Amarkɩ 15

1Yiimbeere bolika, te sɔɔnrom bɔna bini nyagera te malema keendoma la Yudoma kpɛ'ɛndoma la pa'alegɔ pa'aleba la Yetɔgom Tɔgɔrɔba daa lagahɛ zin'ire nyɛ' taaba. Ban daa tɔgɛ ko' ba nɔɔrɛ la, ba nya daa lo' Yesu mɛ tare en ta bo Pilate. 2Pilate soke en yeti, Hom n de Yudoma naba la? Te Yesu lebehe yele en yeti, Hon yele se'em la, lan bala. 3Malema keendoma la zɛrɛgɛ Yesu mɛ yɛla kekeko poan. 4Bala, te Pilate le soke en yeti, Kɛleha yelese'a woo te ba tɔgɔra bɔ'ɔra ho wa. Ho kan lebehe se'ere? 5Ge Yesu ka lebehe yelese'ere ge kɔ'ɔn sina, te la daa eŋɛ Pilate la pakerɛ. 6De'eŋɔ daarɛ naba la ne bahɛ mɛ te nɛreba la mea loe nɛra se'em te ba bɔta te a bahɛ te a yehe pakadeen. 7Bala ma'an la, te nɛreba mea basɛba me n daa ihege zabera la ba teŋa kpɛ'ɛndoma te ba daa nyɔkɛ ba eŋɛ pakadeen. Ge nɛra ayema ba poan te ba daa yi'ira Barabase daa bo bini zabɛ ko' nɛra. 8Nɛrekooŋɔ la daa lagahɛ Pilate la zen'en yele en te a bahɛ nɛra ayema pakadeen wo n ne pon eta se'em la. 9Pilate soke ba yeti, Ya bote n bahɛ Yudoma naba la bo ya? 10A mi' te malema keendoma la daa nyɔkɛ Yesu na bo en la nyuunre zuo. 11Ge malema keendoma la gbirige nɛrekooŋɔ te ba gan'angera yele Pilate la te a pakɛ Barabase bahɛ nyana n bahɛ Yesu. 12Pilate le soke nɛrekooŋɔ la yeti, Ya nya bote n eŋɛ Yesu se'em te ya yi'ira Yudoma naba wa la wane? 13Te ba nyabegɛ yeti, Bahɛ te ba kpa' en punpuuredɔɔ zuo. 14Pilate le soke ba yeti, Bene zuo? Bene toonyoo te a tom? Te ba zan'an maan nyabera kekeko te, Kpa' ya en. 15Pilate la n daa bote a eŋɛ te nɛrekooŋɔ la poa pee la, a daa pakɛ Barabase bahɛ bo, ba ge gee dekɛ Yesu bo pɛɛntɛɛnreba te ba ŋmɛ' en ge tare en keŋɛ ta kpa' punpuuredɔɔ zuo. 16Pɛɛntɛɛnreba tare Yesu kɛn' naba la yire zenzaka poan ge yi' pɛɛntɛɛnreba la basɛba zan'an, 17Ba dekɛ fumɔlɔga yɛ' en ge dekɛ gɔn'ɔhe wɔgɛ muŋa vugule a zuo, 18ge pin'ilom na'aha en te, Naa, Yudoma naba wa. 19Ba le dekɛ la doore ŋmɛ' a zuo ge tobehɛ nɔtɔɔnrom ma' en gee dɔnbelɛ a nɛŋa po'ohɛ en. 20Ban kɛɛte en ba'ahɛ la, ba yɛɛ fumɔlɔga la mɛ ge dekɛ a mɛŋa futo la yɛ' en ge nya tare en keŋɛ te ba ta kpa' en punpuuredɔɔ la zuo. 21Ban bo sore zuo yɛ'a la, ba ta to'ohɛ la boraa kayema yu'urɛ n de Simon kɛn'ɛra teŋa la poan na. Te ba pɛnregɛ en te a lagom zi' Yesu punpuuredɔɔ la. Simon wa dela Kirene teŋa nɛra ge te a kɔma de'a Alekzander la Arufus. 22Ba tare Yesu keŋɛ zen'an kayema te ba yi'ira Golgota, la vɔnrɛ n de Zuowama Zen'an. 23Ba nya dekɛ daam gɛnregɛ la tiim te ba yi'ira muur bo Yesu te a nyu' te a daa zagahɛ. 24Ba nya kpa' en punpuuredɔɔ la zuo ge dekɛ a lɔgɔrɔ la nya ŋmɛ' gbaŋa te ba behɛ se'em n wan to'e lɔgɔseko. 