Aluki 20

1Daarɛ deyena te Yesu daa wa keŋɛ Yenɛ Yire la poan ta pa'ala ge mɔɔla Yelesoma la bɔ'ɔra nɛreba la. Te keendoma zuodoma la, la pa'alegɔ pa'aleba la, la zuodoma la wa'ana na 2soke Yesu yeti, Yele to, ane paŋa poan te ho nyɛ' sore eta yele ana wa? 3Te a lebehe yele ba te, Bahɛ ya te mam me soke ya sokere te ya lebehe mam. 4Ane n daa bo Yon sore te a bɔ'ɔra nɛreba ko'om soa? La daa dela Na'ayenɛ bii asaala? 5Bilam te ba pin'ilom gan'angere la taaba te, To wan yete bo? To han yete Na'ayenɛ n daa bo Yon sore la, a wan yete bene n ye sɔna te to daa ka sakɛ bo Yon? 6Ge to me han le yete asaala n daa bo en sore la, nɛrekooŋɔ wa wan lobe to la kuga ko'. Se'ere n sɔe la, ba mi' ba sunya poan soŋa soŋa te Yon daa dela nɔtɔgɔha. 7Bala te ba lebehe yele en te, To mam ka mi' se'em n daa bo en la. 8Depooren te Yesu yele ba te, Dene de bala la, mam me ye kan yele ya se'em n bo mam sore te n eta yele ana wa. 9Yesu nya makɛ la makerɛ bo ba te, Boraa kayema n daa tare a tiihe va'am borɛ wɔla bini te ba tara ŋmɛkera daam. N daa eŋɛ bala la, a daa yeti a keŋɛ la zen'an kayema ta yue bini. Bala, te a daa naɛ nɔɔrɛ la kaareba basɛba te ba beha va'am la, ge te ba ta tɔnrɛ dia la. 10Lan daa ta seke ba kɛ' dia la, a daa tom la a yameŋa kaareba la zen'en te ba bo en a denɛ na. Ge kaareba la daa ŋmɛ' en mɛ pɔgɔlom ge daa daregɛ en yehe va'am poan te a lebe ge ka tara sɛla na. 11Bala, te a daa le tom a yameŋa ayema me. Ge kaareba la daa le ŋmɛ' enŋa me mɛ ge tu' en. Ba me daa le dige en te a lebena ge ka tara sɛla na. 12Ban daa eŋɛ bala la, a daa sine ge le tom la a yameŋa ayema nya pa'aha batan'. Ge ba daa ŋmɛ' en mɛ ge dige en. 13Depooren te va'amdaana la daa yele a mea yeti, N wan eŋɛ la wane? Mam wan eŋɛ se'em dela n wan tom n mea dayɔba'arɛ. Te mam mi' te daanse'ere kaareba la wan nan en. 14Ge ban daa nyɛ' en la, ba daa gan'angere mɛ la taaba te, Va'amdaana dayɔa la n kene na la. Bala, bahɛ ya te to ko' ya en. Te to han eŋɛ bala, to wan to'e lɔgɔseto te a wan sɔe ne a zɔ' vaɛ la. 15Depooren te ba daa daregɛ en yehe va'am la poan ta ko' en. Bala te Yesu daa nya soke ba te, Dene poan, ya tɛn'ɛhe te va'amdaana la wan eŋɛ kaareba la la wane? 16N wan eŋɛ se'em dela, a wan wa'ana ko' ba ge dekɛ va'am la maan bo kaareba basɛba. Ge nɛreba la n daa wom Yesu n yele se'em la, ba daa yeti, Aai, dena kan ta'an eŋɛ. 17Ban daa lebehe bala la, Yesu behɛ ba kae ge soke ba yeti, Dena han de'a bala, ya bɔkɛ yele dena wa la wane? Kuguse'ere te mɛteba zagahɛ la, denɛ en ta dɛna ɛnberɛ kugure. 18Ge nɛra se'em woo han lu' kugure dena wa zuo, de wan sagom en. Ge te kugure la me han lu' se'em zuo, de wan sagom en. 19Pa'alegɔ pa'aleba la keendoma la n wom makɛ dena wa, ba mi' te a makɛ makere la yɛhera la bama yɛla. Bala, te ba zegera te ba nyɔkɛ en, ge dabeem n tare ba la nɛreba la. 20Bala n sɔe, te ba gu'uha ge ɛɛra sɔrɔɔ te ba nyɔkɛ en bo zuodaana se'em n sɔe teŋa la behera la. Depooren te ba yɔ' nɛreba te ba keŋɛ Yesu zen'en ta ana wo ba nane en mɛ la ba soke en yɛla bɛnrɛ nyɔkɛ en. 21Bala te boraa wa keŋɛ ta soke Yesu yeti, Pa'ala, to mi' te sɛla te ho tɔgɔra ge pa'ala wa dela yelemɛŋɛrɛ. To me le mina te ho ete nɛra woo la boyena ge me pa'ala sɛla n de yelemɛŋɛrɛ yɛhera Na'ayenɛ yɛla bɔ'ɔra nɛreba. 22Bala, yele to dena wa. La de ma'an te to yɔ'ɔra koba bɔ'ɔra Kaesar la bii to daa yɔɔra? 