Aluki 5

1Daarɛ deyema te Yesu daa ta ze'a Genesaret mɔgɔrɛ doone te nɛrekooŋɔ mikera en te ba wom Na'ayenɛ yɛla. 2Te a nyɛ' te ɔɔnrɔnɔ toyi' pɔnre nɔgbenɛ. La dela zim lɔbereba ɔɔnrɔnɔ te ba sige ta pɛɛra ba yogohe. 3Te a zom ɔɔnrɔŋɔ la koyema ge yele Simon se'em ɔɔnrɔŋɔ n de ko la te a zaaɛ en fiin ha. Ge te a bɔna la ɔɔnrɔŋɔ la poan ge pa'alɛ nɛrekooŋɔ la. 4Te n ta tɔgɛ ba'ahɛ la, a yele Simon yeti, Tare ya ɔɔnrɔŋɔ la sige ko'om la teŋasoka ha la ya lobe ya yoka la te ya wan nyɔkɛ zim. 5Te Simon lebehe yele en yeti, To Daana, to kɔ'ɔn tom mɛ yu'uŋɔ wa zan'an ge ka nyɔkɛ sɛla. Ge hon han yele to bala, n wan lobe yogohe la. 6Ge te ban lobe yogohe la, ba nyɔgɛ zim kekeko ge te la ge fiin wa la yogohe la aanhom. 7Bala te ba yebehɛ la nu'uhen yɛta ba tadaandoma sɛba n boe ɔɔnrɔŋɔ koyema la me ha te ba wa'an na soŋɛ ba. Te ba wa'an na soŋɛ ba perɛ ɔɔnrɔnɔ toyi' la la zim kekeko ge te ɔɔnrɔnɔ la bɔta to libe. 8Te Simon Peter n ta nyɛ' wana wa n eŋɛ la, a dɔnbelɛ teŋa Yesu nɛŋa ge yele en yeti, N Daana, keŋɛ n zen'en ha te mam dela toonbe'erodaana. 9Ge zimkooŋɔ la te ba nyɔgɛ bala la de pakerɛ bo Simon Peter la sɛba n lagom bɔna la en la. 10Ge denɛ mea n bala lagom bo Simon tadaandoma la la Zebedee dayɔɔhe Yames la, la Yon. Ge te Yesu yele Simon yeti, Da bahɛ te sɛla daana hɔ. Te ya dela zimlɔbera ge te nananawa kɔ'ɔn yɛ'ɛha ho wan tara nɛreba kena na te ba dɔla mam. 11Te n yele wana wa la, ba tare ba ɔɔnrɔnɔ la lebe la nɔgbenɛ bɔba ge dekɛ sɛla woo bahɛ bini ge pin'ilom dɔla Yesu. 12Ge te daarɛ deyena te Yesu wa keŋɛ teŋa kayema poan te boraa bɔna bini dɛna konkone. A iŋa woo sagom mɛ. Te konkone la n nyɛ' en la, a dɔnbelɛ teŋa Yesu nɛŋa ge belem en te, Naa, ho han bɔta ho ta'an tebɛ mam te n eŋɛ som. 13Te Yesu dekɛ a nu'o kalam en ge lebehe yele en te, N bote n tebɛ hɔ. Bala ho ban'an la bahɛ hɔ. Te bilam bilam te konlom la bahɛ boraa la. 14Ge a ban'an la n bahɛ la, Yesu kan'an en te, Da yele nɛra dena wa. Ge keŋɛ malemadaana la zen'en ta dekɛ ho mɛŋa pa'ale en, ge tare ban'an ba'ahega bo'olom sebo, te Moses bo nɔɔrɛ te ba tara kena na la, te la dɛna aseradaana bo ba. 15Ge bala zan'an Yesu yɛla la maan yeregɛ mɛ te nɛrekooŋɔ daa wa'an na te ba kelehe en ge te a tebɛ ba ban'ahe bo ba. 16Ge Yesu keŋɛ zen'sɛka te vole kana ta bɔna a ma'an soha Yenɛ. 17Daarɛ deyema te Yesu daa ta pa'ala. Te Pariseedoma basɛba la pa'alegɔ pa'aleba la ze'ele teŋse'ehe woo n boe Galilee teŋa poan na la, la Yudea teŋa, la Yerusalem teŋa wa zin'an bini. Ge te to Daana Na'ayenɛ paŋa daa bɔna la Yesu te a tebɛ ban'ahedoma la. 18Te borase'ehe wa ziira kɔɔrɔŋɔ n gan' a bongan'ala poan nya zegera te ba tare en kɛn' zen'an te Yesu pa'ala la. 19Ge nɛrekooŋɔ la zuo, ba ka nyɛ' fole tare en kɛn'. Bala te ba tare kɔɔrɔŋɔ la zom gɔhɔgɔ zuo ta kebegɛ yoko. Ba dekɛ la mi'inhe lo' bongan'ala nya dekɛ en bahera