Amarkɩ 5

1Yesu la a dɔlɔba la daa yakɛ la mɔgɔrɛ la yakenɛ nya paɛ Gerasa teŋa poan. 2En paɛ ze'ele ɔɔnrɔŋɔ la poan sigera teŋa, te boraa kayema yehe yɔɔren to'ohɛ en. Bonbe'a n yagɛ se'em 3n kɛn'ɛre yɔɔren la, te nɛra daa ka bɔna wan ta'an le ba' en. 4Se'ere n sɔe la, ba daa ne dekɛ la kuto la ba' a nu'uhe la a na'ma ge a ne kɔ' kuto la bahɛ mɛ, te nɛnɛra daa ka tara paŋsɛka n wan gin' en. 5Daarɛ woo yu'uŋɔ la wontɛɛŋa zan'an, a ne bɔna la yɔɔren ge zona zɔya zuto ge me nyabera ge tara kuga ŋmata a mɛŋa. 6En boe la zanzaarɛ ge nyɛ' Yesu, te a zɔ' keŋɛ ta lu' a nɛŋan. 7Ta kaahɛ kekeko yeti, Yesu, Yenɛ N Gane Zan'an la Dayɔa la, bene te ho wa'an mam zen'an na? Pɔ' Yenɛ te ho kan namehɛ mam. 8Se'ere n sɔe, Yesu n daa yele en yeti, Yehe boraa wa poan, bonbe'a wa. 9Yesu nya soke en yeti, Ho yu'urɛ? Te boraa lebehe en yeti, Mam yu'urɛ dela Tuha Tuha. Se'ere n sɔe la to zo'e mɛ. 10Te a la belom Yesu la ninmɔ'ɔrɛ te a da bahɛ te ba yehe teŋa la poan. 11Kurikuri kekeko n daa bo zoore la zuo bilam dita, 12te bonbɛ'ɛhe la belom Yesu yeti, Bahɛ te to kɛn' kurikuri wa poan. 13Yesu sakɛ sɛla ba bote, te bonbɛ'ɛhe la yehe keŋɛ ta kɛn' kurikuri la. Te kurikuri la n daa dela tuha ayi', te ba zɔ' ta lu' mɔgɔrɛ la poan. 14Sɛba n daa dole kurikuri la zɔ' keŋɛ ta yele sɛba n boe teŋa la poan la, la sɛba n bo va'ame la, te nɛreba zɔ' wa'ana te ba behɛ lan de sɛla eŋɛ la. 15Ban paɛ Yesu zen'en la, ba nyɛ' boraa sɛka te bonbɛ'ɛhe tuha tuha n ze'ele a poan yɛhera wa te a zin'an bilam nya yɛ' fusonɔ ge tara yam somɔ, te dabeem daa kɛn' ba la. 16Sɛba n nyɛ' sɛla n daa eŋɛ boraa la, la sɛla n daa eŋɛ kurikuri la, yele nɛra woo mɛ. 17Bilam, te nɛreba la belom Yesu te a bahɛ ba teŋa la. 18Yesu n kɛn'ɛre ɔɔnrɔŋɔ la poan la te boraa la belom en te a bahɛ te a doohe en. 19Yesu ka sakɛ ge yele en yeti, Kule ta yele ho nɛreba sɛla te ho Daana la eŋɛ bo ho, la n zɔ' ninbɔn'seko taaba bo ho la. 20Te a keŋɛ ta dekɛ yeregɛ Teŋhe Pia la zan'an yelese'a woo te Yesu enŋ bo en. Wana wa eŋɛ nɛra woo pakerɛ. 21Yesu daa le yakɛ la mɔgɔrɛ la yakenɛ la ɔɔnrɔŋɔ, te nɛrekooŋɔ lagahɛ a zen'en n boe mɔgɔrɛ nɔgbenɛ la. 22Te zamehegɔ yire kpɛ'ɛma ayema, se'em a yu'urɛ dela Yairus, wa'an a zen'en na. En nyɛ' Yesu la, a lu' a nɛŋan 23belom en yeti, N pɔyɔbila n pɔnre kum, bala wa'ana la ho dekɛ ho nu'uhe pagalɛ a zuo te a eŋɛ som gee da ki'. 24Te Yesu dɔla en yɛ'a. Te nɛrekooŋɔ la dɔla mikera en. 25Ge pɔka kayema n daa lagom bɔna nɛrekooŋɔ la poan luta sea ge te la ka gɔ'ɔra yuum pia la ayi'. 26A daa sagom sɛla woo te a tara, doohe tebedoma zan'an, ge namehɛ la tebegɔ buuri buuri ge daa ka nyɛ' som, ge te la daa malom pa'ahɛ. 27Pɔka wa n ta wom Yesu yele la, a wa'an a zen'an na. Te a nya tole a pooren nɛrekooŋɔ la poan ta kalom a fuo. 28Se'ere n sɔe la a potɛn'ɛrɛ dela, N han kalom a fuo wa ma'an, n wan eŋɛ som. 29Bilam bilam, te a sea la daa ŋmaɛ la, te a baŋɛ te a ban'an la bahɛ ya. 30Bilam, te Yesu baŋɛ te sɛla eŋɛ ya te paŋa yehe a zen'en nya ŋmɛregɛ nɛrekooŋɔ la poan soke yeti, Ane n kalom n fuo wa? 31Te a dɔlɔba la lebehe en yeti, Ho nyɛ' la nɛreba n mikera se'em ge sɔkera te, Ane n kalom n fuo wa? 32Te a behɛ ba kae te a wan nyɛ' se'em n eŋɛ la. 33Ge te pɔka la baŋɛ sɛla zuo te a sɔkera bala la te a zɔta dabeem ge gbe'era keŋɛ ta dɔnbelɛ a nɛŋa nya yele en yelemɛŋɛrɛ la zan'an. 34Te Yesu yele en yeti, N ma, ho potɛn'ɛrɛ sakerɛ wa n sɔe te ho ban'an wa bahɛ. Keŋɛ la popeelom. Ho ban'an la bahɛ ya. 35Yesu n daa kelen tɔgɔra la, nɛreba basɛba daa ze'ele Yairus zamehegɔ yire kpɛ'ɛma la yire wa'ana yele en yeti, Ho pɔyɔa la ki' ya. A kan le nyaŋɛ eŋɛ sɛla le yɛ'ɛha? 36Yesu wom sɛla te ba tɔgɛ la, ge te a yele kpɛ'ɛma la yeti, Da zɔ' dabeem, ge nam mam. 37Yesu ka sakɛ te nɛnɛra doohe en, han dagɛna Peter la Yames, la Yames yebega Yon ma'an. 38Ban ta paɛ kpɛ'ɛma la yire la, Yesu nyɛ' te nɛreba yoona koorɛ yooma ge kaaha ge vɔɔla kekeko. 39A kɛn' yire la poan soke ba yeti, Wane te ya yoona ge kaaha? Bia la ka ki', ge ka ginhɛ mɛ. 40Ge ba la'ara, te a bahɛ te ba zan'an yehe yeŋa ge te a tare bia la sɔ la a ma la sɛba n boe la en la kɛn' bia la n boe zen'an la. 41A nya gin' bia la nu'o ge yele en yeti, Talita kumi. La vɔnrɛ dela, Pugula, mam yeti ho, ihege. 42Bilam bilam te pugula la ihege kena te la eŋɛ ba zan'an pakerɛ. Pugula la daa dela yuun pia la ayi'. 43Te a yele ba te ba da yɛta nɛreba dena wa ge ta ɛ dia bo pugula la te ka di'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\