Amatie 13

1De daarɛ mea te Yesu daa yehe yire la zin'ire mɔgɔrɛ nɔgbenɛ. 2Te nɛrekooŋɔ lagahɛ a zen'en na, te a kɛn' ɔɔnrɔŋɔ poan ge te nɛreba la woo daa ze'a doone. 3A dekɛ magaha yele ba yɛla kekeko yeti, Kaara n daa yehe te a bore. 4N lobere la, bonbuura la basɛba zɔgɛ sore zuo te niihe keŋɛ gɔ' ba zan'an. 5Te basɛba zɔgɛ tanhe zen'en, zen'an n ka tare tentɔnɔ kekeko. Ba yehe kalam. Se'ere n sɔe la tentɔnɔ la ka zo'e bilam. 6Wontɛɛŋa woŋɛ ba te ba ko'ɛ. Se'ere n sɔe la ba daa ka tare nyɛga. 7Basɛba me zɔgɛ gɔn'ɔhe poan te gɔn'ɔhe la zo'e kpare ba. 8Ge basɛba zɔgɛ pɔn'ɔhegɔ zen'an nya wom disoŋa te basɛba wom la kɔbega, te sɛba wom pihiyoobe, te sɛba wom pihitan', gaŋɛ ban dekɛ se'em borɛ la. 9Hon se'em n tare toba kɛleha, kelehe. 10Te dɔlɔba la keŋɛ a zen'en ta yele en yeti, Bene n sɔe te ho tara magaha tɔgɔra bɔ'ɔra nɛreba la? 11A lebehe yeti, Saazuo sɔ'ɔlom la yam dela sɛla n ka nare la yehe yeŋa. A ka dekɛ bɔ bo bama ge a dekɛ la bo la yamam. 12Se'em n tare zo'e la wan nyɛ' pa'ahɛ, ge se'em n ka tare, sɛla te a pon tara la ba wan to'e la a zen'en. 13Se'ere n sɔe te mam tara magaha tɔgɔra bɔ'ɔra ba la dela: Ba nyɛte ge ka baŋera. Ba kelehe ge ka wona, ba me ka bɔkere. 14Bama zuo te Isaiah n daa tɔgɛ sɛla la daa enŋ sera. Kelehe ya malom kelehe, ge ya kan malom bɔkɛ. Behɛ ya malom behɛ, ge ya kan malom nyɛ. 15Bahɛ te nɛrebana wa potɛn'ɛra da tana tɛn'ɛha, bahɛ te ba toba da wona, te ba nini da nyɛta. Han dagana bala, ba nini wan nyɛta, te ba toba wona, te potɛn'ɛra bɔkera, te ba ŋmɛregɛ lebena nyɛ ba tebegɔ. 16Som boe la ya, ya tare ninse'e n nyɛte ge tara tobese'a n wone la zuo. 17N yeti ya yelemɛŋɛrɛ te nɔtɔgɔheba la tontɔɔdoma kekeko daa bote te ba nyɛ' sɛla te yamam nyɛta wa ge ka ta'an nyɛ'. Ge be daa le bɔta te ba wom sɛla te yamam wona wa ge ka ta'an wom. 18Nananawa kelehe ya kaara la makerɛ la vɔnrɛ. 19Bonbuuse'a a n zɔgɛ sore zuo la ane wo nɛra se'em n wom sɔ'ɔlom la yelehom ge ka bɔkɛ. Bonbe'a la n wa'ana fan' sɛla te ba bore a suunre poan la. 20Sɛba n zɔgɛ tanhe zen'en la ane wo nɛra se'em n wom yelehom la ge to'e a kalam la popeelom. 21Ge a ka yuuɛ, a ka tare nyɛga la zuo. Daaŋɔ bii zɛrɛgerɛ han kɛn' bini, yelehom la zuo, a ne bahɛ a la kalam. 22Sɛba me n zɔgɛ gɔn'ɔhe poan la ane wo nɛra se'em n wom yelehom la, ge te zina teŋa wa fabelegɔ la tarega nyɛlom gu' la te la ka zɔ'ɔra pa'aha. 23Ge sɛba n zɔgɛ pɔn'ɔhegɔ zen'an la me ane wo nɛra se'em n wom yelehom la ge bɔkɛ a. Enŋa zɔ'ɔra ge wɔna biila paara kɔbega bii pihiyoobe bii pihitan'! 24Te Yesu daa le dekɛ makerɛ deyema yele ba yeti, Saazuo sɔ'ɔlom an wo boraa kayema n daa lobe bonbuura a va'am poan. 25Ge nɛra woo n ta gan'an ginha, a diŋdaana keŋɛ ta dekɛ mɔɔ biile lobe va'am la poan ge keŋɛ. 26Bonbuura la ta yehe zo'e nya nyɔgɛ poya te mɔɔ biile la me lagom nyɔgɛ poya. 27Te va'amdaana la yamehe keŋɛ ta yele en yeti, Naa, ho daa ka borɛ la dia ma'an ho va'am la poan? Te la eŋɛ la wane te mɔɔ bɔna nini bala? 28Te a lebehe yele ba yeti, Diŋdaana n eŋɛ bala. Te yamehe la soke en yeti, Ho bote te keŋɛ ta vɔn' mɔɔ laa? 29A lebehe yele ba yeti, Aai, ya han ta vɔɔnra mɔɔ la ya wan lagom vɔn' ki' la. 30Bahɛ ya te ba zan'an lagom zo'e te buŋa paɛ. N wan bahɛ te sɛba n kɛ'ɛre la lagahe mɔɔ la bobe ta nyɔ' ge lagahɛ n dia la sun' n baanren! 