Amarkɩ 2

1Dabeha ayi' n daa ta paɛ, te Yesu le lebe Kapernaum teŋa la poan te nɛreba wom te a boe la yire. 2Nɛreba zo'e zo'e lagom taaba mikera kɔlɔŋa nɔɔrɛ te fole ka bɔna. Yesu boe la bɔ'en la mɔɔla Na'ayenɛ yelehom bɔ'ɔra ba. 3Te boraa senaahe tara kɔɔrɔŋɔ te a gan'an a soŋɔ zuo keŋɛ yire la poan. 4Nɛreba n mike gaŋɛ, te boraahe la ka ta'an paɛ Yesu zen'en ge nya zom gɔhɔgɔ voŋɛ yoko gɔhɔgɔ zuo zen'an te Yesu bɔna la, nya dekɛ en doohe yoko la poan sigehe en bɔ'ɔ la poan. 5Yesu n nyɛ' ba sera sakerɛ n zo'e se'em la, a yele en yeti, N dayɔa n bahɛ ho be'em bo ho. 6Pa'alegɔ pa'ala basɛba la n zin' bini tɛn'ɛha ba potɛn'ɛra poan yeti, 7La sontii nɛra tɔgɔra wana? A dekerɛ a mea te enŋa dela boyena la Na'ayenɛ. Na'ayenɛ ma'an n bahere nɛra be'em bɔ'ɔra en. 8Bilam bilam, te Yesu baŋɛ a potɛn'ɛrɛ ban tɛn'ɛhe sɛla la ge yele ba yeti, Bem te ya tɛn'ɛha dena wa ya potɛn'ɛra poan? 9Bene n tɔe? N yele kɔɔrɔŋɔ la yeti, n bahɛ ho be'em bo ho, bii n yele en yeti, ihege, vaɛ ho soŋɔ kule? 10Bala, n wan bahɛ te ya baŋɛ te Asaala Dayɔa tare paŋa teŋa wa zuo te a bahɛ nɛreba be'em bɔ'ɔra ba. Ge te a nya yele kɔɔrɔŋɔ la yeti, 11N yeti ho ihege vaɛ ho soŋɔ kule. 12A ihege bilam bilam vaɛ a soŋɔ kena yehe yeŋa. Nɛreba la n nyɛ' dɛ te la daa eŋɛ ba pakerɛ te ba dekɛ pɛnka bo Yenɛ ge yeti, To nan ka tabelɛ nyɛ' dena wa. 13Yesu daa le keŋɛ Galilee mɔgɔrɛ zen'en la, ge nɛrekooŋɔ lagahɛ a zen'en te a pa'alɛ ba. 14A ye' tɔla la, a nyɛ' Alpaeus dayɔa Levi te a zin'an koba yire. Yesu yele en yeti, Doohe mam. Te a ihege doohe en. 15Pooren te Yesu keŋɛ Levi yire te enŋa la a dɔlɔba la koba tɔ'ɔhɔba la yelebe'erodoma kekeko daa lagom taaba zin'an dita. Se'ere n sɔe la ba daa zo'e mɛ dɔla en. 16Te pa'alegɔ pa'aleba basɛba la n de Pariseedoma la nyɛ' te a dita la yelebe'erodoma la koba tɔ'ɔhɔba la, ba soke a dɔlɔba la yeti, Wane te a dita la yelebe'erodoma la koba tɔ'ɔhɔba? 17En wom dena wa, Yesu yele ba yeti, Sɛba doma n ka bɛn'ɛnre ka sontii ba nyɛ tebedoma ge sɛbadoma n bɛn'ɛnre ma'an n nyɛ' tebedoma. Mam ka wa'ana te n yi' la tontɔɔdoma. Mam wa'an la be'emdoma zuo na. 18Yon dɔlɔba la Pariseedoma la daa zagahɛ ba mɛhe te nɛreba wa'ana soke Yesu yeti, Wane te Yon dɔlɔba la Pariseedoma dɔlɔba la zagahɛ ba mɛhe ge te ho dɔlɔba la ka eŋɛ? 19Te Yesu lebehe ba yeti, Behɛ, ya tɛn'ɛhe te pɔgɔzɔrɛ saama wan ta'an zagahɛ ba mɛhe pɔgɔdita la han bɔna bini? Pɔgɔdita la han bɔna bini, ba kan ta'an eŋɛ. 20De daarɛ ken na te ba wan ta dekɛ pɔgɔdita la ba zen'en keŋɛ. La han eŋɛ bala, ba nya zagahɛ ba mɛhe. 21Le yɛ'ɛha, nɛra ka dekerɛ fupɔlɔgɔ tanɛ ligera fukɛka. Ho han eŋɛ bala, fupɔlɔgɔ la wan aanhegɛ fukɛka la pa'ahɛ. 22Nɛra ka boe dekera daam paalom sun'unra talaŋkɛka poan. Ho han enŋ bala, daam la wan tanhɛ talaŋa la ge ka'ɛ. Bala la, ba sun'unre daam paalom la talaŋpaalega poan. 23Vo'ohogo Daarɛ deyema, Yesu la a dɔlɔba la daa dɔla va'am poan tɔla. Ban kene la, ba la kɔ'ɔre la ki' ɔbera. 24Te Pariseedoma la yele en yeti, Behɛ, bene te ba sagom to Vo'ohogo Daarɛ kiha la? 25A lebehe ba yeti, Ya ka kaanlɛ lan daa ta wɔna David, la enŋa la a nɛreba kom n yuun done te a eŋɛ se'em la? 26A yuun kɛn' Yenɛ Yire la poan, se'em ma'an te Abiatar daa dɛna malema nɛŋadaana la, ta obe toolom boroboro la ge bo a nɛreba la, boroboro se'ere te pa'alegɔ la yeti nɛnɛra da obe dɛ han dagɛna la malema nɛŋadaana la ma'an. 27Yesu yele ba yeti, Yenɛ daa maale Vo'ohogo Daarɛ la bo asaala ge dagɛ a maale la asaala bo Vo'ohogo Daarɛ la. 28Ge Asaala Dayɔa la n de Vo'ohogo Daarɛ la Daana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\