Aluki 21

1Yesu daa kelom bɔna la Yenɛ Yire la poan tɔgɔra ge nyɛ' te bontateba tara bo'olom bɔ'ɔra Na'ayenɛ bini. 2Ge a me nyɛ' te pɔkɔɔnrɛ n ka tare sɛla la fiin me dekɛ ligikɔnba iyi' biŋe bini. 3Te en nyɛ' bala la, a yeti, N yete ya mɛ te pɔkɔɔnrɛ wa, bo gana sɛba woo n bo la mɛ. 4Se'ere n sɔe la, bontateba la bo ba bo'olom la yɛhera la ba tarega la poan. Ge pɔkɔɔnrɛ wa n pon ka tare sɛla la fiin me wa bo la sɛla woo te a tara wan di' ne. 5Ge nɛreba la basɛba daa tɔgɔre yɛhera la kugasaalehe la te ba dekɛ mɛ' Yenɛ Yire la te de ana soŋa se'em la. Bala te Yesu yeti, 6Dabaherɛ kene na te sɛla woo te ya nyɛta kalam nanana kan ta bɔna. Nɛreba han wa'ana, ba kan nyɛ' kugure te de bɔna zen'en te ba mɛ' dɛ. Ba zan'an wan ta yeregɛ gan'an la yema yema. 7En yele ba dena wa zuo te ba soke en yeti, Pa'ala, wane ma'an te dena wa eŋɛ? Bene n yete la eŋɛ pa'alɛ te dabaherɛ la paɛ ya te dena eŋɛ? 8Te a lebehe yeti, Tare ya ya mɛhe soŋa soŋa te se'em da pan'ahɛ ya. Se'ere n sɔe la, nɛreba zo'e zo'e wan wana tara mam yu'urɛ yɛta ya te bama dela mam ge teŋa ba'ahegɔ daarɛ la me pon paɛ. Ban han wana yɛta ya bala, da doohe ya ba. 9Ge ya han ta wom te teŋhe nɛreba zabera la taaba ge te teŋsɛka me nɛreba tuluge zabera la ba mɛhe, da bahɛ ya te dabeem tara ya la de zuo. Te yele ana woo sontii a eŋɛ yia. Ge bala ka pa'ale mɛ te teŋa wa ba'ahegɔ daarɛ la pɔnre me n bala. 10A le kelom yeti, Teŋhe nɛreba wan zabɛ la taaba ge te nadoma me wan zabɛ la taaba. 11Teŋa wan magaha miina ge te kom me wan bɔna. Ge te nɛreba wan nyɛ' ban'se'ehe n koore nɛreba zen'en woo. Ge te dabeem me wan tara nɛreba yɛhera yelenyalema la yelese'a te ba wan nyɛ' saŋgbanɛ zuo la. 12Ge, yele ana wa nan kan eŋɛ ge te ba nyɔkɛ ya namehɛ ya. Ba wan tare ya keŋɛ zamehegɔ yire la te ba gankɛ ya yetɔgom ge tare ya ta pagɛ. Ba wan tare ya wa'an nadoma la zuodoma zen'en na yan dole mam la zuo. 13Te dena wa n wan de'a ma'an bo ya te ya nyɛ' sore yele nɛreba te ya dole la mam. 14Ge daa bahɛ ya te la te'ele daana ya te ya tɛn'ɛha ya wan ta eŋɛ se'em ta'an tɔgɛ po'e ya mɛhe. 15Se'ere n sɔe la, mam wan ta bahɛ ya te ya tɔgɛ yam yetɔgom. Ya han tɔgɛ bala, ya diŋdaana se'em ka boe n wa zagɛ sɛla te ya tɔgɛ la bii a yete sɛla te ya yele la dela ponpɔrɔŋɔ. 16Ge bala mea ma'an poan ya sɔdoma la ya madoma, la ya keendoma la ya yebehe, la sɔɔnrɔ, la ya zɔdoma n wan nyɔkɛ ya ta tehɛ te ba ko' ya sɛba. 17Nɛra woo wan yaɛ ya mam zuo. 18Ge, dagɛ la ya zusoŋɔ la koyema me n wan bɔregɛ. 