Amarkɩ 8

1Pooren te nɛrekooŋɔ daa ta bɔna la en ge ka nyɛ' sɛla di', te Yesu yi' a dɔlɔba la yele ba yeti, 2N tare ninbɔn'ɔn la nɛreba wa la dabeha atan' te ba bɔna la mam ge te ba ka tare dia la zuo. 3N han bahɛ ba te ba kule kom, ba wan ta lige soren. Se'ere n sɔe la basɛba ze'ele la zen'enhe n zaan na. 4A dɔlɔba la lebehe en yeti, Pɔgɔtia wa poan wane te nɛra wan ta'an nyɛ' dia bo nɛreba wa? 5Yesu soke ba yeti, Boroboro ba lɛ te ya tara? Te ba lebehe en yeti, Boroboro bayopɔe. 6A yele nɛrekooŋɔ la te ba zin'ire teŋa. En dekɛ boroboro bayopɔe la bo Na'ayenɛ fara, a gɛn'ɛnhɛ bo a dɔlɔba la te ba tɔnrɛ nɛreba la. Te ba dekɛ tɔnrɛ ba. 7Zimbibihe fiin me bɔna bini. A bo Na'ayenɛ fara ge yele a dɔlɔba la te ba dekɛ tɔnrɛ nɛreba la. 8Te nɛreba la obe tegɛ. Ge te a dɔlɔba la le vaɛ sɛba te ba obe ge gee la perɛ pitɔ toyopɔe. 9Sɛba woo n daa di' dia la, daa dela nɛreba tuha anaahe. Ge te Yesu daa keehe ba te ba keŋɛ, 10enŋa la a dɔlɔba la daa kɛn' ɔɔnrɔŋɔ poan keŋɛ Dalmanuta teŋa poan. 11Pariseedoma daa wa'an Yesu zen'an na sɔkera en te a tom danlehom n ze'ele saazuo na, la ba ta'an makɛ en behɛ. 12A vo'ohe ge yeti, Zina nɛreba wa ne eere danlehom. N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, te nɛreba wa kan nyɛ' danlehom la. 13A bahɛ ba bilam ge le kɛn' ɔɔnrɔŋɔ la poan yakɛ mɔgɔrɛ la yaken dena la. 14A dɔlɔba la daa tam mɛ ka dekɛ dia, ge ba daa tare la boroboro deyena ma'an ɔɔnrɔŋɔ la poan. 15Yesu ka'an ba yeti, Behɛ ya, mini ya Pariseedoma mi'ihom la Herod nɛreba mi'ihom. 16Dɔlɔba tɔgɔra bɔ'ɔra taaba yeti, To ka tare boroboro la zuo n sɔe te a yɛta bala. 17Yesu n baŋɛ ban tɛn'ɛhe sɛla la ge nya soke ba yeti, Wane te ya tɔgɔra boroboro la taaba? Ya ka baŋɛ mɛ bii ya ka bɔkɛ mɛ? 18Ya tara la nini ge ka nyɛta? Ya tara toba ge ka wona? Tɛnra ya, 19mam daa gɛn'ɛnhɛ boroboro banuu bo nɛreba tuha anuu la, pitɔ to lɛ te ya daa vaɛ sɛla n gee la? Te ba lebehe en yeti, Pitɔ pia la toyi'. 20A le soke ba yeti, Ge mam daa gɛn'ɛnhɛ boroboro bayopɔe bo nɛreba tuha anaahe la, pitɔ to lɛ te ya daa vaɛ sɛla woo n daa gee la? Te ba yeti, Pitɔ toyopɔe. 21A yele ba yeti, Ya kelen ka bɔkɛ mam yele? 22Yesu la a dɔlɔba la nya daa keŋɛ Betsaida teŋa poan ge te nɛreba basɛba tare fowa wa'an a zen'en na, belom en te a kalom fowa la. 23A gin' fowa la nu'o tare en yehe teŋa la poan. En ta tobehɛ nɔtɔɔnrom ma' a nini, a dekɛ a mea nu'uhe pagalɛ fowa la zuo ge soke en yeti, Ho nyɛ' sɛla? 24Fowa la behɛ saazuo ge lebehe en yeti, Mam nyɛ' la nɛreba te ba ana wo tiihe la kena kaara. 25Yesu le dekɛ a nu'uhe kalom fowa la nini te i pekɛ te sɛla woo yelegɛ te a nyɛta. 26Yesu bahɛ en ta kule ge ka'an en yeti, Da doohe teŋa poan. 27Yesu la a dɔlɔba la daa keŋɛ la teŋse'ehe n lɛm Kaesarea Filipi teŋa la. Ban daa boe la sore zuo la, a soke a ba la yeti, Nɛreba yeti mam dela ane? 28Ba lebehe en yeti, Sɛba yeti te ho dela Yon Ko'sɔɔra la, te sɛba yeti te ho dela Eliya, te sɛba yeti te ho dela nɔtɔgɔheba sɛba n daa boe la ayema. 29Te a soke ba yeti, Ge yamam yeti mam dela ane? Te Peter lebehe en yeti, Hom n de Se'em Te Yenɛ Loe la. 30Te Yesu kan'an ba te ba da yele nɛnɛra enŋa n de se'em. 31Bilam, te Yesu daa pɔhɛ pa'ala ba te Asaala Dayɔa la wan nyɛ' namehegɔ ge Israel zuodoma la malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la wan zagahɛ en. Ge te ba wan ko' en te dabeha atan' daarɛ han paɛ, a wan vo'e a kum mea la poan. 32A ka sogɛ ba dena wa te Peter daa tare en lebe kenkɛleŋa ta yele en te dena wa kan ta'an eŋɛ. 33Ge Yesu ŋmɛregɛ behɛ a dɔlɔba la ge tanhɛ Peter yeti, Bahɛ mam, Dima wa. Ho ka tare Na'ayenɛ yɛla ho potɛn'ɛrɛ poan, ge asaala yɛla te ho tara. 34Te Yesu nya daa yi' nɛrekooŋɔ la a dɔlɔba la te ba wa'an a zen'an na yele ba yeti, Se'em n dole mam, a zagahɛ a mɛŋa ge dekɛ a punpuuredɔɔ doohe mam. 35Bala, se'em woo n bote te a to'e a mea vom, a wan ki'. Ge se'em woo n kiiri mam zuo la yelesoma la zuo, wan vo'e. 36Nɛra han tara teŋa wa zan'an lɔgɔrɔ ge ki', bene te a wan tara? Sɛsɛla ka boe. 37Nɛra wan dekɛ a vom tee la bem? Sɛsɛla kae. 38Ya han tara vi' la mam la mam yelehom wa be'em saŋa nɛreba wa nɛŋan, Asaala Dayɔa la me wan tara vi' la hon daana, a lebega daarɛ na te a lɛbera la a Sɔ' paŋa la a toolom soŋoreba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\