Amarkɩ 9

1Ge Yesu le yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te yamam sɛba n ze' kala wa basɛba kan ki', ge te Yenɛ sɔ'ɔlom la wan ta wa'ana la paŋa. 2Dabeha ayoobe n daa tole, te Yesu tare Peter la Yames la Yon tole nɛŋa ta zom zoore zuo ba ma'an. Bilam, te Yenɛ daa tee Yesu ba zen'en. 3A fuo lɛbege pelega yere yere, pelege gana nɛra n bo teŋa wa zuo tana pɛɛra. 4Te ba nyɛ' Eliya la Moses te ba sɔnha la Yesu. 5Peter yele Yesu yeti, Naa, la an soŋa la ton boe kalam wa. Bahɛ te to tin' pagahe setan' te kayema dɛna hon dene, te Moses sɔna kayema, ge te Eliya me sɔna kayema. 6En ka mina n yelese'ere, ba zɔta dabeem la zuo. 7Te saŋgbanɛ nya pin' ba zan'an, ge te konkore ze'ele saŋgbanɛ la poan na yeti, Mam dayɔba'arɛ n wana, te n nini tegɛ la. Kelehe ya en! 8Bilam te ba behɛ kae, ka le nyɛ' se'em, han dagɛna Yesu ma'an. 9Te ban ze'ele zoore la zuo sigera na, Yesu yele ba yeti ba da yele se'em sɛla te ba nyɛ' la, han dagɛna Asaala Dayɔa la n ta vo'e a kum la poan. 10Ba tara a yele la ba ma'an nya tɛn'ɛha a kum vo'ore la vɔnrɛ n de sɛla. 11Te ba nya soke en yeti, Wane te pa'alegɔ pa'aleba la yeti te Eliya la wan wa'an yia na? 12Yesu lebehe ba yeti, Mini ya te Eliya la n wa'an yia na maahom sɛla woo. Ge bene zuo te la golehe te ba wan namehɛ Asaala Dayɔa ge te ba zagahɛ en? 13Ge mam yeti ya te Eliya pon wa'ana ge te ba eŋɛ en sɛla woo te ba daa bɔta, wo lan daa golehɛ yele se'em la. 14Ban paɛ a dɔlɔba la basɛba la zen'en, ba nyɛ' te nɛrekooŋɔ kae ba, ge te pa'alegɔ pa'aleba la ŋmɛ'ɛra nɔkpe'ene la ba. 15Nɛrekooŋɔ la n kɔ'ɔn nyɛ' Yesu la, la daa eŋɛ ba pakerɛ te ba zɔ' to'ohe ta po'ohe en. 16A soke a dɔlɔba la yeti, Bene n sɔe te ya ŋmɛ'ɛra nɔkpe'ene la ba? 17Nɛra ayema ze'ele nɛrekooŋɔ la poan lebehe en yeti, Pa'ala, mam tare la n dayɔa te bonbe'a yagɛ a zuo te a lebehe gɔɔŋɔ, wa'an ho zen'en na. 18Bonbe'a la han ta gbirige n wana, la ne lobe en bahɛ la teŋa. Nɔtɔɔnrom fulunfuka yɛhera a nɔɔrɛn ge te a ɔbera nyɛna te a iŋa geta. N belom ho dɔlɔba la te ba sa'ɛ bonbe'a la te ka yehe, ge ba ka nyaŋɛ. 19Yesu yele ba yeti, Yamam zina nɛreba wa, ya pon ka sakɛ bo Na'ayenɛ! Dabeha a lɛ te n wan bɔna la ya? Ya bote n din'inhe suunre la wane? Tare ya bia la paɛ n zen'en na. 20Te ba tare bia la paɛ a zen'en. Bonbe'a la n nyɛ' Yesu la, bilam te a eŋɛ bia la te ka lige ge lobe en bahɛ teŋa te a bilena kaara, ge te nɔtɔɔnrom fulunfuka yɛhera a nɔɔrɛn na. 21Yesu soke bia la sɔ yeti, Wane ma'an te la eŋɛ en? Te a lebehe en yeti, Bonbilome ha. 22La ne eŋɛ en ta luta la bugum bii ko'om wan ta'an ko' en. Ge ho han wan ta'an eŋɛ sɛla, zɔ' to ninbɔn'ɔn ge soŋɛ tɔ. 23Yesu daa yele en yeti, Ho han sakɛ bo mam n wan ta'an tebɛ en. Sɛla woo ka tɔe bo se'emdaana n sakɛ bo mam. 24Bilam te bia la sɔ la kaahɛ yeti, Mam sakɛ bo ho! Soŋɛ mam te n ta'an sakɛ! 25Yesu n daa nyɛ' te nɛreba kekeko daa zɔta lagaha a zen'en na, a nyabegɛ bonbe'a la. A yeti, Bonbe'a wa, hon bahɛ te bia la kan ta'an tɔgɛ bii wom. Nananawa, mam tanhɛ hɔ te ho yehe a zen'en na ge da le