Amarkɩ 4

1Yesu daa le pin'ilom pa'ala la nɛreba mɔgɔrɛ la nɔgbenɛ te nɛreba kekeko lagahɛ a zen'en te a kɛn' ɔɔnrɔŋɔ poan nya bɔna ko'om poan ge te nɛrekooŋɔ la woo bɔna doone. 2A tare la magaha pa'alɛ ba yɛla kekeko. A makɛ makerɛ pa'alɛ ba yeti, 3Kelehe ya. Kaara n daa boe daa keŋɛ a va'ame te a lobe a bonbuura. 4N daa bo bini lɔbera la, bonbuura la basɛba daa lu' sore zuo te niihe kiŋ gɔ' ba zan'an. 5Basɛba me daa lu' tanhe zen'en, zen'an te tentɔnɔ ka zo'e. Tentɔnɔ n daa ka zo'e la zuo ba daa yehe kalam. 6Wontɛɛŋa n daa woŋɛ ba te ba ka tare nyɛga, bala n sɔe, te ba daa ki'. 7Bonbuura la basɛba daa lu' la gɔn'ɔhe poan te gɔn'ɔhe la kpare ba te ba ka wom dia. 8Bonbuura la basɛba daa lu' la pɔn'ɔhegɔ poan nya zɔ'ɔra pa'aha ge wom dia, te sɛba wom pihitan', te sɛba wom pihiyoobe, te sɛba wom kɔbega. 9Te a nya yele ba yeti, Hon se'em n tare toba, kɛleha. 10Yesu la Pia La Bayi' la nɛresɛba n gee la n daa ta bɔna ba ma'an la, ba soke en magaha la vɔnrɛ. 11Te a lebehe ba yeti, Yenɛ sakɛ te yamam mi' a sɔ'ɔlom yɛla. Ge, sɛba n boe yeŋa la ba wone sɛla woo la magaha poan te ba ka mi' vɔnrɛ la. 12Bala te ba behere ge ka nyɛta, ba wone ge ka baŋera. Han dagɛna bala, ba wan tee ne ba potɛn'ɛra te Na'ayenɛ bahɛ ba be'em bo ba. 13Yesu nya soke ba yeti, Yamam ka bɔkɛ makɛ dena wa? Ge ya wan eŋɛ la wane ta'an bɔkɛ magase'ere yɛ'ɛha? 14Bonbuura la te kaara la daa lobe la de Yenɛ yelehom la. 15Nɛreba basɛba ane wo sore la poan te bonbuura la daa lu' la. Ba han wom yelehom la, bilam bilam te Dima wa'ana dekɛ yelehom la te ba wom la. 16Nɛreba basɛba ane wo tanhe la te bonbuura la lu' la. Ba han wom yelehom la bilam bilam te ba wan to'e a la popeelom. 17Ge, ba ane wo ba ka tare nyɛga la. Bala zuo, daaŋɔ bii namehegɔ han wa'an yelehom la zuo na, ba bahɛ a la kalam. 18Nɛreba basɛba me le ana wo sɛba n lu' gɔn'ɔhe poan la. Ba dela sɛba n wom yelehom la, 19ge te zina wa yɛla la n kpe'em la tarega nyɛlom la bonborɛ nɔŋɔlom gu'ura yelehom la, te ba ka zɔ'ɔra pa'aha. 20Nɛreba basɛba me ane wo pɔn'ɔhegɔ zen'an la te bonbuura la daa lu' la. Ba wom yɛla la, ge sakɛ bo a. Bala mea la te ba daa zo'e wom pihitan', te basɛba wom pihiyoobe, te basɛba wom kɔbega. 21Yesu yele ba yeti, Nɛra han ne tara butolela kɛn' bɔ'en, a ne dekɛ la laa vugule ka? Bii a dekɛ ka ze'ele koka leŋen? Aai, a ne dekɛ ka ze'ele la ka ze'elego zen'an. 22Bala poan, ba han sogɛ sɛla la wan nɛɛ na. Sɛla me te ba pile wan bahɛ pilige mɛ. 23Hon se'em n bɔkɛ yɛla la, kɛleha a. 24Te a yele ba yeti, Wom ya soŋa soŋa. Hon makere se'em teha la bala mea te ba wan makɛ bo ho, ba wan makɛ gaŋɛ bala. 25Hon se'em n to'e mam pa'alegɔ wan to'e gaŋɛ bala. Hon se'em n ka to'e mam pa'alegɔ la, sɛla te ho tara la, Na'ayenɛ wan to'e la ho zen'en. 26Te Yesu le yele ba yeti, Yenɛ sɔ'ɔlom la ana wo nɛra n dekɛ bonbuura lobe va'am poan la. 27A han gan'an ginha yu'uŋɔ ge ihegera bolika, a wan nyɛ' te bonbuura la taherɛ mɛ yɛha zɔ'ɔra ge te a kan baŋɛ la eŋɛ se'em. 28Teŋa la n sɔe te bonbuura la yɛhera, vɔntɔ n yɛhera yia, te zuto tagala nya bɔ'ɔra dia. 29Dia la han bi'e te kɛ'a dabaherɛ paɛ, a nya dekere la a kɛreŋa yɛ'a. 30Yesu le yele ba yeti, To wan makɛ te Yenɛ sɔ'ɔlom la n ana se'em n wana. 31La ane wo tia biile pegehe la. Bama n de biile pegehe, biile woo poan. 32Ho han bore ba va'am poan, te ba yehe zo'e, ba gane tise'ehe woo te ba borɛ va'am la poan la. Ba tara yilekanra te niihe kena yagala ma'ahom la poan. 33Yesu daa dekɛ la magaha n an wo dena wa kekeko tɔgɛ yelesoma la bo ba, ba han wan ta'an baŋɛ, ba baŋɛ. 34A ka tɔgɔra bɔ'ɔra ba ge te makerɛ ka bɔna. Ge a ne lilige sɛla woo bo la a dɔlɔba la ma'an. 35Zanɔɔrɛ n paɛ, te Yesu la a dɔlɔba la daa boe la ɔɔnrɔŋɔ la poan te a yele ba yeti, Bahɛ ya te to yakɛ mɔgɔrɛ la yakenɛ ha. 36Te ba tare en keŋɛ ge bahɛ nɛrekooŋɔ la. Ɔɔnrɔnɔ toseto daa lagom bɔna la ba. 37Ban boe ɔɔnrɔŋɔ la poan kena kena, te saabeeokeŋɔ lɔbera te ko'mi'inhe ŋmɛ'ɛra kɛn'ɛra ɔɔnrɔŋseko ge te la gee fiin la ko perɛ. 38Yesu gan'an ɔɔnrɔŋɔ la pooren kɔga dafeere ginha te ba nɛɛ en yele en yeti, Wane te ho gan'an ginha ge te to yeti te ki'? 39Te a ihege tanhɛ sabeeo la ge yele ko'mi'inhe la yeti, Go'e banlaam! Da ŋmɛ'ɛra! Te sabeeo la daa go'e te ko'mi'inhe la me daa ka le ŋmɛ'ɛra. 40A yele ba yeti, Bene te ya tara dabeem bala? Ya ka sakɛ sera bo Na'ayenɛ? 41Dabeem kɛn' ba te ba yɛta taaba yeti, Bem boraa n bala? Te sabeeo la ko'mi'inhe nana a nɔɔrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\