Amarkɩ 12

1Yesu daa nya tara magaha tɔgɔra bɔ'ɔra ba. A yeti, Boraa kayema n daa tare a va'am, daa borɛ ge nya mɛ' dangoone kae dɛ. Ge a daa tun' boko te ba ŋmɛkera daam ge le daa mɛ' dewoko te ba yaga behɛ va'am la. A mya daa dekɛ dɛ bo kaareba te ba tara tona ge yɔɔra, ge nya daa keŋɛ teŋa kayema. 2Yuune n daa paɛ la te a daa tom a yameŋa kaareba la zen'en, te a to'e a tɔntɛ na bo en. 3Te yameŋa la daa paɛ te ba daa nyɔkɛ en ŋmɛ' ge digɛ en ta keŋɛ. 4Te a daa le malom tom a yameŋa kayema ba zen'en te a paɛ te ba ŋmɛ' en kɛɛn a zuo ge yaalɛ en. 5Te va'amdaana la le tom a yameŋa kayema te kaareba la daa ko' en. N daa tone a yamehe zo'e zo'e, te ba daa ŋmɛ'ɛre basɛba la ge daa ko' basɛba. 6Va'amdaana la daa kelom tara ayema te a nɔŋɛ. A daa dela a mɛŋa dayɔa. Te a daa tom en kaareba la zen'en ge daa yɛta yeti, Ba wan nam n dayɔa wa nɔɔrɛ. 7Ge kaareba la n daa nyɛ' a dayɔa la, ba daa yele taaba yeti, Va'amdaana la dayɔa n kena la. Wa'an ya na te to ko' en ge te va'am la dɛna to denɛ. 8Te ba daa nyɔkɛ en ko' ge dekɛ iŋa la lobe bahɛ va'am la yeŋa. 9Va'amdaana la nya wan eŋɛ la wane? A wan keŋɛ ta ko' kaareba la ge maan dekɛ va'am la bo basɛba. 10Ya ka kan'anlɛ Yenɛ gɔŋɔ la te ba golehɛ yele se'em la? Kuguse'ere te mɛteba zagahɛ la, dene en ta dɛna ɛnberɛ kugure. 11Na'ayenɛ n tom dena wa, te to beha te la dɛna nyalema to ninin. 12Te ba baŋɛ te Yesu makɛ makera la bo la bama ge nya zegera te ba nyɔkɛ en. Ge nɛrekooŋɔ la zuo, te dabeem daa tara ba. Bala te ba daa bahɛ en te a daa keŋɛ. 13Te ba le tom Pariseedoma basɛba la Herodidoma basɛba te ba daa keŋɛ ta dekɛ sɔgɔha bɛnrɛ Yesu. 14Ba keŋɛ a zen'en ta yele en yeti, Pa'ala, to mi' te hon tɔgɔre la yelemɛŋɛrɛ ma'an. Ho ka dekɛ nɛra se'em te a dela bonkante bii a dela tarama, ge ho seren pa'alɛ Na'ayenɛ sore. Yele to, la de ma'an te to yɔɔra koba bɔ'ɔra Kaesar. 15To yɔɔra bii to da yɔɔra? Ge Yesu baŋɛ te ba bote ba bɛnrɛ en mɛ nya lebehe ba yeti, Bene te ya bɔta te ya bɛnrɛ mam? Bo' ya mam lagahɔ te n behɛ. 16Te ba dekɛ bo en, te a soke ba yeti, Ane zuo n wana? Ane yu'urɛ n wana? Te ba lebehe en yeti, Kaesar. 17Yesu nya yele ba yeti, Dekɛ ya sɛla n de Kaesar dene bo Kaesar la, ge dekɛ sɛla me n de Yenɛ dene bo Yenɛ. Yesu n lebehe yele ba sɛla la, la daa eŋɛ ba pakerɛ. 18Te Saduseedoma sɛba n yeti te nɛreba kan ta'an vo'e ba kum poan la, daa keŋɛ Yesu zen'en ta soke en sɛla. 19Ba yeti, Pa'ala, Moses n golehɛ bo to, te boraa han ki' ge bahɛ a pɔga ge ka tara bia, la dela boraa kana sɔɔn to'e en di' pɔka la, te a dɔgɛ kɔma bo boraa sɛka n ki' la. 20Boraa kayema n daa boe tara yebehe seyoobe. A me daa di' la a pɔga ge ki' ge ka tara bia. 21Te boraa la yebega sɛka n tagalɛ poore la daa di' a pɔga la, ge me ki' ge ka tara bia. Te se'em n tagalɛ la me eŋɛ bala. 22Ba woo daa eŋɛ la bala. Bayopɔe la zan'an la daa di' pɔka la ge me ki' ge ka tara bia bo boraa la. Te pooren, te pɔka la mea me daa ki'. 