yagɛ a zuo. 26Te bonbe'a la kaahɛ kekeko ge galehɛ bia la fɔnbɛ teŋa ge yehe na. Bia la daa an wo kum la te nɛreba kekeko yeti, A ki' mɛ. 27Ge Yesu gin' a nu'o vi'e en ihege saazuo te a ze'ele. 28Yesu la a dɔlɔba la n daa kɛn' yire poan, ba soke en a ma'an yeti, Wane te tomam ka nyaŋɛ sa'ɛ bonbe'a la te ko yehe? 29A lebehe ba yeti, Bonbe'a seto kan malom yehe han dagɛna se'em n so'ohɛre Yenɛ. 30Yesu la a dɔlɔba la daa bahɛ zen'kana mɛ, ge nya doohe Galilee teŋa tole. Yesu daa ka bote te se'em baŋɛ ban bo zen'en. 31Se'ere n sɔe la a daa pa'ale la a dɔlɔba la. A yele ba yeti, Ba wa ŋma' Asaala Dayɔa wa eŋɛ saaleba nu'uhen. Ba wan ko' em ge dabeha atan' han tole, a wan le vo'e. 32Ge a dɔlɔba la ka bɔkɛ sɛla te a tɔgɛ la vɔnrɛ ge me zɔta dabeem te ba soke en yɛla la. 33Yesu la a dɔlɔba daa keŋɛ la Kapernaum teŋa poan. En daa ta bɔna la yire, a soke a ba la yeti, Bene te ya ŋmɛ'ɛra ne nɔkpe'ene sore la zuo la? 34Ge ba sina, ba daa ŋmɛ'ɛre nɔkpe'ene te ba baŋɛ la se'em n gane zan'an ba poan la zuo. 35Yesu n zin'an teŋa ge yi' Pia La Bayi' yele ba yeti, Hon se'em han bɔta te ho bɔna ya woo nɛŋa, ho lebe pooren dɛna ba woo yameŋa. 36A yi' bia wa'an na ze'ele ba teŋasoka. En dekɛ a nu'uhe kɔkɛ bia la ge yele ba yeti, 37Hon se'em woo n to'e bia wo ena wa mam zuo, a to'e la mam. Hon se'em woo n to'e mam, a ka to'e la mam ma'an, ge a lagom to'e la se'emdaana n tom mam na la. 38Yon yele en yeti, Pa'ala, tomam daa nyɛ' la boraa kayema te a tara hon yu'urɛ sa'aha bonbɛ'ɛhe. Te tomam yele en te a go'e. Se'ere n sɔe la a dagɛ tomam ayema. 39Yesu yele en yeti, Da go'e ya en. Nɛra ka boe wan tara mam yu'urɛ tona yelekerehe ge te la eŋɛ fiin te a nyaŋɛ tɔgɛ tɔgɔbe'ero bo mam. 40Se'ere sɔe la se'em woo n ka ete be'em bɔ'ɔra tɔ, enŋadaana soŋorɛ to mɛ. 41N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, te se'em woo n bo ya ko'om la wanɛ mam zuo, enŋadaana wan to'e a yɔɔrɛ Yenɛ zen'en. 42Le yɛ'ɛha, se'em woo n bahɛ te bonbibihe ayema n sakɛ bo mam wa tom be'em, ba han pon dekɛ ne nɛɛrɛ lo' yule a nyugela za'ɛ se'em wa bahɛ mɔgɔrɛ ko'om poan, la nyane. 43Ho nu'o han bahɛ te ho tom be'em, ŋmaɛ ko bahɛ. La sontii ho tara nu'yeŋɔ ge vɔna nyana hon tare nu'uhe seyi' ge kɛn' namehegɔ zen'en, zen'an te bugum wan ta dita nɛreba ge ka ba'aha. 44Zunzuya n dite ba la ka kiiri, ge te bugum la me ka kiŋira. 45Ho na'arɛ me han bahɛ te ho tom be'em, ŋmaɛ de bahɛ. La sontii ho de'a wɔbega gee vɔna nyana hon tare na'ma ayi' ge kɛn' namehegɔ poan. 46Zunzuya n dite ba la ka kiiri, ge te bugum la me ka kiŋira. 47Ho niho han bahɛ te ho tom be'em, kpekɛ bo bahɛ. La sontii ho tara niyemɔ ge kɛn' Yenɛ sɔ'ɔlom la poan nyana hon tare nini iyi', ge kɛn' namehegɔ zen'en. 48Zunzuya n dite ba la ka kiiri, ge te bugum la me ka kiŋira. 49Nɛra woo wan ta doohe bugum poan tole. 50Yaarom ane soŋa, ge bo zan'anhom la han yehe, ya kan le ta'an eŋɛ te zan'anhom la le bɔna? Tare ya sunma'ahom la taaba wo yaarom bahɛ te zɛɛnrɔ zan'anhom se'em la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\