Amatie 10

1Yesu daa yi' a dɔlɔba pia la bayi' la bo paŋa te ba sa'aha bonbɛ'ɛhe ge tebera ban'ahe yema yema. 2Yesu tontoneba la pia la bayi' la yu'ura n wana. Yiadaana dela Simon se'em te ba daa yi'ira Peter la a yebega Andrew la Zebedee dayɔɔhe Yames la a yebega Yon la 3Filip la Bartolomu la Tomas la Matu n de koba tɔ'ɔha la Alpaeus dayɔa Yames la Tadaeus la 4Simon se'em n daa tɔgɔre te a to'e Yudoma teŋa bahɛ la Yudas Iskariot se'em n daa ŋma' Yesu la. 5Yesu daa tom pia la bayi' la te ba yehe, ge pa'ale ba yeti, Da keŋɛ ya sɛba n dagɛ Yudoma la teŋa bii Samariadoma teŋa poan. 6Ge keŋɛ ya Israeldoma n an woo piihe n bɔregɛ la teŋhe. 7Ya han keŋɛ, mɔɔlɛ ya yeti, saazuo sɔ'ɔlom la pɔnre. 8Ya tebera ban'ahedoma ge bahɛ te nɛreba vɔ'ɔra ba kum poan ge tebera konkɔma gee sa'aha bonbɛ'ɛhe. Ya ka yɔɔre ge te mam bɔ'ɔra ya. Bala, bo'ore ya nɛreba ge da tɛn'ɛha yɔɔrɛ yele. 9Da dekɛ ya ligiri sun' ya funini poan. 10Ya kenɛ mea poan, da tare ya tapɔtɔ bii dansigihe seyi' bii tagara bii dɔya. Ba wan bo tontona sɛla te a bɔta. 11Teŋsɛka woo te ya paɛ, ɛ ya nɛresoŋɔ zen'an la ya kɛn'ɛra a yire te ya yɛhega ta paɛ. 12Yan kɛn' yire poan, kan' ya som bahɛ dɛ poan. 13Yire la nɛreba han to'e ya bahɛ ya kan'somɔ la bo ba, ge ba han ka to'e ya, luke ya ya sunma'ahom kan'an keŋɛ. 14Yire bii teŋsɛka n ka to'e ya ya kpa'ahe na'ma puuhugo bahɛ ka poan. 15Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te gankerɛ daarɛ Yenɛ wan ta tara Sodom la Gomora teŋhe nɛreba giinle gana teŋkaŋa. 16Behɛ ya, mam tone ya te ya yehe wa, ya ane wo piihe n lagom sanhe poan la, bala wake ya wo bonsɛla la, ge dene ya naana wo dayene la. 17Mini ya te nɛreba wan nyɔkɛ ya tare naba yire, ba wan ŋmɛ' ya zamehegɔ yiya poan. 18Ba wan tare ya keŋɛ teŋbeheradoma la nadoma la zen'enhen mam zuo, te ya tɔgɛ yelesoma la bo bama la sɛba n dagɛ Yudoma la. 19Ba han nyɔkɛ ya, da fabele ya te ya wan yele la dene bii ya wan eŋɛ la wane. Bala ma'an Sea wan ta bo ya yelese'a te ya wan yele. 20La dagɛ yamam n wan ta tɔgɔra ge la dela ya Sɔ' Sea la n wan la tɔgɔra bɔ'ɔra ya. 21Bala ma'an boraa wan koohe a yebega te ba ko' en. Te sɔ wan ta eŋɛ a bia bala. Te nɛreba me ŋmɛregɛ eŋɛ ba sɔdoma la ba madoma bahɛ te ba ko' ba. 22Nɛra woo wan yaɛ ya mam zuo. Ge se'em woo n wan sɛ' ze'ele gura ba'ahegɔ, wan nyɛ' faanrɛ. 23Ba han zɛrɛgɛ ya teŋa kayema, zɔ' ya keŋɛ ya teŋa kayema me. N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te ya kan nyaŋɛ doohe Israel teŋhe zan'an ge te Asaala Dayɔa ta wa'ana. 24Se'em n zamehe ka kpe'em la a pa'ala bii yameŋa ka kpe'em la a daana. 25Bala la son te se'em n zamehe ana wo a pa'ala la, te yameŋa me ana wo a daana la. Ba han yi' yiredaana te Beelzebul yu'yooro ane te ba wan dekɛ bo a yiredoma la. 26Bala, da zɔ' ya dabeem la sɛba n zɛrɛgerɛ ya. Sɛla ka boe te ba vuge ge kan vuke bii ba sogɛ sɛla te la kan yehe na. 27Sɛla te mam yɛta ya lika poan, tɔgɛ ya dɛ wontɛɛŋa poan. Sɛla te ya wom te ba waahom, zom ya gɔhɔgɔ voole te nɛreba wom. 28Da zote ya nɛreba n wan nyaŋɛ ko' ya, ge ba kan ta'an ko' ya sɛɛhe. Zote ya se'em n wan nyaŋɛ sagom ya iinhe la ya sɛɛhe zan'an namehegɔ poan. 29Ba ta'an da niiŋbibihe seyi' kɔbega, ge niihe sena wa kayema ka lutɛ teŋa, te ya Sɔ' Na'ayenɛ mina. 30Ho zuo zonto tare kaanlɛ mɛ. 31Bala, da zote ya dabeem te ya gane niiŋbibihe kekeko. 32Nɛra han ze'ele nɛreba teŋasoka yeti a dela mam nɛra, mam me wan eŋɛ bala n Sɔ' n boe saazuo ha nɛŋan. 33Ge se'em han ze'ele nɛreba teŋasoka yeti a dagɛ mam nɛra, mam me wan eŋɛ bala n Sɔ' n boe saazuo ha nɛŋan. 34Da tɛn'ɛhe ya te mam tare la nɔyenɛ wa'an teŋa wa zuo na. Mam ka tare nɔyenɛ wa'ana ge zaberɛ so'a te mam tare na. 35Mam wa'ana te n bahɛ te dayɔa n zabera ka sɔ, te pugula me zabera la ka ma, te pɔka me zabera la ka dayaama. 36Nɛra dima dela a yiren nɛra. 37Se'em woo n nɔŋɛ a sɔ bii a ma gana mam ka nare te a dɛna mam dɔla. Se'em woo n nɔŋɛ a dayɔa bii a pɔyɔa gana mam me ka nare te a dɛna mam dɔla. 38Se'em n ka sakɛ te a dekɛ a punpuuredɔɔ zi' doohe mam ka nare te a dɛna mam dɔla. 39Bala, se'em woo n bote vom wan ki', ge se'em woo n wan ki' mam zuo, wan vɔna. 40Le yɛ'ɛha, se'em woo n to'e ya, to'e la mam. Ge se'em woo n to'e mam, to'e la se'emdaana n tom mam na la. 41Se'em woo n to'e Yenɛ nɔtɔgɔha te a de nɔtɔgɔha zuo, wan lagom nyɛ' nɔtɔgɔha yɔɔrɛ. Ge se'em woo me n to'e tontɔɔ nɛra, te a de tontɔɔ la zuo, wan lagom nyɛ' tontɔɔ nɛra yɔɔrɛ. 42Se'em me han dekɛ ko'ma'ahega bo se'em n pɔ'ɛ mam nɛreba wa poan te a de mam dɔla zuo, wan to'e a yɔɔrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\