23Tɔ. Kum la woo han ta vo'e ba yɔɔrɔ poan teŋa la ba'ahegɔ daarɛ, boraa kane n wan tara pɔka la? Bayopɔe la zan'an n di' ka la. 24Te Yesu lebehe yele ba yeti, Ya ka baŋɛ Yenɛ gɔŋɔ la n yele se'em bii Na'ayenɛ paŋa n ane se'em? 25Kum la han ta vo'e ba yɔɔrɔ la poan, ba wan ana wo Yenɛ soŋoreba n boe saazuo ha ana se'em la. Doohe la ba kan tara pɔgɔba bii sereba. 26Le yɛ'ɛha kum la vo'ore ba yɔɔrɔ poan yele an se'em wana. Ya tɛnrɛ Moses gɔŋɔ la poan te bugum la n daa dita tuntuo la? La golehɛ yeti te Yenɛ yele en yeti, Mam n de Abraham Yenɛ la Isaak Yenɛ la Yakob Yenɛ. 27La vɔnrɛ dela, a dela nɛresɛba n vɔe Yenɛ ge dagɛ nɛresɛba n ki'. Bala la, ya tue ya. 28Pa'alegɔ pa'ala ayema daa bo bini ge wom ban daa tɔgɔre la. A daa mi' te Yesu daa lebehe la lebehesoŋɔ bo ba, te a soke en yeti, Pa'alekone n de ninmɔ'ɔrɛ gana pa'alegɔ la zan'an? 29Yesu lebehe en yeti, Yia dela dena wa: Kelehe ya soŋa soŋa Israeldoma wa, Na'ayenɛ n de tomam Yenɛ dela ayena. 30Nɔŋɛ Na'ayenɛ ho Yenɛ la la ho suunre zan'an la ho sea zan'an la ho paŋa zan'an. 31Seko n pa'ahɛ boyi' la dela: Nɔŋɛ ho tadaana wo hom n nɔŋɛ ho mɛŋa se'em la. Pa'aleseko ka boe gana bana bayi' wa. 32Te pa'ala la yele Yesu yeti, Pa'ala, ho eŋɛ soŋa. Hon yele se'em la n de sera, te Na'ayenɛ ma'an n de Yenɛ la ge se'em ka le bɔna pa'ahɛ. 33Nɔŋɛ Na'ayenɛ ho Yenɛ la la ho suunre zan'an, la ho sea zan'an, la ho paŋa zan'an. la ho nɔŋɛ ho tadaana wo hom n nɔŋɛ ho mɛŋa se'em la. Bana wa n de ninmɔ'ɔrɛ gana hon koora dunhe la ge dekera bo'olom bɔ'ɔra Na'ayenɛ. 34Yesu n baŋɛ te pa'ala la lebehe la yam, a yele ba yeti, Ho ka zaen la Yenɛ sɔ'ɔlom la. Ban daa wom wana wa, nɛnɛra daa ka le tɛn'ɛha te a soke en sɛla. 35Yesu n daa ta pa'ala la Yenɛ Yire la poan, a soke sokere yeti, Wane te pa'alegɔ pa'aleba la yeti te Krista dela David yaaŋa? 36Na'ayenɛ Sea la daa bahɛ te David yeti, Na'ayenɛ yele mam Daana la yeti, zin'ire n zuɔ nu'o wa na, gura te n bahɛ te ho diŋdoma lebege ho tagatɛ. 37David mea daa yi'ire en la a Daana, ge te la nya wan eŋɛ la wane, te a dɛna David yaaŋa? Nɛreba kekeko daa kelehe Yesu te ba poa daa pee. 38Yesu n daa pa'ala la, a yele ba yeti, Mini ya pa'alegɔ pa'aleba la yele. Ba bote ba yɛɛra fuwogorɔ dɔla kaara ge te nɛreba bɔ'ɔra ba na'ahegɔ da'ahe zen'enhen, 39ge ba bɔta na'ahegɔ kogohe la n bo zamehegɔ yiya poan la, ge ba bɔta te nɛreba na'aha ba de'enɔ zen'enhen. 40Ba fan' la pɔkɔnpa lɔgɔrɔ ge soha sohowogoro te nɛreba nyɛ' ba. Na'ayenɛ wan namehɛ nɛrebana wa la namehegɔ. 41Yesu daa zin' lɛm la zen'an te ba biŋera ligiri Yenɛ Yire la poan la ge bɛha nɛreba la n tare ligiri kena eta bini la. Bontateba kekeko daa tare ligiri kekeko ta eŋɛ bini. 42Ge te pɔkɔɔnrɛ n de naha daa wa'ana dekɛ kɔba ayi' na eŋɛ bini. 43Yesu yi' a dɔlɔba la keŋɛ a zen'en ta yele ba yeti, Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, te pɔkɔɔnrɛ wa n bo sɛla n gane sɛba woo n bo wa. 44Ba zan'an n tare la zuo te ba bo, ge pɔkɔɔnrɛ la dekɛ la n tare sɛla woo la bo Na'ayenɛ, sɛla te a wan dita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\