Aluki 4

1Te Yenɛ Sea la daa kɔ'ɔn tona la Yesu ge te Yesu bahɛ Yordan Kolaa la. Te Sea la tare en keŋɛ pɔgɔtia poan ha, 2te a bɔna bini dabeha pihinaahe te Sagona magahɛ en behɛ. Ge dabeha aŋa woo la Yesu ka di' sɛla. Bala te yele ana wa n tole la te a kom done. 3Te Sagona la yele en yeti, Ho han dɛna la Yenɛ dayɔa, bahɛ te kugure wa lebege dia. 4Te Yesu lebehe yele en yeti, La golehɛ yeti, Asaala ka vɔe la dia ma'an iŋa. 5Te Sagona la tare en zom kuŋkune zuo ta pa'alɛ n wana kalam teŋa wa zuo zan'an denɛ. 6N pa'alɛ en bala la, a yele en yeti, N wan bo ho sore te ho sɔna wana wa woo behera ge te lɔgɔseto woo n boe bini la wan me de'a ho denɛ. Te mam to'e wana wa woo mɛ. Bala n ta'an dekɛ bo nɛra se'em te mam mea bɔta. 7Dene zuo, wana wa woo wan de'a ho denɛ ho han sakɛ na'ahe mam. 8Te Yesu lebehe yele en yeti, Aai, la golehɛ Yenɛ gɔŋɔ la poan yeti, Na'ahe ya Na'ayenɛ la n de ya Yenɛ la ge tona bɔ'ɔra en ma'an. 9Te Sagona la daa tare en keŋɛ Yerusalem teŋa ta zom Yenɛ Yirɛ dangoonwoko zuo ha ge yele en yeti, Ho han de'a la Yenɛ dayɔa, ɛnkɛ sige na. 10Te la golehɛ yeti, A wan bo a soŋoreba nɔɔrɛ te ba mina ho yele ge gu'ura hɔ. 11Ba wan zɛnkɛ ho tara te ho na'arɛ kan ŋmɛ' kugure. 12Te Yesu lebehe yele en yɛ'ɛha te, La golehɛ yeti, Da makere ya Na'ayenɛ ya Yenɛ behera. 13Ge te Sagona la n ta zegɛ sɔrɔɔ seto woo te a wan magahɛ Yesu te a tom be'em ba'ahɛ la, a nya daa bahɛ en mɛ ge gura la daarɛ deyena yɛ'ɛha. 14Depooren te Yesu nya daa lebe Galilee teŋa poan ge te Yenɛ Sea kɔ'ɔn tona la en. Ge te a yɛla la kɔ'ɔn yeregɛ bɔdenɛ woo poan. 15Ge te nɛra woo pɛngɛ en la a pa'alegɔ la te a pa'alɛ zamehegɔ yiya la poan la. 16Ge Yesu daa keŋɛ la Nazaret teŋa la n boe Galilee teŋa la poan la, zen'an te ba uge en te a zo'e la. Te Vo'ohogo Daarɛ la n paɛ la, a keŋɛ zamehegɔ yire la poan wo n ete se'em la. Te n kɛn' bini la, a ihege saazuo te a kaanlɛ mɛ, 17te ba dekɛ gɔŋseko te nɔtɔgɔha Isaiah yuun golehɛ yuuma yuuma n tole ha la bo en te a kaanlɛ. Te n to'e gɔŋɔ la, a lakɛ la zen'an kayema te la golehɛ yɛta te, 18Daana Na'ayenɛ Sea n perɛ mam. Na'ayenɛ loe mam mɛ, sɔ mam la paŋa te n tɔgɛ a yelesoma la bo taromdoma. Ge bo sɛba n boe paka deon poan la vo'ohogo, ge la n yehe ba lika poan bahɛ ge bogolɛ sɛba n kele sunya. 19A loe mam te n mɔɔlɛ Na'ayenɛ ninbɔn'zɔrɛ yuunɛ la. 20Te n ta kaanlɛ ba'ahɛ la, a kilom gɔŋɔ la mɛ ge dekɛ le bo se'em n tone Zamehegɔ yire la poan ge zin'ire. Ge nɛra woo n boe bini la daa kɔ'ɔn kpa' beha en zin'. 21N daa zin'ire la, a daa pin'ilom tɔgɔra bɔ'ɔra ba te, Sɛla te n kaanlɛ Yenɛ gɔŋɔ la poan la kɔ'ɔn de'a la boyena la sɛla n ete nananawa. 22Te n yele wana wa la, nɛra woo daa kɔ'ɔn tɔgɔra la tɔgɔsoma yɛhera a yele ge te la me daa de'a pakerɛ bo ba la yetɔgɔsomɔ la te a tɔgɛ la. Ge te ba yɛta taaba te, Ena wa kɔ'ɔn de'a la Yosef dayɔa. Te a nya eŋɛ la wane tɔgɔra bala. 23Te Yesu yele ba yeti, Mam mi' soŋa soŋa te ya wan makɛ makerɛ dena wa bo mam te, Tebera wa, tebɛ ho mɛŋa. Ya wa le yele yɛ'ɛha te, Eŋɛ ho mɛŋa teŋa wa kalam sɛla te to wom te ho eŋɛ Kapernaum teŋa poan la. 24Ge te Yesu le maan yele ba