Amarkɩ 14

1La daa gee la dabeha ayi' la Azootole De'eŋɔ la Boroboro N Ka Tare Mi'ihom De'eŋɔ n paɛ, te malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la daa ɛɛra sose'ere te ba wan ta'an nyɔkɛ Yesu ko' en banlaam. 2Te ba yeti, To kan eŋɛ la de'eŋɔ dabeha la poan. To han eŋɛ bala, nɛreba wan ihege zaberɛ la tɔ. 3Yesu daa ta bɔna la Betani teŋa poan Simon konkonɛ la yire dita. Ban dita la, pɔka kayema n tare dugula la kaam n tare nyuŋo soŋɔ te bo da'a tɔna, wa'ana ka'ɛ yeele a zuo. 4Te nɛresɛba n bo bini la sunsunya nyie te ba yɛta taaba yeti, Bene to pɔka wa sagona kaam wa wana wa? 5Nɛra ta'an dekɛ ne kaam wa koohe ligiri te la gana yuune yɔɔrɛ dekɛ bo nahadoma. Te ba nyɔne pɔka la mɛ. 6Te Yesu lebehe ba yeti, Bahɛ ya en. Wane te ya daana ka? A ton la sɛla n ane soŋa bo mam. 7Nahadoma wan bɔna la ya daarɛ. Ya han bɔta, ya ta'an soŋɛ ba. Ge mam kan bɔna la ya le yɛ'ɛha. 8Pɔka wa eŋɛ la sɛla te a tara la. A ka'ɛ kaam yeele mam iŋa te a maahom ka me gura laarɛ. 9Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te zen'an woo te ban mɔɔla yelesoma teŋa wa zuo, ba wan dekɛ sɛla te pɔka wa eŋɛ wa tɔgɛ te nɛreba tɛnra a yele. 10Te Pia La Bayi' la ayema, Yudas Iskariot daa keŋɛ malema keendoma la zen'en te a ta ŋma' Yesu bo ba. 11Ba poa daa pee mɛ la ban daa wom sɛla te Yudas yele ba la, te ba daa pɔ' te bama wan bo en ligiri. Bilam te Yudas nya daa pin'ilom ɛɛra so'se'ere te a wan ta'an ŋma' Yesu. 12Daanse'ere daarɛ te Boroboro N Ka Tare Mi'ihom De'eŋɔ, la ban koore pebila bɔ'ɔra Azootole la daa ta paɛ la, te dɔlɔba la daa soke en yeti, Bɛha te ho bɔta te to keŋɛ ta maahom Azootole la dia la bo ho? 13Te Yesu tom a dɔlɔba bayi' ge yele ba yeti, Keŋɛ ya teŋa poan ge ya wan to'ohɛ boraa kayema te ka ziire ko'om la yoore. Doohe ya en. 14Keŋɛ yire se'ere te a kɛn'ɛra la, la ya yele yiredaana la yeti, Pa'ala la yeti, deo la bɛɛ te mam la mam dɔlɔba la di' Azootole dia la? 15Ge a wan pa'alɛ ya dekantɛ n boe saazuo ha te a maalɛ sɛla woo ba'ahɛ. Bilam te ya wan maahom sɛla woo ge gura to. 16Te a dɔlɔba la bahɛ bilam ge keŋɛ teŋa la poan ta nyɛ' sɛla woo te Yesu yele ba la nya maahom Azootole dia la bilam. 17Zaanɔɔrɛ n daa ta paɛ la, Yesu la Pia La Bayi' la keŋɛ yire la poan. 18Ban zin' dita la, Yesu ta yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te ya ayema n lagom dita la mam wan ta ŋma' mam. 19Te la daan ba, te ba sɔkera en yema yema yɛta te, La seren dela mam? 20Yesu lebehe ba yeti, La wan de'a la yamam Pia La Bayi' wa ayema se'em n lagom dekɛ a dia suke laa wa poan la mam. 21Asaala Dayɔa la wan ki' wo ban daa golehɛ Yenɛ gɔŋɔ la poan yele se'em la. Ge yele bo se'em n ŋma' ma la. Ba han ka dɔgɛ ne en, la nyane bo en ban dɔgɛ en. 22Ban daa kelom bɔna bini dita la, te Yesu dekɛ boroboro bo Yenɛ fara ge gɛn'ɛnhɛ bo a dɔlɔba la ge yele ba yeti, Obe ya, mam iŋa n wana. 23Ge a nya dekɛ daam la wanɛ bo Yenɛ fara ge dekɛ bo ba te ba zan'an nyu' de poan. 24A yeti, Te mam ziim n wana, nɔbiŋere ziim la n wan ka'ɛ bo nɛreba kekeko be'em la. 25Mam yele ya la yelemɛŋɛrɛ wa, mam ka le malom nyu' daambona wa han dagɛna daanse'ere daarɛ te n wan ta nyu' daam paalom la Yenɛ sɔ'ɔlom la poan. 26Ban nya yoon yoonɛ ba'ahɛ ge ba yehe keŋɛ Olive Zooren. 27Yesu daa ta yele ba yeti, Ya zan'an wan zɔ' ge gee mam ma'an, wo lan golehɛ yeti, N wan ko' duŋkeena, te piihe la zɔ yeregɛ. 28Ge n han ta vo'e n kum mea poan, n wan tole nɛŋa Galilee teŋa ge gura ya. 29Peter lebehe yele en yeti, Ba zan'an han wan zɔ' ge gee ho ma'an, mam kan zɔ'. 30Yesu yele Peter yeti, Mam yeti ho la yelemɛŋɛrɛ, te zina yu'uŋɔ wa poan, nɔdɔɔ han ta kaahɛ boyi', ho wan ki'ehɛ mam sugumnɔɔren botan'. 31Te Peter lebehe yele en kpe'eŋkpe'eŋo yeti, Ge la han de'a kum te n lagom ki' la hɔ, mam kan ki'ehɛ. Te ba zan'an me lagom yele bala. 32Ba daa keŋɛ ta paɛ la zen'an te ba yi'ira Getsemane, te Yesu yele a dɔlɔba la yeti, Zin' ya kalam ge te n keŋɛ ta soha Na'ayenɛ. 33A tare Peter la Yames la Yon keŋɛ fiin wa te a suunre sagom te a giinla kɔ'ɔhɛ. 34A yele ba yeti, Daanseko n boe n suunre wa poan zo'e gaŋɛ mɛ te n kɔ'ɔn ana wo n yeti n ki' mɛ la. Bala la, ze' ya kalam, gee behera ya. 35Te a keŋɛ nɛŋa fiin wa lu' aliko sohɛ Yenɛ te la han wan ta'an eŋɛ a dekɛ daamkona wa a zen'an. 36A yeti, N Sɔ', n Sɔ', ho wan ta'an eŋɛ sɛla woo. Dekɛ namehekona n zen'an. Ge mam ka bote se'em, la han dagɛ hon bote se'em. 37Te a nya lebe na n nyɛ' te a dɔlɔba la batan' la ginhe te a yele Peter yeti, Simon, ho ginhere mɛ? Yamam ka ta'an pegɛ beha fiin wa? 38Behere ya ge sohora Yenɛ ge da bahɛ ya te be'em nyaŋɛ ya. Ya sɛɛhe bote som ge ya iŋhe la ka tare paŋa. 39A le keŋɛ me yɛ'ɛha ta sohɛ Yenɛ yɛta en yele ne yia se'em la. 40Te en lebena a nyɛ' te a dɔlɔba la ginha. Se'ere n sɔe la ba ka nyaŋɛ beha ge me ka mina ban wan lebehe yele en se'em. 41En lebe botan' poan na la, a yele ba yeti, Ya kelom ginha mɛ ge vɔ'ɔha? La seke ya! Behɛ ya, la nya paɛ ya, te ba wan ŋma' Asaala Dayɔa la eŋɛ yelebe'erodoma nu'uhen. 42Ihege ya te to keŋɛ! Behɛ ya, nɛra se'em n ŋma' mam la, n wana! 43Yesu n daa kelom tɔgɔra mɛ, Yudas Pia La Bayi' la ayema la paɛ na. Nɛrekooŋɔ sɛba te malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la Yudoma kpɛ'ɛndoma la n daa tom la dole en te ba wa'an Yesu zen'en na la so'ahe la dambama. 44Se'emdaana n ŋma' Yesu la daa pa'alɛ nɛrekooŋɔ la yele deyema te, Se'emdaana te n yeti n kɔkɛ la n bala. Nyɔkɛ ya en la ya tare en keŋɛ ge da bahɛ te a peɛn. 45Yudas paɛ Yesu zen'an yele en yeti, Naa! Te a kɔkɛ en. 46Te ba nyɔkɛ Yesu gorɛ en kaŋkaŋe. 