23Ge Yesu baŋɛ ban bote ba bɛnrɛ en se'em ge daa yele ba te, 24Bo' ya mam ligikɔnberɛ na. Te ban daa bo en la, a daa soke ba yeti, Ane nɛŋa la a golehegɔ n boe bini wa? Te ba lebehe yeti, Kaesar nɛŋa la a golehegɔ n boe bini. 25Depooren te Yesu yele ba te, Bala, ye yɔɔra ya sɛla n de Kaesar denɛ bɔ'ɔra en ge me yɔɔra sɛla n de Na'ayenɛ me denɛ bɔ'ɔra en. 26Ba ka nyaŋɛ bɛnrɛ nyɔkɛ en. La me eŋɛ ba pakerɛ mɛ la n lebehe se'em bo ba la. Bala te ba yare lebe ta sina. 27Ge Saduseedoma basɛba n wa'an Yesu zen'en na. Ba dela sɛba n ka sakɛ te nɛresɛba n ki' wan ta'an vo'e ba kum poan yɛ'ɛha. Ban daa paɛ a zen'en la, ba soke en te, 28Pa'ala, Moses daa golehɛ bo to te boraa han di' a pɔga ge ki' ge ka tara bia, a yebega sɔe di' pɔkɔɔnrɛ la la a dɔgɔra bɔ'ɔra en. 29Boraahe seyopɔe n daa boe dɛna sɔɔnrɔ. Te keema la daa wa di' pɔga ki' ge ka tara kɔma. 30Te boyi'daana la me daa sɔe di' pɔka la pɔkɔɔnrɛ ge me ki' ge ka tara bia. 31Te botan' daana la me daa di' pɔka la mɛ ge me ki' ge ka tara bia. La daa eŋɛ la bala te bayopɔe la zan'an daa di' pɔka la ge ki' ge ka tara kɔma. 32Te pooren, te pɔka la mea me daa ki'. 33Bala, daanse'ere daarɛ te sɛba n ki' la wan ta vo'e ba kum poan la daarɛ han paɛ, ane ba poan n wan sɔna pɔka la? Se'ere n sɔe la, bama bayopɔe la zan'an di' ka mɛ. 34Te Yesu lebehe yele ba te, Teŋa wa zuo nɛreba dite ge dɔgɔra kɔma. 35Ge nɛresɛba te Na'ayenɛ wan ta bahɛ ba ta ba vo'e ba kum poan daanden daarɛ bɔna a zen'en la, kan ta dita ge dɔgɔra kɔma. 36Ba ta ana wo Na'ayenɛ soŋoreba la. Bala ba kan le malom ki', ge me wan de'a la Na'ayenɛ kɔma. Se'ere n sɔe la, ban vo'e ba kum poan la zuo. 37Ge bala me yuun pa'ale soŋa soŋa te sɛba n ki' la vo'e ba kum poan. Zen'sɛka Yenɛ gɔŋɔ la poan te la tɔgɔra yɛhera bugum la n yuun dite tia la zuo la, Moses yuun tɔgɛ yɛhera to Daana yele te, Enŋa n de Na'ayenɛ se'em n behere Abraham ge behera Isaak, ge behera Yakob. 38Dena wa vɔnrɛ n de se'ere dela a dela Na'ayenɛ se'em n behere nɛresɛba n vɔe, ge dagɛ nɛresɛba n ki'. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ bahere te nɛreba vɔna te ba baŋɛ te enŋa n de Na'ayenɛ. 39Yesu n daa yele dena wa ba'ahɛ la, pa'alegɔ pa'aleba la basɛba yeti, Pa'ala, ho lebehe yele la ma'an. 40Ge Yesu lebehegɔ la bahɛ te dabeem tara ba te ba ka le soke en yɛla yɛ'ɛha. 41Yesu le yele ba pa'ahɛ yeti, La wan eŋɛ la wane te pa'alegɔ pa'aleba yete se'em te Yenɛ loe la yenzuo dɛna la David yaaŋa? 42Se'ere n sɔe la, David mea yuun yele a Yooma Gɔŋɔ la poan te, Te Na'ayenɛ yele mam Daana la yeti, Zin'ire n zuɔ nu'o wa na, 43gura te n bahɛ te ho diŋdoma lebege ho tagatɛ. 44Te David yuun han yi'ira nɛra se'em te Na'ayenɛ loe la a Daana, la nya wan eŋɛ la wane te a yenzuo dɛna la David yaaŋa? La kan ta'an de'a bala. 45Ge nɛreba la woo n kelom kɛleha Yesu la, a yele a dɔlɔba la te, 46Ge tare ya ya mɛhe soŋa soŋa la pa'alegɔ pa'aleba la. Te ba yɛɛre la fukanra ɛɛra kaara da'ahe poan. Se'ere n sɔe la, ba nɔŋɛ nɛreba po'oha ba. Le yɛ'ɛha me, ba nɔŋɛ ba zin'an kpɛ'ɛndoma kogohe zuo zamehegɔ yiya la poan la de'eŋɔ n boe zen'an woo. 47Boraa han ki' ge bahɛ te pa'alegɔ pa'aleba la beha lɔgɔrɔ ge soŋora a pɔga, ba ne tuluge fan' en mɛ ge me pan'aha nɛreba la po'ohowoko. Bala, Na'ayenɛ wan namehe ba gana zan'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\