yeti, Ba ka to'ore Na'ayenɛ nɔtɔgɔha a mea teŋa poan. 25Ge n yete ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te pɔkɔnpa zo'e zo'e boe Israel teŋa poan mɛ. Saŋsɛka te Eliya yuun bɔna ge te saa yuun ka ni' yuuma atan' la ŋmarehe seyoobe te kom bɔna teŋa la woo poan la. 26Ge te bala mea zan'an Na'ayenɛ yuun ka tom Eliya ba ayema zen'en. Ge a yuun tom en la pɔkɔɔnrɛ deyema n boe Zarepat teŋa la n boe Sidon teŋa poan la zen'en. 27Ge te konkɔma me zo'e zo'e n daa boe Israel teŋa poan, saŋsɛka te Na'ayenɛ nɔtɔgɔha Elisa boe la. Ge bala mea zan'an dagɛ la ayema me ba poan te Na'ayenɛ yuun bahɛ te a konkom la bahɛ en. Ge la yuun dela Naaman se'em n de Siria teŋa boraa la ma'an konkom n yuun bahɛ. 28Te Yesu n yele ba wana wa ba'ahɛ la, nɛresɛba woo n boe zamehegɔ yire la sunsunya nyie mɛ. 29Bala te ba ihege daregɛ en yehe teŋa la poan ge tare en zom zoore la ki'ileŋa ha zen'an te ba teŋa la bɔna la. Ba tare en zom bini te ba dekɛ en bahɛ boko la poan na. 30Ge ban tare en paɛ la, a le lebe doohe ba nɛrekooŋɔ la teŋasoka poan keŋɛ a kene zen'an. 31Te Yesu nya daa keŋɛ Kapernaum teŋa la n boe Galilee teŋa poan la. Bilam te a pa'alɛ nɛreba la Vo'ohogo Daarɛ la. 32Te Yesu n pa'alɛ bala la, la eŋɛ pakerɛ la n pa'alɛ se'em la. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ n bo en sore te a pa'ala bala. 33Ge boraa n boe Yudoma zamehegɔ yire la poan te bonbe'a tona la en. Te a kaahɛ kekeko te, 34Wae! Nazaret teŋa boraa Yesu wa, ho bote la bene la tɔ kalam? Ho wa'an na te ho sagom tɔ mɛ? Ge mam mi' ho. Ho dela Yenɛ Fa'adaana. 35Yesu daa tanhɛ bonbe'a la ge yele en yeti, Go'e vole! Yehe boraa wa zen'en na! Te a lobɛ boraa la ba nɛŋa bilam ge nya yehe a zen'en na, ge a zen'an zen'an ka fulege. 36Te lan eŋɛ bala la, la de pakerɛ bo nɛreba la woo mɛ ge te ba yɛta taaba te, bene pa'alegɔ n me wana? Boraa kana wa tanhɛ bonbe'a la mɛ la paŋa te ba yehe. 37Ge te Yesu yɛla yeregɛ bɔbɔrɛ denɛ woo poan. 38Ge Yesu n daa bahɛ zamehegɔ yire la, a keŋɛ la Simon yire. Bilam te a nyɛ' te Simon dɛɛnpɔka te ɔɔrɔ tare en. Te ban yele Yesu te a tebɛ en la, 39a paɛ ze'ele a zen'en ge tanhɛ te bilam bilam te ɔɔrɔ la bahɛ pɔka la te a ihege. 40Ge te yenɛ n daa ta sige la, sɛba woo n daa tare ba nɛreba te ba tare ban'ahen buuri buuri la daa tare ba me wa'an Yesu zen'en na. Te ban tare ba bala na la, a dekɛ n nu'uhe pagalɛ ba zuto te ba zan'an ban'ahe bahɛ. 41Ge te bonbɛ'ɛhe me yehe nɛreba zo'e zo'e zen'enhen na ge kaaha kekeko te, Ho dela Na'ayenɛ Dayɔa. Te Yesu tanhɛ bonbɛ'ɛhe la ge ka bahɛ te ba le tɔgɛ. Se'ere n sɔe la, ba baŋɛ te a dela se'em te Yenɛ loe la. 42Te beere n daa ta yelegɛ la, Yesu bahɛ teŋa la poan mɛ ge keŋɛ zen'sɛka n ka tare vole ta bɔna a ma'an. Te n keŋɛ bala la, nɛreba la me pin'ilom mɛ ɛɛra en. Te ban ta ɛ nyɛ' en la, ba zegere te ba da bahɛ en te a bahɛ ba. 43Ge a yele ba yeti, La sontii n mɔɔlɛ Yelesoma la yɛhera Na'ayenɛ Sɔ'ɔlom la bo teŋse'ehe la me. Se'ere n sɔe la, Na'ayenɛ tom mam na la ton dena wa zuo. 44A ne mɔɔla Yelesoma la zamehegɔ yiya poan bo Yudea woo mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\