Amatie 12

1Te la yuuɛ Vo'ohogo Daarɛ deyema te Yesu la a dɔlɔba la daa dɔla va'am poan tɔla. A dɔlɔba kom dona te ba aanhom la va'am dia la ɔbera. 2Pariseedoma la n daa nyɛ' dena wa, ba yele en yeti, Behɛ, zina dela Vo'ohogo Daarɛ ge te a dɔlɔba la eta sɛla n dagɛ ba eta. 3Te a lebehe yele ba yeti, Ya ka kaanlɛ David la a nɛreba yɛla ba kom n daa done te ba? 4Enŋa kɛn' Yenɛ Yire la poan te enŋa la a nɛreba la daa dekɛ toolom boroboro obe la. Pa'alegɔ ka bahɛ te ba ɔbega mɛ, han dagana malemadoma la ma'an obere. 5Ya me ka le kaanlɛ Pa'alegɔ la te Vo'ohogo Daarɛ la te malemadoma la daa bɔna Yenɛ Yire la poan tona ge te yele daa kana la? 6Mam yeti ya me te se'em n gane Yenɛ Yire la boe kalom. 7Ya han baŋɛ ne yele ana wa vɔnrɛ, Mam nini tegɛ mɛ la ninbɔn'zɔteba ge dagɛ sɛba n kaanberɛ, ya kan yele sɛba n ka tue te ba tom be'em. 8Asaala Dayɔa la n de Vo'ohogo Daarɛ la Daana. 9Yesu daa bahɛ bilam ge keŋɛ kɛn' la ba zamehegɔ yire poan, 10te nɛra ayema daa bɔna bini te a nu'o ki'. Te Pariseedoma la daa ɛɛra sose'ere te ba wan ta'an sagom a yu'urɛ nya soke en yeti, La de ma'an te ho tebɛ nɛra Vo'ohogo Daarɛ la? 11Te Yesu yele ba yeti, Yamam ayema han tara pehego te ko lu' boko poan Vo'ohogo Daarɛ, ya wan bahɛ kɔ bii ya wan vaɛ kɔ? 12Asaala ka gane pehego? Bala zuo, la de ma'an te ho tom som Vo'ohogo Daarɛ la. 13Te a yele boraa la yeti, Tɛɛn ho nu'o la. Te boraa la tɛɛn kɔ te ko le ana wo kona la. 14Te Pariseedoma la daa yehe yeŋa ta ɛɛra sose'ere te ba wan ta'an ko' Yesu. 15Yesu n daa baŋɛ dena wa, a bahɛ bilam mɛ, te nɛreba kekeko doohe en te a tebɛ ba ban'ahedoma zan'an, 16yele ba te ba da bahɛ te nɛreba baŋɛ en de se'em. 17Wana wa eŋɛ te nɔtɔgɔha Isaiah yetɔgom n dɛna sera: 18Behɛ, mam yameŋa n wana te n loe, mam nini n tegɛ se'em n bala. Mam Sea boe mɛ la en te a wan tare yelemɛŋɛrɛ wa'an teŋhe poan teŋparɛ wa zuo na. 19A kan nyabera bii a dɔla sɔya zuto vɔɔla. 20A kan kɔ'ɛ mɔseko n pon nyure bahɛ bii a kiŋɛ bugum sebo n dite finfiinhe bahɛ, a wan lo' a suunre poan te yelemɛŋɛrɛ tona. 21Nɛresɛba teŋhe n zaan ma'ɛn ba mɛhe gura la enŋa. 22Te nɛreba basɛba daa tare nɛra ayema te a dɛna fowa ge dɛna gɔɔŋɔ te bonbɛ'ɛhe me dɔla en wa'an Yesu zen'an na. Te a tebɛ en te a tana tɔgɔra ge nyɛta. 23Te la eŋɛ nɛra woo pakerɛ te ba yeti, Ena wan ta'an de'a David Dayɔa? 24Ge Pariseedoma la n wom dɛna, ba yeti, La dela bonbɛ'ɛhe naba Beelzebul n bo en paŋa te a tana sa'aha bonbɛ'ɛhe la. 25Yesu baŋɛ ban daa tɛn'ɛhe sɛla la nya yele ba yeti, Teŋsɛka woo nɛreba han zabɛ yelege taaba teŋsene boe la yoo. Te teŋpeka me bii yire deyema han zabɛ yelege taaba ka ze'ele. 26Dima me han sa'ɛ Dima a zabɛ yelege la a mea. A sɔ'ɔlom wan eŋɛ la wane ze'ele? 27Yamam yeti mam tare la Beelzebul paŋa sa'aha bonbɛ'ɛhe. La han dena bala, ane paŋa te ya nɛreba tara sa'aha ba? Ya nɛreba n wan pa'alɛ ya te yan yele se'em la de sera bii la dagɛ sera. 28Ge mam han sa'aha bonbɛ'ɛhe la Yenɛ Sea paŋa poan, Yenɛ sɔ'ɔlom pon bɔna la ya mɛ. 29Le yɛ'ɛha, nɛra