Amatie 1

1Gɔŋɔ wa dela Yesu Krista tuunhom. A dela Abraham yaaŋa la David yaaŋa. 2Abraham dayɔa n daa de Isaak, te Isaak dayɔa dɛna Yakob, te Yakob dayɔa dɛna Yuda la a keendoma la a yebehe. 3Yuda dayɔɔhe daa dela Perez la Zera. Ba ma daa dela Tamar. Perez dayɔa dela Hezron, te Hezron dayɔa dɛna Aram, 4te Aram dayɔa dɛna Aminadab, te Aminadab dayɔa dɛna Nason, te Nason dayɔa dɛna Salmon, 5te Salmon dayɔa dɛna Boaz. A ma dela Arahab. Boaz dayɔa n de Obed. Te a ma dɛna Arut. Obed dayɔa n de Yesse, 6te Yesse dayɔa dɛna Naba David la. David dayɔa n de Solomon se'em te a ma dela Uria pɔga. 7Solomon dayɔa n daa de Arehoboam, te Arehoboam dayɔa dɛna Abiya, te Abiya dayɔa dɛna Asa, 8te Asa dayɔa dɛna Yehosapat te Yehosapat dayɔa dɛna Yoram, te Yoram dayɔa dɛna Uzia, 9te Uzia dayɔa dɛna Yotam, te Yotam dayɔa dɛna Ahaz, te Ahaz dayɔa dɛna Hezekia, 10te Hezekia dayɔa dɛna Manase, te Manase dayɔa dɛna Amon te Amon dayɔa dɛna Yosia, 11te Yosia dayɔa dɛna Yekonia la a keendoma la a yebehe, sɛba teŋa nɛreba te ba daa nyɔkɛ keŋɛ Babilon teŋa poan saŋse'a la. 12Ban daa nyɔgere nɛreba se'em ma'an kena Babilon teŋa poan la n daa tole la Yekonia dayɔa n daa de Sealtiel, te Sealtiel dayɔa dɛna Zerubabel, 13te Zerubabel dayɔa dɛna Abiud, te Abiud dayɔa dɛna Eliakim, te Eliakim dayɔa dɛna Azor, 14te Azor dayɔa dɛna Zadok, te Zadok dayɔa dɛna Akim, te Akim dayɔa dɛna Eliud, 15te Eliud dayɔa dɛna Eleazar, te Eleazar dayɔa dɛna Mattan, te Mattan dayɔa dɛna Yakob, 16te Yakob dayɔa dɛna Yosef, se'em n di' Mari, se'em n dɔgɛ Yesu la, se'em te ba yi'ira Krista la. 17Abraham saŋa wa paɛ David saŋa yaabdoma pia la banaahe n daa boe. Te David saŋa me wa paɛ saŋse'a te ba daa nyɔgera nɛreba kena Babilon teŋa poan la, yaabdoma pia la banaahe n daa boe. Nɛreba nyɔnka saŋa la wa paɛ se'em te Na'ayenɛ loe la me saŋa, yaabdoma pia la banaahe me n daa boe. 18Yesu Krista dɔgɔm poan la daa pin'ilom la wana. A ma yu'urɛ dela Mari. Mari nɛreba yeti ba dekɛ en bo la Yosef te a dɛna a pɔga. Yenɛ Sea n bahɛ te Mari yee sea ge te Yosef ka naɛ la en. 19Te a sera Yosef dɛna tontɔɔdaana daa ka bɔta te a bahɛ te nyanɛ di' en, daa yeti a lebehe en baanlam. 20En tɛn'ɛhe wana wa, Na'ayenɛ soŋora tɔgɛ bo en a zaanheŋɔ poan yele en yeti, David dayɔa Yosef, da zɔ' dabeem la ho di' ho pɔga Mari. Bisɛka te ka tara la dela Yenɛ Sea la paŋa poan. 21A wan dɔgɛ bodibila te ho segɛ a yu'urɛ Yesu. Se'ere n sɔe la a wan fan' a nɛreba bahɛ ba yelebe'ero poan. 22Wana wa daa eŋɛ te la pa'alɛ Na'ayenɛ n tɔgɛ se'em bo a nɔtɔgɔha la te a me dekɛ tɔgɛ la dela sera, 23Pɔgɔsa'a kanherɛ wan nyɔkɛ poorɛ dɔgɛ bodibila, segɛ ka yu'urɛ Emanuel. 24Yosef n daa ta ihege a gɔɔme la, a eŋɛ Na'ayenɛ soŋora la n yele en sɛla la, di' Mari, 25ge ka nɛ ka soŋen, ge te a dɔgɛ bodibila la. Te Yosef segɛ a yu'urɛ Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\