Aluki 19

1Yesu n daa dole Yeriko teŋa poan la, 2boraa me boe bini te a yu'urɛ dɛna Zakaeus. A dela koba tɔ'ɔha zuodaana ge me daa de'a bontata. 3Yesu n ta pɔnra bini la, Zakaeus ka nyaŋɛ nyɛ' en. Se'ere n sɔe la, a dela bongerega ge te nɛreba me daa zo'e. 4Bala te a zɔ' diŋɛ nɛrekooŋɔ la yia ta zom tia zuo te a ta'an nyɛ' Yesu. Se'ere n sɔe la, a mi' te Yesu dole la bilam bɔba tɔla. 5Ge Yesu n paɛ bilam bɔba la, a gorege tia la zuo yele Zakaeus ha te, Zakaeus, sige kalam kalam na, te zina wa n yete n dɛna la ho saana ho yire. 6Yesu n yele wana wa la, Zakaeus poorɛ pee mɛ te a sige kalam na to'e en soŋa soŋa. 7Ge nɛresɛba woo n nyɛ' te Yesu kɛn' Zakaeus yire la, ba gogone mɛ te, Boraa kana wa keŋɛ la yelebe'erodaana wa yire te a dɛna a saana. 8Ge Zakaeus yehe na ze'ele nɛrekooŋɔ la zen'en yele to Daana Yesu yeti, N Daana, nananawa, n wan yelege lɔgɔrɔ sugumnɔɔren boyi'. N han eŋɛ bala, n wan loe boyema bo nahadoma. Nɛra se'em woo te n daa han fan' en, n wan lebehe yɔ' a daana sugumnɔɔren bonaahe pa'ahɛ. 9Depooren, te Yesu yele en yeti, Zina, yire dena wa nɛreba woo nyɛ' faanrɛ. Se'ere n sɔe la, boraa kana wa daa dela yelebe'erodaana, ge, a me dela Abraham yaaŋa. 10Bala n sɔe, te Asaala Dayɔa wa'an teŋa wa zuo ɛɛra sɛba n bɔregɛ la ge fan' ba bahɛ. 11Ge nɛrekooŋɔ la n kelom kɛleha Yesu n yeti se'em la, a nya makɛ la makerɛ bo ba. Se'ere n sɔe la, a pɔnre Yerusalem teŋa poan mɛ ge te nɛreba la me tɛn'ɛha te nananawa, nɛra woo wan nyɛ' la ba nini te Na'ayenɛ sɔna behera. 12Bala te a makɛ makerɛ la yeti, Nabia n daa boe yete a keŋɛ tenzaanrɛ ta bobe na'am ge lebe kule na. 13Te n daa maahom ne te a keŋɛ la, a daa yi' la a yamehe pia na bo ba zan'an ŋmarehe setan' setan' ge yele ba te, dekɛ ya ligiri la la ya togoha ge te n keŋɛ ge lebena. 14Ge a teŋa la nɛreba daa ka bote en la fiin me. Bala, te ba daa tom nɛreba basɛba te ba bɛn' pore ta yete ba da bobe en te bama ka bote en te a de'a ba naba. 15Ge ba daa sine ge kelom bobe en naba te a daa lebe kule na. N daa kɔ'ɔn paɛ na la, a daa yi' a yamehe la te a daa bo ligiri la te ba wa'ana. A daa yi' ba bala te a baŋɛ nya ban daa dekɛ ligiri la togoha la, ba nyɛ' yɔɔrɔ la wane. 16Te ban daa paɛ na la, yiadaana la daa yele en te, naa, mam togohɛ la, n nyɛ' yɔɔrɔ te la wan po' hon daa bo mam se'em la sugumnɔɔren pia. 17Te naba la daa yele en te, Ho eŋɛ soŋa. Ho dela yamsoŋa. Mam mi' te mam dekɛ sɛla fiin gu'ule la, ho behɛ dɛ soŋa soŋa. Bala n wan bo ho sore te ho sɔna teŋhe pia nɛreba behera. 18Yameŋa ayema la me n daa paɛ na la, a yeti, naa, mam togohɛ la, n nyɛ' yɔɔrɔ te la wan po' hon daa bo mam se'em la sugumnɔɔren bonuu. 19Te a yele en yeti, N wan bo hon me sore te ho sɔna teŋhe senuu nɛreba behera. 20Te yameŋa ayema me wa'ana yele en te, naa, hon daa bo mam ligise'a la n wana. Mam daa dekɛ i lo' la tanɛ poan ta sogɛ. 21Mam daa zote ho mɛ. Se'ere n sɔe la, ho poorɛ tɔe mɛ. Ho bote ho tɔ'ɔha la sɛla n dagɛ ho denɛ ge me kɛ'ɛra sɛla te ho ka borɛ. 22N yele wana wa la, naba la yele en te, Ho dela yampotɔya. Ho mea yetɔgom n yete ho tue mɛ. Ho mi' te n poorɛ tɔe mɛ te n tɔ'ɔha sɛla n dagɛ n denɛ ge kɛ'ɛra sɛla te n ka borɛ. 23Te lan de bala la, bene nya sɔe te ho ka dekɛ n ligiri la peŋe nɛra se'em te mam lebe ne na wa, n wan to'e ne n ligiri ge te yɔɔrɔ dɔgɔlɛ bini? 24N yele wana wa ba'ahɛ la, a nya yele la sɛba n ze' bini la te, to'e ya ligise'a te n daa bo en la a zen'en la ya tare ta bo yamsɛka n nyɛ' yɔɔrɔ sugumnɔɔren pia la. 25Te ba lebehe yele en te, naa, a pon diŋɛ nyɛ' yɔɔrɔ sugumnɔɔren pia. 26Te a daa yele ba yeti, N yeti ya mɛ te nɛra se'em woo n tare sɛla, ge Na'ayenɛ wan maan bo en pa'ahɛ. Ge nɛra se'em n ka tare, ge sɛla fiin te a tara la, a wan to'e de a zen'en. 27Ge han dɛna n diŋdoma, sɛba n daa yete bama ka bote mam dɛna ba naba la, tare ba wa'an kalam na ko' ba n nɛŋan wa. 28Yesu n daa makɛ makerɛ wa bo nɛreba la ba'ahɛ la, a nya tole la ba nɛŋa kena yɛ'a Yerusalem teŋa poan. 29Te n kene ta pɔnra Betpage la Betani la n boe Olive Zooren la, a tom la dɔlɔba la bayi'. 30A yele ba te, Diŋɛ ya nɛŋa la ya keŋɛ teŋsɛka n boe ya nɛŋa ha la. Ya han paɛ kɛn'ɛra bini, ya wan nyɛ' boŋbila te nɛra se'em nan ka tabelɛ ban' ka la ya lorege ka na. 31Ya han lorege ka te nɛra se'em soke ya se'ere zuo te ya lɔregera ka, ya yele en te, to Daana n bote ka. 32Bala te ba keŋɛ. Ban paɛ la, ba nyɛ' la sɛla te Yesu yele ba la. 33Ban loregere boŋpaalega la, ka daana wa'ana soke ba yeti, Bene te ya lɔregera ka? 34Te ba lebehe yele en te, To Daana n bote ka. 35Ge ba lorege ta bo Yesu. Ban tare ka paɛ la, ba dekɛ la fuwogorɔ pagalɛ boŋpaalega la zuo ge nya soŋɛ Yesu te a ban'. 36Te en nya ban' yɛ'a la, nɛreba dekɛ ba fuwogorɔ yeregɛ sore zuo te a dɔla tɔla. 37Te ban boe Olive Zoore zuo zulugera sigera la, a dɔlɔba la kekeko pin'ilom vɔla pɛngera Na'ayenɛ. Ba pɛngere yɛhera la yelekerese'a te ba nyɛ' te, 38Kan'somɔ boe mɛ la to naba n dekɛ Na'ayenɛ yu'urɛ la wa'ana la. Sunma'ahom la pɛnka boe la a zen'en. 39Ge Pariseedoma basɛba nɛrekooŋɔ la poan paɛ yele Yesu yeti, Pa'ala, yele nɛrebana wa te ba ana baanlam. 40Te Yesu lebehe yeti, N yeti ya mɛ te bama mɛhe han pon ana baanlam, kuga la mɛhe wan vɔɔla. 41Ge, Yesu n kene wa pɔnra Yerusalem teŋa poan ge nyɛ' ka la, a kele mɛ ge yɛta te, 42Yerusalem teŋa nɛreba wa, mam bote ne te zina dabaherɛ wa te ya mini sose'ere te ya wan nyɛ' sunma'ahom! Ge dene de se'ere la, ya kan nyɛ'. 43Ge dabeha la kena te ya diŋdoma wan ta wa'ana. Ba han wa'an bala na, ba yete ba mɛ' la dangoon kantɛ kae ya bahɛ teŋasoka ge nya yɔgɛ ya zen'an woo. 44Ba wan sagom ya la ya teŋa wa la nɛresɛba woo n boe bini la. Dagɛ la kugure la deyena me te ya wan nyɛ' dangoone poan. Se'ere n sɔe la, daanse'ere daarɛ te Na'ayenɛ daa wa'ana te a fan' ya bahɛ la, ya daa zagahɛ mɛ. 45Yesu nya kɛn' la Yenɛ Yire la poan pin'ilom digera sɛba n boe bini kɔɔha la, 46ge yele ba yeti, La golehɛ Yenɛ gɔŋɔ la poan yɛta te Na'ayenɛ yeti, Mam yire la yu'urɛ wan yi'ira la Sohoga yire. Ge yamam dekɛ dɛ nya lebege la faanreba zen'an. 47Ge dabeha aŋa yɛ'ɛha, Yesu kene pa'ala nɛreba Yenɛ Yire la poan mɛ. Ge malema zuodoma la pa'alegɔ pa'aleba la Yudoma zuodoma la daa bote te ba ko' Yesu mɛ. 48Ge ba ka nyɛ' sɔrɔɔ seko te ba wan ta'an eŋɛ bala. Se'ere n sɔe la, nɛreba la daa ane la kɛle kɛleha sɛla woo te a yɛta la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\