Aluki 23

1Ba zan'an ihege mɛ tare Yesu en keŋɛ Pilate zen'en. 2Ban paɛ la, ba pin'ilom zɛrɛgera en. Bala te ba yeti, To nyɔkɛ boraa wa mɛ te a pa'ala to nɛreba sɛla n dagɛ tontɔɔ. A yete ba te ba da yɔɔra koba bɔ'ɔra Kaesar. A yeti enŋa dela se'em te Na'ayenɛ loe la dena wa vɔnrɛ dela enŋa dela naba. 3Pilate n wom dena wa la, a soke Yesu yeti, Hom n de Yudoma naba laa? Te Yesu lebehe yeti, Hon yele bala wa. 4Te Pilate yele malema keendoma la la nɛrekooŋɔ la te, Mam ka nyɛ' yelese'ere boraa wa zen'en wan yele en te a tue mɛ. 5Ge ba sine ge kelom yeti, Sɛla te a pa'ala la bahɛ mɛ te nɛreba la woo n boe Yuda teŋa la tuluge ihege zabera la taaba. A me pɔhɛ a pa'alegɔ la la Galilee teŋa na ge te nananawa, a nya boe la kalam pa'ala. 6Pilate n daa wom dena wa la, a soke yeti, Boraa kana wa dela Galilee teŋa nɛra? 7Bala, en ta baŋɛ te Yesu ze'ele la zen'sɛka te Naba Herod sɔna behera la, a bahɛ te ba tare en keŋɛ la a zen'en. Naba Herod me boe la Yerusalem teŋa bala ma'an ha la. 8Te ban tare en keŋɛ bini la, Herod poorɛ pee mɛ la n nyɛ' en la. Se'ere n sɔe la, a daa pon wom Yesu yele ge daa bɔta te a nyɛ' en te la zaan. A daa bote te a nyɛ' en te a eŋɛ yelekerehe tooma. 9Bala te a soke Yesu yɛla kekeko. Ge a ka lebehe en la fiin wa me. 10Ge malemadaana la pa'alegɔ pa'aleba la zɛrɛgere en mɛ te nɛreba yete Yesu tue me. 11Bilam te Herod la a guruba la'ara Yesu ge eŋɛ en yeleyooro. Ba dekɛ fuwoko n ane soŋa yɛ' en ge bahɛ te ba tare en lebe Pilate zen'en. 12Te daanden daarɛ kɔ'ɔn yɛ'ɛha, Herod la Pilate nya dela zɔtɔ. Yia la, ba daa dela diŋdoma. 13Te ban daa tare en paɛ la, Pilate yi lagahɛ malemadaana la zuodoma la nɛreba la 14yele ba te, Ya tare boraa wa wa'an n zen'en na yele yete a pa'ale la ya nɛreba sɛla n dagɛ tontɔɔ. Nananawa, mam behɛ a yetɔgom la woo ya nɛŋa wa la, mam ka nyɛ' zen'an te a tue te ya yete a eŋɛ ya la. 15Ya me tare en keŋɛ Herod zen'en la, a ka nyɛ' en te a tara tuure. Bala n sɔe te a le bahɛ te ya tare en na yɛ'ɛha. Bala, a ka tom toonse'ere n nare ba ko' en. 16Dene poan, n wan bahɛ te ba ŋmɛ' en ge te a keŋɛ. 17Yudoma etegɔ poan, Azootole De'eŋɔ woo, ba ne yu'ɛ la nɛra ayema pakadeen bahɛ. 18Bala te nɛrekooŋɔ la zan'an daa nyabegɛ kpe'eŋkpe'eŋo te, Ton ko' boraa kaŋa ge yu'ɛ Barabbas bahɛ bo to! 19Barabbas dela se'em n sa'ahɛ zaba teŋa la poan ge me dɛna nɛrekoora. Bala