Aluki 18

1Yesu nya makɛ la makerɛ bo a dɔlɔba la. A makɛ bo ba te ba soha Yenɛ ge da gɔ'ɔra. 2A makɛ yeti, Nɛra n daa boe. A daa boe la teŋa kayema gankera nɛreba yetɔgom. A daa ka zote Na'ayenɛ bii a bɔ'ɔra nɛra se'em na'ahegɔ. 3Pɔkɔɔnrɛ n daa boe teŋkaŋa mea me poan. A sera daa ki' mɛ ge te a daa kɔ'ɔn kena la se'em n gankere yetɔgom la zen'en mɛ te a soŋɛ gankɛ a yetɔgom bo en a diŋdaana zen'en. 4Te dabeha zo'e zo'e te a ka bɔta te a soŋɛ gankɛ yetɔgom la. Ge pooren, a yele a mea yeti, bii la mam n ka zote Na'ayenɛ ge me ka bɔ'ɔra nɛra se'em na'ahegɔ wa, 5ge bala zan'an pɔkɔɔnrɛ wa kene daana ma mɛ. Bala n wan gankɛ a yetɔgom wa bo en. Han dagana bala, a wan sina ge kelom kena te ba'ahegɔ poan a tare la ɛnregɔ koora mam. 6Te Yesu nya yeti, Behɛ ya boraa wa n dagɛ tontɔɔdaana wa n gankɛ pɔka la yetɔgom se'em. 7Te dena wa han dɛna bala, ya tɛn'ɛhe te Na'ayenɛ kan gankɛ po'e a mea nɛreba, sɛba n sohore en wontɛɛŋa la yu'uŋɔ zan'an? A kan go'ona te a po'e ba. 8N yete ya mɛ te a wan gankɛ po'e ba. A me wan eŋɛ dɛ tɔtɔ. Ge bala zan'an, Asaala Dayɔa han ta lebe teŋa wa zuo na, n wan kelom nyɛ' te nɛreba nam Na'ayenɛ? 9Yesu le makɛ la makerɛ deyema. A makɛ bo la nɛresɛba n behere ba mɛhe te bama kɔ'ɔn de'a la tontɔɔdoma ge ton beha sɛba te bama dagɛ la. 10A makɛ yeti, Boraahe seyi' n daa keŋɛ Yenɛ Yire la te ba ta sohɛ Yenɛ. Ayema dela Parisee ge te ayema la me de'a koba tɔ'ɔha. 11Te Parisee la ze'ele peelom a ma'an sohɛ yeti, Na'ayenɛ, n bo hɔ fara la mam n dagɛ se'em n faanre, bii ponpɔrɔma bii yaloma wo nɛra woo n de se'em la, bii koba tɔ'ɔha wa n an se'em wa. 12Ge, mam ete zagahɛ mɛŋa sugumnɔɔren boyi' dabeha ayopɔe poan. Ge sɛla woo te n nyɛ' n ne po' mɛ sugumnɔɔren pia yehe ayema bo ho. 13Ge koba tɔ'ɔha la daa ze'ele la kenkɛleŋa ge pon ka gorege saazuo. Ge a daa gorɛ la a sunsuunre ge yeti, Na'ayenɛ, zɔ' ninbɔn'ɔn bo mam se'em n de yelebe'erodaana wa. 14N yeti ya mɛ te bama bayi' n kule la, koba tɔ'ɔha la n daa de tontɔɔdaana Na'ayenɛ nɛŋa, ge Parisee dagɛ. Se'ere n sɔe la, nɛra se'em woo n zɛnkere a mea saazuo, Na'ayenɛ wan sirihe en teŋa. Ge nɛra se'em woo n sirihe a mea teŋa, Na'ayenɛ wan zɛnkɛ en saazuo. 15Nɛreba basɛba me n daa tare kɔma wa'an Yesu zen'en na. Ba tare ba na te a dekɛ nu'uhen pagalɛ ba zuto la kan' kan'somɔ bo ba. Ge a dɔlɔba la n nyɛ' bala la, ba tanhɛ ba mɛ te ba da eŋɛ bala. 16Ge Yesu yi' kɔma la mɛ a zen'en ge yeti, Da digera ya kɔma la. Bahɛ ya te ba wa'an n zen'en na. Se'ere n sɔe la, nɛresɛba n ane wo kɔma wa n de sɛba n wan ta'an bɔna zen'an te Na'ayenɛ sɔna behera la. 17Bala, n yete ya la yelemɛŋɛrɛ wa. Te nɛra se'em n ka sakɛ bo Na'ayenɛ Sɔ'ɔlom poan wo bonbila la, Na'ayenɛ me ye kan sɔna en behera. 18Zuodaana ayema n wa soke Yesu yeti, Pa'ala, hon de nɛresoŋɔ. N wan eŋɛ la wane ta'an nyɛ' vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Na'ayenɛ zen'en? 19Te a lebehe yele en te, Bene n sɔe te ho yi'ira mam nɛresoŋɔ? Nɛra ka boe de'a nɛresoŋɔ han dagana la Na'ayenɛ ma'an. 20Ge ho mi' Pa'alegɔ la n yele se'em la. A dela: da gan'anrɛ la ho tadaana pɔga bii ho tadaana sera, da ko' nɛra, da zuunra, da parona la ho tadaana ge bɔ'ɔra ho sɔ la ho ma na'ahegɔ. 