47Nɛresɛba n daa ze' bilam la ayema foe a so'a fike malema nɛŋadaana la yameŋa toberɛ bahɛ. 48Yesu yeti, Bene te ya wa'ana la so'ahe la dɔya te ya nyɔkɛ mam wo n dela nayiga? 49Daarɛ woo te mam bɔna Yenɛ Yire la pa'ala la yamam te ya ka nyɔkɛ mam. Wana wa eŋɛ te Yenɛ gɔŋɔ la n yele se'em la wa'an sera na. 50Te ba la zan'an bahɛ en ge zɔ'. 51Bodibipaalega kayema n lobe fugɔbega ma'an dɔla Yesu te ban ta zegera te ba nyɔkɛ en, 52a bahɛ a fugɔbega la me ge zɔ' beele keŋɛ. 53Ba daa tare Yesu keŋɛ malema nɛŋadaana la yire ge te malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la Yudoma kpɛ'ɛndoma la zan'an daa lagahɛ bini. 54Peter dole la poore finfiin nya ta kɛn' malema nɛŋadaana la yire zenzakan poan lagom zin'an la sɛba n kɛn' la ɔɔha bugum. 55Yetɔgom Tɔgɔrɔba daa lagom taaba la ɛɛra sɛla wan bahɛ te ba ko' Yesu, ge ba ka nyaŋɛ. 56Se'ere n sɔe la, nɛreba kekeko daa parom bo la Yesu, ge ba tɔgom la zan'an ka doohe ma'an. 57Te nɛreba basɛba daa ihege parom ponpɔrɔŋkona wa bo en yeti, 58Tomam wom te a yeti, Mam wan gbi' Yenɛ Yire wa te nɛreba mɛ' wa bahɛ, ge dabeha atan' poan n wan mɛ' Yenɛ Yire n ma'an ge te nɛnɛra ka mɛ'. 59Bama me yetɔgom la daa pon ka doohe ma'an. 60Malema nɛŋadaana la nya daa ihege mɛ tole nɛreba la nɛŋan to soke Yesu yeti, Ho kan lebehe yelese'ere? Bene yɛla n bala te nɛrebana tɔgɔra ge te ho sina? 61Ge Yesu ka yelese'ere ge sina. Te malema nɛŋadaana la le soke en yɛ'ɛha yeti, Hom n dela Krista, Kan'somɔ Dayɔa? 62Yesu yeti, Ɛɛn, mam bala. Ge ya wan nyɛ' Asaala Dayɔa te n zin'an Paŋadaana la zuɔ nu'o ge bɔna saŋgbana poan saazuo kena na. 63Te malema nɛŋadaana la aanhom a mɛŋa futo, ge yele ba yeti, Wane te to le ɛɛra seradoma yɛ'ɛha? 64Ya wom te a to' Yenɛ. Ya tɛn'ɛhe la dene? Te ba zan'an tɔgɔrɛ ko' koa nɔyenɛ. 65Bilam te bama basɛba pin'ilom tobeha nɔtɔɔnrom ma'ara Yesu ge pin' a nini ge ŋmɛ'ɛra a pɛngehe, ge yele en yeti, Tɔgɛ. Ane ŋmɛ' ho wa? Te guruba la to'e en ŋmɛ'. 66Peter n daa kelom bɔna la zenzakan la, te malema nɛŋadaana la pɔgɔsɔɔ daa keŋɛ a zen'en. 67En nyɛ' Peter n ɔɔhe bugum, pugula behɛ en ge yele en yeti, Hon me daa lagom bɔna me la Yesu Nazaret boraa la. 68Ge Peter ki'ehɛ mɛ ge yele en yeti, Mam ka mi', bii n ka bɔkɛ hon tɔgɔre sɛla wa. Ge te a yehe zanɔɔren. 69Te pɔgɔsɔɔ la n le nyɛ' en te a ze'a, a yɛta nɛresɛba n ze' bilam la te, Ena wa dela ayema. 70Ge Peter le ki'ehe mɛ. La eŋɛ fiin wa te sɛba n daa ze' bini la yele Peter yeti, Ho seren dela ayema. Se'ere n sɔe la, ho ze'ele la Galilee teŋa na. 71Ge Peter le lebehe yeti, Mam pɔ' ya te mam ka mi' boraa wa te ho tɔgɔra wa. 72Bilam te nɔdɔɔ kaahɛ pa'ahɛ boyi'. Te Peter nya tɛɛn te Yesu daa yele en ti a wan ki'ehɛ en botan' ge nɔdɔɔ nya kaahɛ boyi'. Bilam te Peter nya daa kaahɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\