19Ge ya han sɛ' ze'ele soŋa soŋa, ya wan fan' ya mɛhe bahɛ. 20Ya han ta nyɛ' te pɛɛntɛɛnreba kae Yerusalem teŋa bahɛ teŋasoka, ya wan baŋɛ te la kan yuue la ban wan sagom ka. 21Bala, la sontii, sɛba n boe Yudea teŋa poan la zɔ' keŋɛ zɔya bɔba ha, ge te sɛba me n boe teŋa la poan yehe bini ge te sɛba me n diŋɛ yehe teŋa la poan la da lebe bini. 22Se'ere n sɔe la, dabeha aŋa te Na'ayenɛ yeti a namehɛ Yerusalem teŋa nɛreba wo ba daa golehɛ Yenɛ gɔŋɔ poan se'em la. 23Dabeha ana poan, la yete la de'a la namehegɔ bo pɔgɔpoohedoma la pɔgɔse'ehe n tare bilɛɛhe. Na'ayenɛ me wan namehɛ teŋkana wa nɛrebana. 24Sɛba n dagɛ Yudoma la wan ko' ba, basɛba ge tare ba basɛba me ta pagɛ teŋhe yema yema woo poan. Bala han eŋɛ, ba nya wan sagom Yerusalem teŋa. Ge te ba wan bɔna Yerusalem teŋa sɔna behera ta paɛ se'em ma'an te Na'ayenɛ ta bɔta ba yehe bini. 25Ya wan nyɛ' toon nyalema tona saazuo, ya wan baŋɛ te daanse'ere daarɛ te n yeti n lebe teŋa wa zuo pɔnrɛ. Mɔgɔkantɛ ko'mi'inhe la n wan ŋmɛ'ɛra damena se'em la, wan bahɛ te dabeem kɛn' nɛra woo teŋa zuo te ba ze'a yɛla. 26Dabeem wan bahɛ te nɛreba lige yɛhera la namehe seko n yete de wa'an teŋa woo zuo na la. Se'ere n sɔe la, saazuo ha miim. 27Bala ma'an te ya wan nyɛ' te Asaala Dayɔa, wan nɛɛ na bɔna la saŋgbanɛ kena la paŋa la pɛnka. 28Bala yele ana wa han pin'ilom eta, ihege ya mɛ la ya beha mɛ te daanse'ere daarɛ te Na'ayenɛ yete a fan' ya bahɛ la pɔnre me n bala. 29Yesu n daa yele ba dena wa ba'ahɛ la, a nya makɛ la makerɛ bo ba te, Behɛ ya kenkaŋa wa la tiihe se'ehe woo n boe wa. 30Ya han ta nyɛ' te ba pohore vɔntɔ, ya baŋɛ te Na'ayenɛ Sɔ'ɔlom pɔnrɛ me n bala. 31Bala, dene mea n bala te ya han ta nyɛ' te yele ana wa ete, ya wan mina te daanse'ere daarɛ te Na'ayenɛ yete a sɔna behera la pɔnre me n bala. 32N yete ya yelemɛŋɛrɛ wa yele ana wa woo wa eŋɛ mɛ ge te nanana wa nɛreba n nan vɔe wa baŋɛ ki'. 33Saazuo la teŋa wan ba'ahɛ. Ge mam yelehom wan bɔna la bala wuuha. 34Tare ya ya mɛhe soŋa soŋa yɛhera diihom la daamnyuura, la teŋa wa zuo yɛla. Se'ere n sɔe la, ya han tɛn'ɛha yele ana wa ya potɛn'ya poan, ya kan mina daanse'ere daarɛ te teŋa wa zuo wan ba'ahɛ. 35Te teŋa wa zuo ba'ahegɔ daarɛ la yete la ana wo bɛnregɔ te ba bɛnrɛ biŋe nɛra woo teŋa wa zuo la. 36Tɛn'ɛhere ya daanse'ere daarɛ te n wan lebe na ge po'ohere ya daarɛ woo. Te bala ya wan ta tara paŋa ta'an sɛ' ze'ele soŋa soŋa ya han ta nyɛta yele ana wa woo. Ge ya wan ta ta'an ze'ele Asaala Dayɔa nɛŋa te n gankɛ ya. 37Daarɛ woo, Yesu daa ne pa'ala nɛreba Yenɛ Yire la. Yenɛ ne han ta lu', a ne keŋɛ la Olive Zoore la zuo ta gan'anrɛ. 38Nɛra woo ne ihege la bolika yu'uŋyu'uŋɔ keŋɛ Yenɛ Yire la te ba kelehe sɛla te a pa'ala la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\