21Te a lebehe yeti, Mam dole pa'alegɔ ana woo la mam n daa nan pon de'a bia. 22Te Yesu n wom n yele se'em la, a lebehe yele en te, Ho ge la yele yenɛ te ho eŋɛ. De dela ho koohe sɛla woo te ho tara la la ho dekɛ ligiri la bo nahadoma te ho wan tara lɔgɔrɔ saazuo ha. Ho han eŋɛ bala, ho nya wa'ana dɔla ma. 23En wom dena wa, a suunre sagom mɛ. Se'ere n sɔe la, a dela bontata. 24Te Yesu yeti, La wa kpe'em te bontata kɛn' Na'ayenɛ sɔ'ɔlom poan. 25Te la tɔe te bontata kɛn' Yenɛ sɔ'ɔlom poan gana yɔgɔnɛ doohe fupinho yoko poan yehe. 26Nɛresɛba n wom Yesu n yele se'em la, ba soke en yeti, Ane n ye wan nyɛ' faanra Na'ayenɛ zen'en? 27Te a lebehe yele ba yeti, Sɛla n kpe'em bo nɛreba ka kpe'em bo Na'ayenɛ. 28Te Peter yele en yeti, Behɛ, to bahɛ to yiya mɛ la to dɔla hɔ zuo. 29Te a lebehe yele ba te, N yete ya la yelemɛŋɛrɛ wa. Te nɛra se'em woo n bahɛ a yire bii a pɔga, bii a sɔɔnrɔ la a sɔ la a ma, la a kɔma Na'ayenɛ Sɔ'ɔlom la zuo, 30wan nyɛ' yɔɔrɛ nananawa gana sɛla te a daa pon tara la. Ge teŋa ba'ahegɔ me han ta paɛ, a wan nyɛ' vom sebo n ka tare ba'ahegɔ Na'ayenɛ zen'en la. 31Yesu n daa tɔgɛ dena wa ba'ahɛ la, a nya yelege a dɔlɔba pia la bayi' la vuruge fiin ha yele ba yeti, Nananawa, to ye' la Yerusalem teŋa. To han paɛ bini la, yelese'a te ba yeti ba wan eŋɛ Asaala Dayɔa la wan de'a yelese'a te nɔtɔgɔheba yuun pon soolom te ba wan eŋɛ mam la. 32Ba wan dekɛ mam eŋɛ sɛba n dagɛ Yudoma nu'uhen. Te bama me wan kɛɛre mam, ge to' mam ge tobehɛ nɔtɔɔnrom ma' mam. 33Ba me wan ŋmɛ' mam ge nya ko' mam. Ge dabeha atan' poan, n wan vo'e n kum mea poan. 34Ge a dɔlɔba ka bɔkɛ yelese'ere woo te a yele ba wa vɔnrɛ n de se'em. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ ka lilige de vɔnrɛ bo ba. Bala ba ka baŋɛ n tɔgɔre yɛhera sɛla. 35Ge ban ye' wa pɔnra Yeriko teŋa poan la, boraa kayema n de fɔa n wa zin'an sore nɔɔrɛn sohora. 36Te fɔa la n ta wom te nɛrekooŋɔ la ye' tɔla la, a soke sɛba n du' en la sɛla n ete. 37Te ba lebehe yele en te, Yesu, Nazaret teŋa boraa la n ye' tɔla. 38Te en wom ban yele en se'em la, a yi' kpe'eŋkpe'eŋo te, David dayɔa Yesu, zɔ' n ninbɔn'ɔn! 39Te sɛba n boe nɛŋa la n wom n yele se'em la, ba tanhɛ en te a go'e voole. Ge a maan yi' kpe'eŋkpe'eŋo te, David dayɔa Yesu, zɔ' n ninbɔn'ɔn! 40Depooren te Yesu ze'ele ge yete ba tare fɔa la na. Te en paɛ na la, Yesu daa soke en yeti, 41Ho bote n eŋɛ la bem bo ho? Te a lebehe yeti, Naa, n bote n le nyɛta mɛ. 42Te Yesu yele en te, Hon sakɛ bo mam la zuo te Na'ayenɛ tebɛ ho wa. Bala nyɛta. 43Yesu n yele en dena wa ba'ahɛ la, bilam bilam te fɔa la le nyɛta. A dole Yesu ge pɛngera Na'ayenɛ. Te nɛrekooŋɔ la n nyɛ' dena wa, bama me zan'an pɛngɛ Na'ayenɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\