Amarkɩ 13

1Yesu n daa ze'ele Yenɛ Yire la poan yɛha na la, a dɔlɔba la ayema daa yele en yeti, Pa'ala, behɛ kugu nyalema la deo nyalema wa! 2Yesu lebehe en yeti, Ho nyɛ' dekantɛ wa? Ba wan sagom dangoone wa. Ba wa ta gbi' ba zan'an bahɛ. 3Yesu n daa zin' la Olive Zoore la zen'en te ba nyɛta Yenɛ Yire la, te Peter la Yames la Yon la Andrew daa keŋɛ a zen'en ba ma'an ta yele en yeti, 4Yele to se'em ma'an te wana wa wan eŋɛ. Yele to sɛla n wan eŋɛ pa'alɛ te de daarɛ n paɛ. 5Yesu lebehe ba yeti, Mini ya, ge da bahɛ ya te se'em pan'ahɛ ya. 6Se'ere n sɔe la, nɛreba kekeko wan wa'ana dekɛ mam yu'urɛ tɔgɔra yɛta te, Mam dela Yesu, ge me pan'ahɛ nɛreba kekeko. 7Ya han ta wom zaba yɛla la zaba yelebibihe, da bahɛ ya te la daana ya. Te yele ana wan eŋɛ ge dagɛ la teŋa ba'ahegɔ n paɛ. 8Teŋa kayema nɛreba wan ta ihege zaberɛ la teŋa kayema nɛreba, te nadoma wan ta zabera la taaba. Teŋmiiŋɔ la kom wan bɔna teŋhe sese'ehe. Wana wa ane wo pɔka n virige la. 9Yamam me mina te ba wan ta nyɔkɛ ya keŋɛ zen'an te ba gankera nɛreba la. Ba wan ŋmɛ' ya zamehegɔ yiya poan. Ya wan ze'ele nadoma la kpɛ'ɛndoma nɛŋa tɔgɔra mam yɛla bɔ'ɔra ba. 10Ba wan mɔɔle mam yetɔgom bɔ'ɔra teŋhe woo ge te teŋa ba'ahegɔ daarɛ nya wan paɛ. 11Ba han nyɔkɛ ya tare keŋɛ zen'an te ba gankera nɛreba la, da fabele ya te ya wan ta yeti bo. La han ta eŋɛ bala yele ya yelese'ere woo Yenɛ Sea la dekɛ bo ya la. 12Sɔɔnrɔ wan ŋma' te ba ko' ba, ge te sɔdoma me eŋɛ ba kɔma bala mea. Kɔma wan zabera la ba sɔdoma, la ba madoma ge dekɛ ba ŋma' te ba ko' ba. 13Nɛra woo wan yaɛ ya mam zuo, ge se'em n sɛ' ze'ele yelemɛŋɛrɛ la poan paɛ ba'ahegɔ wan ta nyɛ' faanrɛ. 14Ya han ta nyɛ' te sɛla n tare sagaŋɔ kena na, ya se'em n kaanlɛ la wan bɔkɛ, ge bahɛ ya te nɛresɛba n boe Yudea teŋa poan zɔ' zom zɔya zuto. 15Da bahɛ ya te se'em n yagɛ a yire gɔhɔgɔ sige teŋa dekɛ sɛla, bii a kɛn' deo. 16Da bahɛ ya te se'em n bo a va'ame lebe kule yire te a ta dekɛ a fugɔbega. 17La wan ta de'a ninmɔ'ɔrɛ dabeha aŋa poan bo pɔgɔpoohedoma la pɔgɔse'ehe n tare kɔma n mɔgɔrɛ! 18Kan'are ya Na'ayenɛ te wana wa da eŋɛ sapɔlɔgɔ beere. 19Se'ere n sɔe la, nɛreba wan ta nyɛ' namehegɔ dabeha aŋa poan te la gana namehe seko te se'em ma'an te Na'ayenɛ daa naam teŋa wa paɛ zina. Ge namehegɔ la gana namehe seko te nɛreba wan nyɛ' zina paɛ beere yɛ'ɛha. 20Te Na'ayenɛ la daa han ka sirihe ne dabeha la, nɛnɛra kan vo'e ne, ge sɛba te a loe la zuo, te a wan sirihe dabeha la. 21Bala ma'an, nɛra han ta yele ya yeti, Behɛ! Krista n wana, bii Behɛ! Krista wa keha, da sakɛ ya bo en. 22Nɛreba wan ta wa'ana parona te bama dela Krista bii bama dela nɔtɔgɔheba. Ba wan wa'ana eŋɛ yelekerehe pa'alɛ te Na'ayenɛ ton ba te ba ta'an pan'ahɛ nɛresɛba te Na'ayenɛ loe la, la han wan ta'an nyaŋɛ. 23Mini ya, ge gura. Mam pon yele ya sɛla woo te de daarɛ nan ka paɛ. 24Ge dabeha aŋa poan, namehegɔ dabeha la han ta tole, wontɛɛŋa wan sobege, ge te ŋmarega bugum kan nɛɛ. 25Te ŋmarebibihe ze'ele saazuo luta, te saazuo miina. 26Bala ma'an, te nɛreba wan nyɛ' Asaala Dayɔa la te a kena na saazuo saŋgbana wa poan la paŋkantɛ la pɛnka. 27A wan ta ton a soŋoreba te ba doohe teŋa lɔga anaahe la zan'an te ba lagahɛ sɛba woo te Na'ayenɛ loe la teŋa la zan'an poan. 28Ta'an dekɛ sɛla te n yele wa makɛ la kenkaŋa. Ka han ne ta wɔna ge puhura vɔnpɔɔlɔ, ya mina te seɔn n pɔnre. 29Bala la, ya han ta nyɛ' wana wa zan'an, ya mina te n lebega na pɔnre. 30N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te zina nɛreba kan ba'ahɛ, ge te wana woo wan ta eŋɛ. 31Saazuo la teŋa wan ba'ahɛ, ge mam yelehom kan malom ba'ahɛ. 32Nɛra ka mi' de daarɛ bii se'em ma'an te a wan lebena. Soŋoreba n boe saazuo ha bii Yenɛ dayɔa la ka mi'. A Sɔ' la ma'an n mi'. 33Behɛ ya la ya maahena! Te ya ka mi' se'em ma'an te la wan eŋɛ. 34La ane wo boraa n ye' sateŋa ge dekɛ a yire gu'ule a yamehe ge tɔnrɛ ba ba tooma, ba tooma. Ge a yele zanɔgura la te a behera gee gura en te a lebena. 35Bala la, yamam me gura soŋa soŋa. Se'ere n sɔe la ya ka mi' se'em ma'an te yiredaana la wan lebena. A ta'an lebe zanɔɔrɛ na bii yu'uŋsunsua bii bolika yu'uŋyu'uŋɔ bii bolika man'aherɛ. 36En han ta din'ɛ ya lebe na, la sontii a da nyɛ' ya te ya ginhe. 37Sɛla te n yele ya wa, n yele la nɛra woo. Gure ya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\