31A le yele ba makerɛ deyema yeti, Saazuo sɔ'ɔlom la ane wo biile ise'e n de biile pegehe te boraa dekɛ borɛ a va'am poan. 32Bama n de bonpegehe biile woo poan, ge ba han ta zo'e, ba wan gana biilese'a woo te ho borɛ la ge tara yilekanra te niihe kena yagala. 33Ge a le yele ba makerɛ deyema yeti, Saazuo sɔ'ɔlom la ane wo pɔka n dekɛ mi'ihom la zom gaam taaba ŋmɛ' te mi'ihom la kɛn' zom la zan'an te bo ihege la. 34Yesu daa dekɛ la magaha yele nɛrekooŋɔ la yele ana wa zan'an. Sɛla ka boe te a yele ba gee te makerɛ kana nini. 35Bala te nɔtɔgɔha la n daa yelese'em la wan eŋɛ sera: N wan tara la magaha tɔgɔra bɔ'ɔra ya, ge lilige yelese'a n eŋɛ deemen deemen ha la vɔnrɛ pa'alɛ ya. 36Te Yesu bahɛ nɛrekooŋɔ la gee kɛn' yire poan. Te a dɔlɔba la keŋɛ a zen'en ta yele en yeti, Pa'alɛ tɔ mɔɔ la la va'am la makerɛ la vɔnrɛ. 37A lebehe yele ba yeti, Se'emdaana n borɛ bonbuura la dela Asaala Dayɔa la. 38Va'am la me dela teŋa wa zan'an n bala, te bonbuura la me dɛna sɔ'ɔlom la nɛreba. Mɔɔrɔ la me dɛna bonbɛ'a la nɛreba. 39Ge te diŋdaana la, se'em n borɛ mɔɔ la me dɛna sagona la. Buŋa la n de teŋa wa zan'an ba'ahegɔ poan, gee te sɛba n bune la me dɛna Yenɛ soŋoreba. 40Teŋa wa zan'an ba'ahegɔ yeti la ta ana wo mɔɔ la te ba vɔn' nya dekɛ bugum nyɔ' se'em la. 41Asaala Dayɔa la wan ta tom a soŋoreba te ba yehe ta lagahɛ sɛba woo n bahɛ te be'em kɛn'ɛra a sɔ'ɔlom la poan la la sɛba n de yalomdoma la. 42Ba wan nyɔkɛ ba lobe bahɛ bugum peelom poan. Bilam te ba wan kaaha ge ɔbera nyɛna. 43Bala ma'an te tontɔɔdoma la n boe ba Sɔ' sɔ'ɔlom la poan la nya wan nɛɛ woo yentule la. Kelehe ya, sɛba woo n ta toba. 44Saazuo sɔ'ɔlom la an woo toolom lɔkɔ te ba dekɛ sogɛ va'am poan, te boraa kayema keŋɛ ta nyɛ' lɔkɔ la maan dekɛ kɔ pin' te a poorɛ pee te a keŋɛ koohe sɛla woo te a tara nya da' va'am la. 45Le yɛ'ɛha, saazuo sɔ'ɔlom la an woo kɔɔha n eere a toolom lɔgɔrɔ la. 46A han nyɛ' koyema n tare toolom gana, a wan koohe n tare sɛla woo la ta da' ka la. 47Ba'ahegɔ poan, saazuo sɔ'ɔlom la ane wo yoka te ba dekɛ lobe nyɔgɛ zim buuri buuri la. 48Yoka la n daa perɛ la, zim lɔbereba la daregɛ yoka la doe la doone nya zin'ire ganhɛ zimsoma la eŋɛ gbeŋehe poan ge dekɛ zimbe'ero la bahɛ. 49Teŋa ba'ahegɔ poan, la yeti la ta eŋɛ la bala. Yenɛ soŋoreba wan ta wa'ana yelege tontɔɔdoma ge dekɛ potɔpa la 50bahɛ bugum poan. Bilam te ba wan ta kaaha bii ɔbera nyɛna. 51Yesu soke ba yeti, Ya bɔkɛ wana wa zan'an? Ba lebehe yele en yeti, Ɛɛn, 52A yele ba yeti, Bala zuo sɛba n pa'ale pa'alegɔ la woo te ba zamehɛ ba saazuo sɔ'ɔlom la yɛla la ane wo yiredaana n vaɛ a lɔgɔpɔɔlɔ la a lɔgɔkɛgɛhe a bɔ'en yehe na la. 53Yesu n daa ta ba'ahɛ maga ana wa, a daa bahɛ bilam mɛ. 54A daa keŋɛ la a mɛŋa teŋa poan ge pɔhɛ pa'alɛ nɛreba zamehegɔ yiya poan, te la eŋɛ ba pakerɛ te ba yeti, Boraa kana wa nyɛ' yambona wa la bɛɛ? Gee paŋkana wa, a nyɛ' ka la bɛɛ? 55Dagɛ mɛta la dayɔa la n bala? A ma yu'urɛ dagɛ Mari? Dagɛ a yebehe n de Yames la Yosef la Simon la Yudas? 56Dagɛ a tanpa n lagom bɔna la to wa? Bɛha te boraa kana wa nyɛ' wana wa zan'an. 57Ban daa zagahɛ en se'em n bala, ge Yesu yele ba yeti, Nɔtɔgɔha ka tare na'ahegɔ a mɛŋa teŋa la a yire poan ma'an. 58A daa ka eŋɛ yelekerehe zo'e bilam. Se'ere n sɔe la ba daa ka sakɛ bo en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\