n sɔe, te ba daa pagɛ en. 20Pilate daa bote a bahɛ te Yesu keŋɛ mɛ. Bala te a le yi' ba. 21Ge ba nyabegɛ na te, Bahɛ te ba kpa' en punpuuredɔɔ la zuo! Bahɛ te ba kpa' en punpuuredɔɔ la zuo! 22Pilate le yele ba pa'aha sugumnɔɔren botan' te, A tue la yele dene? Mam ka nyɛ' yelese'ere te a tue te de nara ba ko' en. Bala mam wan ton bahɛ te ba ŋmɛ' en mɛ ge te a keŋɛ. 23Ge ba sine ge kelom nyabera kekeko te ba tare Yesu keŋɛ ta kpa' en punpuuredɔɔ zuo. Te pooren te ba nyabɛ nyaŋɛ. 24Bala te Pilate bo sore te ba eŋɛ Yesu wo bama n bote se'em la. 25A yu'ɛ boraa sɛka n daa sa'ahɛ zaba ge me dɛna nɛrekoora la bahɛ bo ba, ge dekɛ Yesu bo ba te ba eŋɛ en bama n bote se'em la. 26De pooren te ba daa tare Yesu keŋɛ. Ban ye' la, ba wa tuhɛ boraa kayema te a yɛ'a kɛn'ɛra teŋa la poan. A yu'urɛ dela Simon n ze'ele Kirene teŋa na. Te ba pɛnregɛ en mɛ dekɛ punpuuredɔɔ la bo en te a ziira te Yesu bɔna nɛŋa ta a dɔla. 27Nɛrekooŋɔ lagom doohe Yesu mɛ. Pɔgɔse'ehe n boe nɛrekooŋɔ la poan la kele mɛ ge te ba sunya sagom a zuo. 28Yesu ŋmɛregɛ yele ba te, Yerusalem teŋa pɔgɔhe wa, da kele ya mam zuo ge ton kele ya ya mɛhe la ya kɔma zuo. 29Te dabaherɛ la kena te nɛreba wan ta nyɛta namehegɔ, ge yɛta te, pɔgɔse'ehe n de kondɔgɔba te bia nan ka tabelɛ mɔgɛ ba bin'ihom wan tara popeelom. 30Ba wan yele zobibihe la yeti, lile ya to na, ge yele zɔya kanra la yeti, lu' ya din' to na. 31Bala nɛreba nya han eta yele ana wa bɔ'ɔra mam se'em n tare boorɔ wa, ya tɛn'ɛhe te ba wan eŋɛ yamam sɛba n ton ka tare boorɔ la wane? 32Ge ba me daa lagom tara la boraahe bayi' n sagom yele te ba kpa' ba punpuuredɔɔ zuto la Yesu. 33Te ba zan'an n ta paɛ zen'sɛka te ba yi'ira te Zuowanɛ Zen'an la, ba kpa' Yesu punpuuredɔɔ la mɛ. Ba me lagom kpa' boraahe seyi' punpuuredɔɔ toyi' me zuto. Ayema bo la Yesu zuɔ te ayema la me bɔna a gɔbega. 34Ge Yesu yele yɛhera sɛba n tare en wa'ana la yeti, N Sɔ', bahɛ ba yelebe'ero bo ba. Te ba ka mi' sɛla te ba eta. Ge ban daa kpa' ba ba'ahɛ la, ba nya daa ŋmɛ' la gbaŋa po' Yesu futo. 35Nɛreba la ze' bini mɛ behera ge te kpɛ'ɛndoma la kɛɛta Yesu te, A han seren dɛna la se'em te Na'ayenɛ loe, a fan' a mɛŋa bahɛ. 36Guruba la me kɛɛre en mɛ. Ba paɛ a zen'en dekɛ daammi'inhego bo en, 37ge yele en te, Ho han seren dɛna la Yudoma naba, fan' ho mɛŋa bahɛ. 38Ba me golehɛ la golehegɔ lamenɛ a zuo bɔba ha te, Ena n de Yudoma naba la. 39Ge boraa se'ehe n sagom yele te ba daa lagom kpa' ba punpuuredɔɔ zuto la ayema toore Yesu te, Hon dagɛ la se'em te Na'ayenɛ loe te ho fan' nɛreba bahɛ la? Bala fan' ho mɛŋa la tomam me bahɛ. 40Ge ayema la tanhɛ se'em n yele bala la mɛ te, Ho ka zote Na'ayenɛ? To woo nyɛte la namehegɔ koyena. 