25Yene n ta zom bolika te ba kpa' en punpuuredɔɔ la zuo. 26Ba golehɛ la Yesu n eŋɛ sɛla lamenɛ a zuen te: Yudoma Naba. 27Ba me lagom dekɛ la faanreba bayi' te ba daa pon nyɔkɛ, nya kpa' ayema Yesu zuɔ ge kpa' ayema me a gɔbega. 28Wana woo daa eŋɛ te la n daa golehɛ se'em la eŋɛ sera te, Ba daa eŋɛ enŋa la yelebe'erodoma te ba de'a boyena. 29Nɛreba n dole bini tɔla gee lɔbera ba zuto ge toora Yesu yeti, Hon se'em n yeti, ho wan gbi' Yenɛ Yire la bahɛ ge le maan mɛ' dɛ dabeha atan' poan la n bala, 30sige punpuuredɔɔ la zuo na, la ho fan' ho mɛŋa bahɛ. 31Bala mea te malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la me kɛɛta Yesu bɔ'ɔra taaba yeti, A daa fan' la nɛreba basɛba bahɛ, ge a kan ta'an fan' a mɛŋa bahɛ. 32Bahɛ te Krista, Israeldoma Naba la, ze'ele punpuuredɔɔ la zuo sige na te to nyɛ' gee sakɛ bo en. Ge faanreba bayi' la te ba daa lagom kpa' la me daa lagom to' Yesu mɛ. 33Wontɛɛŋa n ta paɛ zuo teŋasoka la zen'an woo daa kɔ'ɔn de'a la lika tara tara la yengɛleŋa. 34Bala ma'an Yesu ta kaahɛ ba teŋa yetɔgom poan kekeko yeti, Eloi, Eloi, lama sabakanii? La vɔnrɛ dela, Mam Yenɛ, mam Yenɛ bene zuo te ho zagaha mam? 35Sɛba n ze' bilam ge wom la yeti, Ho won ya? A yi'ire la Eliya. 36Te nɛreba la ayema zɔ' keŋɛ ta eŋɛ daam mi'ihego eŋɛ soso poan dekɛ lo' dibega poan nya zɛnkɛ paɛ Yesu nɔɔrɛ te a nyu' ge yeti, Bahɛ ya, te to behɛ nya daanse'ere Eliya wan wa'ana tare en sige na. 37Te Yesu kaahɛ kekeko ge nya ki'. 38Bala ma'an poan la te fuseko te ba daa dekɛ yule beeŋa Yenɛ Yire daa aanhegɛ mɛ saazuo ta paɛ teŋa. 39Pɛɛntɛɛnreba la kpɛ'ɛma ayema n ze' punpuuredɔɔ la nɛŋan ge nyɛ' Yesu n ki' se'em la, a yeti, Boraa wa seren dela Yenɛ Dayɔa. 40Pɔgɔhe sese'ehe ze' la kenkɛleŋa gee behera. Mari Magdalene la Mari se'em de Yamesbila la Yosef ma la Salome daa lagom bɔna pɔgɔhe la poan mɛ. 41Yesu n daa bo Galilee teŋa la, ba daa dole en mɛ ge soŋora en. Ba zo'e zo'e n lagom daa doohe la Yesu keŋɛ Yerusalem teŋa la. 42Maaheŋɔ Daarɛ zanɔɔrɛ n daa ma'ɛn te yiimbeere dela wan de'a Vo'ohogo Daarɛ. 43Te Arimatea boraa Yosef n daa de nɛrezure ayema ge daa gura la Yenɛ sɔ'ɔlom la te la paɛ, keŋɛ mɛ la sunkpe'eŋɔ kɛn' Pilate zen'en ta soke en te a dekɛ kum la ta laɛ. 44La eŋɛ Pilate la pakerɛ n daa ta wom te Yesu pon ta'an ki' mɛ la. Te a yi' pɛɛntɛɛnreba kpɛ'ɛma la na soke en te a baŋɛ nya te Yesu la ki' ya. 45Pɛɛntɛɛnreba kpɛ'ɛma la lebehe yele en yeti, A ki' mɛ. Te naba la yele Yosef te a ta dekɛ kum la. 46Te Yosef keŋɛ ta da' tanpeele nya yakɛ kum la sige na nya dekɛ tanpeele la pɔnbɛ bɔ nya tare bɔ ta laɛ yɔseko te ba tun' taŋa poan gee nya bilige taŋa li' yoko la nɔɔrɛ. 47Mari Magdalene la Yosef ma Mari bo bini mɛ ge nyɛ' zen'an te ba biŋe kum la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\