Amarkɩ 11

1Yesu la a dɔlɔba la n daa zom la Yerusalem teŋa poan ta paɛ Olive Zoore n lɛm Betpage la Betani teŋhe, Yesu daa tom a dɔlɔba la bayi' 2yele ba yeti, Keŋɛ ya teŋsɛka n boe ya nɛŋan ha la. Ya han kɛn' nɔɔrɛn la, ya wan nyɛ' te boŋa lo' ze'a bilam te nɛra nan ka tabelɛ ban' ka. Lorege ya ka la ya tare na. 3Se'em han soke ya, wane te ya eta bala, yele ya en, to Daana la n bote ka ge a wan tare lebe na. 4Te ba keŋɛ ta nyɛ' boŋa la sore zuo te ka lo' yire ayema zanɔɔren. Ban daa ta lɔrɔgera boŋa la, 5nɛreba basɛba daa ze' bilam nyɛ' ba soke ba yeti, Ya ete la bem wa? Wane te ya lɔrɔgera boŋa la? 6Te ba lebehe yele ba wo Yesu n yele ba te ba yele se'em la, te nɛreba la bahɛ ba te ba keŋɛ. 7Te ban tare boŋa la keŋɛ a zen'en, ba nya dekɛ ba mea futo pagalɛ ka zuo te a ban'. 8Nɛreba kekeko dekɛ ba futo yeregɛ sore la zuo, ge te sɛba me aanhom tiihe vɔntɔ va'am poan tare na yeregɛ sore la zuo. 9Sɛba n tole nɛŋa la sɛba n dole yoona te, Pɛnka boe Na'ayenɛ zen'en! Kan'somɔ boe mɛ la se'em n wa'ana la Na'ayenɛ yu'urɛ! 10Popeelom boe te to yaaba David sɔ'ɔlom la n ken na la! Pɛnka boe Na'ayenɛ zen'en! 11Yesu n paɛ Yerusalem, a kɛn' keŋɛ la Yenɛ Yire ta behɛ sɛla woo. Yene n ta lu' la zuo, enŋa la a Pia La Bayi' la yehe keŋɛ Betani teŋa poan. 12Yiimbeere, te ban daa ta bahɛ Betani teŋa yɛ'a Yerusalem, Yesu kom daa wa dona. 13Te a bɔna zanzaarɛ ge nyɛ' te kenkaŋa zɛ'a te vɔntɔ vuuren ka, te a keŋɛ bini te a ta behɛ a han wan nyɛ' mu'uro ka zuo. En paɛ bini la, a nyɛ' la vɔntɔ ma'an, mu'uro wɔŋa beere daa nan ka paɛ wa zuo. 14A yele kenkaŋa la yeti, Nɛra kan malom di' mu'uro ho zuo le yɛ'ɛha. Te a dɔlɔba la wom n yele se'em la. 15Ban daa paɛ Yerusalem teŋa poan la, Yesu kɛn' Yenɛ Yire la zen'en ta pɔhɛ digera sɛba woo n daa koohe ge da'ara lɔgɔrɔ bini la. A lebege sɛbadoma n daa teere ligiri la tebola kpanbɛ la sɛbadoma n daa koohe dayɛna la kogohe kpanbɛ 16ge da sakɛ te ba ziira sɛla dɔla Yenɛ Yire zenzagahe la poan. 17Te en pa'ala ba la a yeti, La golehɛ te, Mam Yire la yu'urɛ wan yi'ira la po'ohegɔ yire bo teŋa woo. Ge, yamam dekɛ dɛ eŋɛ faanreba zen'an. 18Malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la n ta wom dena wa, ba pɔhɛ behera la ba wan eŋɛ se'em ta'an ko' Yesu. Se'ere n sɔe dabeem n tare ba, a pa'alegɔ la daa eŋɛ nɛrekooŋɔ la pakerɛ la zuo. 19Zanɔɔrɛ n daa ma'ɛn, Yesu la a dɔlɔba la yehe teŋa la poan kule. 20Bolika Yesu la a dɔlɔba la n daa dɔla sore la zuo yɛ'a, ba nyɛ' kenkaŋa la te ka ko'ɛ saazuo ha ta sige ka tiilin. 21Peter tɛɛn nya yele Yesu yeti, Naa, behɛ. Kenkaŋa la te ho daa pɔ' nɔɔrɛ bo la ki' ya. 22Yesu lebehe en yeti, Nam ya Na'ayenɛ. 23Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, te se'em han yele zoore wa yeti, Ihege la ho sige mɔgɔrɛ wa poan, ge ka tɛn'ɛha boyi' boyi' ge sakɛ la a potɛn'ɛrɛ zan'an, la wan eŋɛ. 24Bala zuo te n yɛta ya, sɛla woo te ya sohɛ Yenɛ, sakɛ ya te ya wan to'e dɛ, ge ya wan nyɛ' dɛ. 25Yan ihege sohɛ Yenɛ, ya han tare sɛla ya tadaana zen'an, di suguru bo en. Bala te ya Sɔ se'em n boe saazuo ha bahɛ ya be'em bo ya. 26Ge ya han ka di suguru bo ya taaba, ya Sɔ la me kan bahɛ ya be'em bo ya. 27Yesu la a dɔlɔba la daa paɛ la Yerusalem teŋa poan. Yesu n daa ɛɛra Yenɛ Yire deto la poan, malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la Yudoma kpɛ'ɛndoma la keŋɛ a zen'en. 28Ba soke en yeti, Sodena te ho tara tona toon ana zan'an wa? Ane n bo ho sore te ho eta a wa? 29Yesu lebehe ba yeti, N wan soke ya sokere deyema te ya han wan ta'an lebehe, yele mam, ge n wan yele ya sɛla paŋa te mam tara eta bana wa. 30Yele ya mam dena wa. Yon ko'sɔɔra la daa yehe la Yenɛ zen'en na bii asaala zen'en? 31Te ba daa tɔgɔra la taaba yeti, To wan yeti bo? To han lebehe en yeti, Yenɛ zen'en, a wan soke to yeti, Wane te ya daa ka sakɛ bo en? 32To me han lebehe en yeti, Asaala zen'en, la wan daam nɛreba la. Ge ba daa zote la nɛreba la dabeem. Se'ere n sɔe la la ba woo daa sakɛ te Yon dela nɔtɔgɔha. 33Bala, te ba lebehe yele en yeti, To ka mi'. Te Yesu yele ba yeti, Mam me kan yele ya sɛla paŋa te mam tara tona tooma wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\