41Ge han de'a mam la hon tɔka, ba tare yelemɛŋɛrɛ la ba nameha tɔ bala. Ge boraa kana wa ka tom sɛla n de tuure. 42A nya yele Yesu te, Yesu, ta tɛnra n yele ho han ta lebe na sɔna behera. 43Yesu yele en te, N yete ho la yelemɛŋɛrɛ wa. Te zina yɛ'ɛha, ho wan bɔna la mam zen'sɛka n de popeelom zen'an la. 44Wontɛɛŋa n daa ta bɔna wo zuo teŋasoka ma'an la, teŋa la woo lɛbege la lika tara tara la yengɛleŋa 45te wontɛɛŋa ka nyagɛ. Ge te tanɛ se'ere n daa yole Yenɛ Yire la poan la aanhom sugumnɔɔren boyi'. 46Yesu nya nyabegɛ te, N Sɔ', to'e n sea ho nu'uhen wa. En yele dena wa ba'ahɛ la, a nya ki' mɛ. 47Guruba zuodaana la n nyɛ' sɛla n eŋɛ la, a pɛngɛ Na'ayenɛ yɛta te, Yelemɛŋɛrɛ, boraa wa daa dela tontɔɔ nɛra. 48Te nɛresɛba n lagahɛ bini nyɛ' sɛla n eŋɛ la, ba zan'an lebe kule ge te ba sunya sagom. 49Nɛresɛba woo te Yesu mina la nɛrekooŋɔ la poan la ze' la kenkɛleŋa ge behera dena wa woo n eŋɛ la. Pɔgɔse'ehe n ze'ele Galilee teŋa na ge daa lagom pon doohe Yesu me bɔna la ba mɛ. 50Boraa kayema n boe te a yu'urɛ dɛna Yosef te dela nɛresoŋɔ la yelemɛŋɛrɛdaana. A me de'a Yetɔgom Tɔgɔrɔba ayema. 51A ze'ele Arimatea la n boe Yuda teŋa la. Ge a ka sakere yelese'a te zuodoma daa ete la. A gure mɛ te a nyɛ' daanse'ere daarɛ te Na'ayenɛ yeti a sɔna behera la. 52Enŋa n keŋɛ Pilate zen'en ta yele en te a bo en sore te a yakɛ Yesu n ki' punpuuredɔɔ zuo la. 53Te Pilate sakɛ te a yakɛ iŋa la sige na. Bala, te a dekɛ fupeelega pɔnbɛ en nya tare en ta biŋe yogo te ba kebegɛ taŋa poan. Nɛreba nan ka tabelɛ tare kum ta biŋe yokoŋɔ poan. 54La me dela Maaheŋɔ Daarɛ ge te Vo'ohogo Daarɛ la paɛ. 55Ge pɔgɔse'ehe n ze'ele Galilee teŋa na ge daa pon lagom doohe Yesu la lagom bɔna Yosef te ba daa nyɛ' yogo la la ban dekɛ iŋa la biŋe bini se'em la mɛ. 56Pɔgɔhe la nya lebe Yerusalem teŋa poan, te ba maahom nyɛga la kaam n tare nyuŋo te ba tare keŋɛ ta sɔn' kum la. Ge Vo'ohogo Daarɛ la n paɛ la, ba vo'ohe mɛ wo Na'ayenɛ n daa bo nɔɔrɛ se'em la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\