Aluki 15

1Te koba tɔ'ɔhɔba la yelebe'erodoma daa ne mikera Yesu te ba kelehe a yetɔgom. 2Ge Pariseedoma la, la pa'alegɔ pa'aleba la ne nyɔna mɛ te, Boraa kana wa to'ore yelebe'erodoma ge naɛ la ba dita. 3Bala te daarɛ deyena Yesu makɛ makerɛ bo te, 4Boraa han bɔna tara a piihe kɔbega te koyema loe bɔregɛ, a wan eŋɛ la wane? N wan eŋɛ se'em dela a wan bahɛ piihe pihiwae' la sewae' la sɛnkan ge keŋɛ ta ɛ koyema la. Han dagana la a nyɛ' ko mɛ, a kan go'e ya. 5A me han ɛ bala nyɛ' ko, a poorɛ wan pee te a dekɛ ko boke a bɔken kula na. 6A han paɛ na, a wan yi' a zɔdoma, la a nɛreba yele ba te, Bahɛ ya te to poorɛ pee te n nyɛ' piseko n bɔregɛ la. 7Bala poan sɛba n boe saazuo ha wan tara popeelom toonbe'erodaana ayena han tee a potɛn'ɛrɛ a yelebe'ero poan la zuo gana nɛreba pihiwae' la bawae' la n daa pon tee ba potɛn'ɛra ba yelebe'ero poan la. 8A le makɛ makerɛ deyema bo ba te, Pɔka han tara a ligikɔnba pia te boyema loe bɔregɛ, a wan eŋɛ la wane? N wan eŋɛ se'em dela a wan laŋɛ butolela peehɛ yire la ge behɛ soŋa soŋa. Han dagana la a nyɛ' bo mɛ, a kan bahɛ ɛ ya. 9A han nyɛ' bɔ, a wan yi' a zɔdoma, la a nɛreba yele ba te, Bahɛ ya te to tare ya popeelom te n nyɛ' n lagasebo n bɔregɛ la. 10Bala, n yete ya mɛ te la dela boyena bo nɛra ayena han tee a potɛn'ɛrɛ a yelebe'ero poan. A han eŋɛ bala, Na'ayenɛ soŋoreba wan tara popeelom la en. 11Yesu nya le kelom yele ba yɛ'ɛha yeti, Boraa kayema n daa boe tara a dayɔɔhe seyi'. 12Te se'em n de yebega la daa wa yele ba sɔ la te, n sɔ, yelege lɔgɔseto te ho han ta ki' ne ge te la de'a mam denɛ la bo mam. Te a sɔ la poregɛ a lɔgɔrɔ la bo a dayɔɔhe seyi' la. 13Dabeha n yue fiin wa la, yebega la kan'ahɛ a lɔgɔrɔ la woo mɛ keŋɛ teŋsɛka n zaan. Bilam te a ta di' sɛla woo te a tara la bora bora. 14N di' sɛla woo ba'ahɛ la, kom me sige teŋkaŋa la poan. Bilam te a me ka tara sɛsɛla n wan da' dia di'. 15Depooren, te a keŋɛ te a ta tona bɔ'ɔra teŋa la nɛra ayema. N paɛ la, nɛra la tare en keŋɛ la sɛnkan te a ta beha a kurikuri. 16N behere ba la, a bote a lagom di' kurikuri dia la mɛ. Ge nɛra ka bo en. 17Depooren te a wa tɛn'ɛhɛ yele a mea yeti, Behɛ, n sɔ tare yamehe mɛ te ba dita dia ge ka ba'aha. Ge mam zin' la kalam te kom koora mam. 18Bala, n wan ihege kule ta yele n sɔ te mam tom be'em bo Na'ayenɛ la enŋa. 19Bala, mam ka le nara a yi'ira mam a dayɔa. Dene zuo a eta mam wo n ete a yamehe la se'em la. 20Depooren te a nya ihege pin'ilom yɛ'a a sɔ la zen'en. Ge n ta pɔnra te a sɔ la nyɛ' en sore zuo la, ninbɔn'ɔn nyɔkɛ en mɛ. Te a sɔ to'ohɛ bo en zaarɛ ge kɔkɛ en. 21Ge a dayɔa la yele en te, N sɔ, mam tom la be'em bo Na'ayenɛ la hon. Bala, mam ka nare te ho le yi' mam ho dayɔa. 22Ge a sɔ la yi' a yamehe la yele ba te, Keŋɛ ya ta tare ya fuo seko n ane soŋa na yɛ' en. Ya me tare nu'toa la tagara na pire en. 23Ya han eŋɛ bala, ya keŋɛ ta tare napole la na ko' la ya bahɛ te to dita ge de'ena. 24Te n dayɔa wa wɔn te a ki' mɛ ge le vo'e. A wɔn te a bɔregɛ mɛ ge le lebena. Bala te ba dita ge de'ena. 25Ge bala, ma'an la, dayɔkeema la daa nan kelom bɔna la va'ame ha. Te n wa pɔnra yire na la, a wom te ba yoona ge wa'ara. 26Bala te a yi' yamehe la ayema na soke en sɛla te ba eta. 27Te a lebehe yele en te, Ho yebega la n lebena. Bala te ho sɔ nyɔkɛ napole la ko'. Se'ere n sɔe la, a lebena soŋa soŋa ge te sɛla ka daan en. 28Ge yameŋa wa n yele keema la wana wa la, a sunsunya nyii mɛ te a daa zagahɛ te enŋa kan kɛn'. Bala te a sɔ la daa yehe na bɛlena en te a kɛn'. 29Ge a lebehe yele en te, Behɛ, yuuma zo'e zo'e te n bɔna la hɔ tona bɔ'ɔra hɔ. N me nan ka tabelɛ zagahɛ hɔ nɔɔrɛ. Ge bala zan'an, ho nan ka tabelɛ nyɔkɛ ge bobila bo mam te n ko' te mam la n zɔdoma dita ge de'ena. 30Ge ho dayɔ'ena wa to'e ho lɔgɔrɔ mɛ keŋɛ ta di bora bora la pugunseto n de yalomdoma. Ge n lebe na la, ho ko' la napole bo en. 31Ge a sɔ la daa lebehe yele en yeti, N bia, ho mi' te hon boe la mam mɛ daarɛ woo ge te sɛla woo te mam tara la, dela ho denɛ. 32Ge, la sone mɛ te to de'ena de'eŋɔ ge tara popeelom. Se'ere n sɔe la, ho yebega wa daa won te a ki' mɛ ge le vɔna. A me daa le wona te a bɔregɛ mɛ ge le lebena wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\