en te a pɔhɛ mɛta la wan la'ara en 30yɛta te, nɛre'ena wa ɛɛnbɛ la yire ge ka nyaŋɛ ba'ahɛ. 31Le kelehe ya dena wa. Naba han yete a keŋɛ ta zabɛ zaberɛ la a naba tadaana ayema n wan eŋɛ se'em n wana: a wan zin'ire tɛn'ɛhɛ behɛ nya a pɛɛntɛɛnreba tuha pia la te a tara la wan nyaŋɛ zabɛ la a naba tadaana la n tare pɛɛntɛɛnreba tuha pihiyi' bii ba kan nyaŋɛ. 32A han behɛ te a kan nyaŋɛ, a tom la nɛrezura te ba diŋɛ yia to'ohɛ bana la ge te ba nan paɛ na. Bama me han paɛ, ba wan belom naba ayema la te ba bahɛ te zaberɛ la ba'ahɛ. 33Depooren, bala mea me te hon se'em n ba' nɔŋɛ ho mea lɔgɔrɔ gana mam, kan ta'an de'a se'em te mam dɔla. 34Yaarom ane soŋa, ge bo zan'anhom la han yehe, yan kan le ta'an eŋɛ te zan'anhom la le bɔna? 35Ge bo kan de'a pɔn'ɔhegɔ bii bugulugo. Nɛreba wan dekɛ bo ka'ɛ bahɛ. Bala hon se'em n tare toba kɛleha, kelehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\