kan ta'an sagom paŋadaana sɔ'ɔlom, han dagana a lo' la paŋadaana la biŋe yia, ge ta'an sagom a sɔ'ɔlom la. 30Hon se'em n ka boe la mam, ka sone la mam. Hon se'em me n ka lagom soŋora tara nɛreba bɔ'ɔra mam, ho dela se'em sa'ahɛ ba. 31Bala n yeti ya te Yenɛ wan bahɛ nɛreba be'em la ba toora woo bo ba. Ge Yenɛ kan bahɛ nɛreba be'em te ba toora a Sea la bo ba. 32A wan bahɛ nɛreba be'em bo ba, ba han toora Asaala Dayɔa. Ge a kan bahɛ nɛreba be'em bo ba, ba han toora Na'ayenɛ Sea la. A kan bahɛ ba be'em bo ba zina bii se'em ma'an ha. 33Tia han wɔna disoŋa, ka dela tisoŋa. Ge tia han wom dibe'ero, ka dagɛ tisoŋa. Tia dia n bahɛ te ho baŋera kan de tisɛka buuri. 34Bonsɛ'doma wa! Ya dela be'emdoma. Bene to ya tɔgɔra sɛla n an soŋa yele? Ya nɔya tɔgɔre la sɛla te ya potɛn'ɛra tɛnsonɛ. 35Nɛrasomɔ potɛn'sonɛ n bahɛ te a tɔgɔra yetɔgɔsomɔ. Nɛrebe'a potɛn'be'a la n bahɛ te a tɔgɔra yetɔgɔbe'ero. 36N yeti ya te gankerɛ daarɛ, nɛra woo wan ta tɔgɛ lan daa eŋɛ se'em te a daa ka tɛn'ɛhe ge tɔgɛ yelese'a woo la. 37Ho yetɔgom n wan fan' hɔ bahɛ ge ho yetɔgom wan le sagom hɔ. 38Te Pariseedoma basɛba la sɛba n pa'ale Pa'alegɔ la basɛba la yele en yeti, Pa'ala, eŋɛ sɛla pa'alɛ tɔ te ho ze'ele Na'ayenɛ na. 39Te a lebehe yele ba yeti, Toonbe'erodoma la nɛresɛba n ka dole Na'ayenɛ n eere sɛla la. Ge mam kan enŋ sɛla pa'alɛ ya, han dagana sɛla n daa eŋɛ nɔtɔgɔha Yona la ma'an. 40Dabeha atan', wontɛɛŋa la yu'uŋɔ te Yona daa bɔna zinho kantɛ pooren. Sɛla wan wɔna bala enŋɛ Asaala Dayɔa. Dabeha atan' te a wan bɔna yɔɔ poan, wontɛɛŋa la yu'uŋɔ. 41Gankere daarɛ la Nineveh teŋa nɛreba wan ta ihege zɛrɛgɛ saŋkana buuri wa. Se'ere n sɔe la, ban daa wom te Yona daa tɔgɔra Na'ayenɛ Yɛla la ba daa tee ba potɛn'ɛra ge se'em n gane Yona bɔna kalam ge te ya ka kɛleha en. 42Pɔgɔnaba se'em n boe Gɔbega Nu'o Bɔba la wan ta ihege gankerɛ daarɛ yele zina nɛreba te ba lu' mɛ. Se'ere n sɔe la, a daa ze'ele la zen'an zaen wa'ana, te a kelehe Solomon n daa tɔgɔre yam yetɔgom la ge te nananawa te se'em n gane Solomon bɔna kalam ge te ya ka kɛleha en. 43Bonbe'a ne han yehe nɛra poan, a ne dɔla la dagale ka poan ɛɛra zen'an te a wan gan'anrɛ vo'ohe ge ka nyɛta. 44Te a nya ne yeti, a wan lebe la zen'an te a daa bɔna la. En ta paɛ la, a nyɛ' te zen'an la ze' la voore ge piihɛ gura se'em n wan kɛn' de poan. 45Te a lebe ta ɛ a taaba bayopɔe sɛba n be'elom gana enŋa mea tare na te ba dekɛ dɛ eŋɛ ba kɛn' a zen'an. Bala, nɛra la yaane yaala gana yia la. La yeti la ana la bala bo zina nɛreba pɔtɔpa wa. 46Yesu n daa kelom tɔgɔra la nɛrekooŋɔ la, a ma la a yebehe daa ze'a yeŋa bɔta te ba tɔgɛ bo en. 47Te nɛra ayema yele en yeti, Ho ma la ho yebehe n boe yeŋa bɔta te ba tɔgɛ bo ho wa. 48Te a lebehe la yeti, Mam ma dela ane? Mam yebehe dela bane? 49Ge te a tɛɛn nu'o pa'alɛ a dɔlɔba la ge yeti, Bana wa n de mam madoma la mam yebehe. 50Sɛba n ete sɛla te mam Sɔ' n boe saazuo ha bɔta n de mam yebega la mam tanya la mam ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\