finfiinhe nɛrekooŋɔ la teŋasoka te a ta sige Yesu nɛŋa. 20Te Yesu n nyɛ' ban nam n se'em la, a yele kɔɔrɔŋɔ la yeti, N zɔ', n bahɛ ho yelebe'ero la bo ho. 21Pa'alegɔ pa'aleba la la Pariseedoma la pin'ilom yɛta ba mɛhe te, Ane n de boraa kana wa tɛn'ɛha te enŋa dela boyena la Na'ayenɛ? Nɛresaala kan ta'an bahɛ nɛra yelebe'ero han dagana la Na'ayenɛ ma'an. 22Yesu baŋɛ ban tɛn'ɛhe se'em la, ge soke ba yeti, Bene te ya tɛn'ɛha yele ana wa ya potɛn'ɛra poan? 23La tɔe mɛ, te n yele en te n bahɛ a yelebe'ero bo en, bii n yele en te a ihege keŋɛ? 24Ge n bote te ya baŋɛ te Asaala Dayɔa tare paŋa te a bahɛ be'em bo saaleba. Te Yesu yele kɔɔrɔŋɔ la, N yele ho te ho ihege la ho vaɛ ho bongan'ala la ho keŋɛ kule. 25Te bilam bilam te kɔɔrɔŋɔ la vaɛ ihege nɛrekooŋɔ la nɛŋa ge vaɛ a bongan'ala la te a gan' la ge pɛngera Na'ayenɛ kula. 26La de pakerɛ bo ba woo, ge te ba ze'a yɛla pɛngera Na'ayenɛ yɛta te, to nyɛ' yelenyalema zina wa. 27Ge yele ana wa n daa ba'ahɛ la, Yesu nya daa yehe mɛ ge ta nyɛ' koba tɔ'ɔha te ba yi'ira en Levi a tooma deo poan. Te Yesu yele en yeti, Dɔla mam. 28Te Levi ihege bahɛ sɛla woo ge doohe en. 29Ge te Levi daa eŋɛ de'eŋɔ kantɛ a yire poan ta a bo Yesu. Koba tɔ'ɔhɔba zo'e zo'e la nɛreba sɛba me lagahɛ bini na te ba zan'an lagom dita. 30Pariseedoma la la pa'alegɔ pa'aleba la daa nyɔne Yesu la a dɔlɔba la te, Wane te ya lagom dita ge nyuura la koba tɔ'ɔhɔba la yelebe'erodoma? 31Te ban yele bala la, Yesu lebehe yele ba yeti, Nɛresɛba n ka bɛn'ɛnre ka sontii ba nyɛ' tebedoma. Ge sɛbadoma n bɛn'ɛnre la n sontii te ba nyɛ' tebedoma. 32Bala, mam ka wa'ana la sɛbadoma n yete bama ka tare yelebe'ero, ge n wa'ana te n bahɛ te sɛbadoma n mi' te bama dela yelebe'erodoma la tee ba potɛn'ɛra. 33Te nɛreba la basɛba yele Yesu yeti, Yon dɔlɔba la kɔ'ɔn zagahɛ ba mɛhe ge po'oha mɛ, ge Pariseedoma dɔlɔba la me eta bala mea. Ge ho dɔlɔba la kɔ'ɔn dita ge nyuura mɛ. 34Te ban yele wana wa la, Yesu lebehe yele ba yeti, Ya tɛn'ɛhe te pɔgɔdaana saama wan zagahɛ ba mɛhe a han bɔna la ba? Aai, la kan ta'an eŋɛ bala. 35Ge de daarɛ kena te ba wan ta dekɛ pɔgɔdaana la ba zen'en keŋɛ. Bilam te ba wan ta zagahɛ ba mɛhe dabeha aŋa poan. 36Ge te Yesu me yele ba makɛ dena wa. A daa yele ba te, Nɛra ka anre a fupɔlɔgɔ ligera a fukɛka. A han eŋɛ bala, a sagom la a fupaalega la ge te tanɛ se'ere te a aɛn a fupaalega la poan me kan de'a boyena la fukɛka la. 37Bii nɛra ka'ɛ daam n nan boe bini kɛla eta daam talaŋkɛgɛhe poan. A han eŋɛ bala daam la wan tanhɛ talahe la te daam la me ka'ahɛ ge te talahe la me sagom. 38Bala, la kan eŋɛ. Daam n boe bini kɛla sontii ba ka'ɛ enŋɛ daa talaŋpaalehe poan. 39Ge nɛra se'em ka boe bɔta daam n nan boe bini kɛla a han diŋɛ nyu' daam n kele. Bene zuo, a wan yele te daam sebo n kele la nyane daam sebo n nan ka kele la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\