Amatie 15

1Te Pariseedoma la pa'alegɔ pa'aleba basɛba la daa ze'ele Yerusalem teŋa poan keŋɛ Yesu zen'en ta soke en yeti, 2Bene te ho dɔlɔba la ka dɔla to sɔdoma yɛla la? Ba han ne yeti ba di', ba ka peere nu'uhe. 3Yesu lebehe yele ba yeti, Bene te ya ganlom Na'ayenɛ pa'alegɔ la, yamam sɔdoma yɛla la zuo? 4Yenɛ daa yeti, Na'aha ho sɔ, la ho ma, la Se'em n pɔ' nɔɔrɛ bahɛ a ma bii sɔ zuo, ko ya en. 5Ge yamam yeti te nɛra han yele a sɔ bii a ma yeti, soŋse'ere woo te ho wan to'e ne mam zen'en la dela bo'olom sebo n yehere bɔ'ɔra Yenɛ 6te se'em kan dekɛ bo'olom la bo a sɔ te la dɛna na'ahegɔ. Dena poan te ya dekɛ Yenɛ yelehom la yi' zaŋa, ya sɔdoma yɛla la zuo. 7Birikɔgɔdoma wa, Isaiah daa tare boorɔ la a porɛ ya yele: 8Nɛrebana wa na'aha mam la ba nɔya ma'an, ge ba suunre zaan mɛ la mam. 9Ba zoolom la te zɔta mam la dela asaala ze'elego te ba zamehɛ. 10Te Yesu daa yi' nɛrekooŋɔ la wa'an a zen'en na yele ba yeti, Kelehe ya soŋa soŋa la ya baŋɛ. 11Sɛla n kɛn'ɛre nɛra nɔɔrɛn ka ganlone en. Ge sɛla n ze'ete a nɔɔrɛn yɛhera na n de ganleŋɔ. 12A dɔlɔba la nya keŋɛ a zen'en ta soke en yeti, Ho mi' te Pariseedoma poorɛ ka pee ban wom sɛla te ho yele la? 13A lebehe yele ba yeti, Mam Sɔ' se'em n bo saazuo ha han ka borɛ bonbuure te ba yehe, ba wan vɔn' ba bahɛ. 14Bahɛ ba, ba dela pa'aleba n de fɔɔhe. Fowa han vɛ'ɛra fowa, ba zan'an lute la boko poan. 15Peter yeti, Yele to makerɛ la vɔnrɛ. 16Yesu soke ba yeti, Ya gaam mɛ? 17Ya ka mi' te sɛla n ze'ete yeŋa kɛn'ɛra nɛra nɔɔrɛn sigere la a pooren nya dɔla a iŋa yeha? 18Ge sɛla n ze'ete nɛra nɔɔrɛn yɛhera na ze'ete la a suunren na, ge bama n de ganleŋɔ. 19Nɛra suunre n bahɛ te a tɛn'ɛha tɛn'ɛyooro n de nɛreba ko'a la kabonhe la yalomtooma la fan' la ponpɔrɔŋɔ la yusagaŋɔ. 20Wana n bahɛ te nɛra ganlona, ge a han ka pee nu'uhe ge di', la ka bahɛ te a ganlona. 21Te Yesu daa bahɛ bilam ge keŋɛ Sidon la Tire teŋhe poan. 22Pɔka kayema n daa de Kanaan teŋa pɔka bɔna bilam keŋɛ a zen'en te nyabera yeti, N Daana, David Dayɔa, zɔ' n ninbɔn'ɔn! Bonbe'a n tare n pɔyɔa nameha. 23Te Yesu ka lebehe yele en se'ere. Te a dɔlɔba la keŋɛ a zen'en ta belom en yeti, Bahɛ te a keŋɛ, te a voole dɔla tɔ. 24A lebehe yele ba yeti, Ba tom mam la Israel piise'ehe n bɔregɛ la zen'en ma'an. 25Pɔka la keŋɛ a zen'en ta dɔnbelɛ teŋa yele en yeti, N Daana, soŋɛ mam! 26A lebehe yele en yeti, La ka ane soŋa te n dekɛ kɔma dia bo ba baahe. 27Pɔka la yeti, Ɛɛn, N Daana, ge baahe ne di' sɛla te ba doma di' gee te la zɔngɛ la mɛ. 28Yesu nya lebehe yele pɔka la yeti, N ma, ho sakerɛ zo'e ya! N sakɛ te n eŋɛ hon bote sɛla la bo ho. Bilam bilam, te a pɔyɔa la nyɛ' a tebegɔ. 29Yesu daa bahɛ bilam mɛ ge doohe Galilee mɔgɔrɛ zen'en tole ge keŋɛ zom zoore zuo ta zin'ire. 30Nɛreba kekeko tara wɔbehe la fɔɔhe la kɔɔrɔnɔ la gɔɔnɔ la ban'ahedoma basɛba kekeko keŋɛ a zen'en, te a tebɛ ba. 31Nɛreba la n daa nyɛ' te gɔɔnɔ la tana tɔgɔra, te kɔɔrɔnɔ la me tana kena, te wɔbehe me tana kena soŋa soŋa, te fɔɔhe me nyɛta la, la daa eŋɛ ba pakerɛ. Te ba pɛngɛ Israeldoma Na'ayenɛ. 32Yesu daa yi' a dɔlɔba la te ba wa'an a zen'en na te a yele ba yeti, Mam tare ninbɔn'ɔn bo nɛreba wa. Dabeha atan' te ba bɔna la mam ge ka di' sɛsɛla. Mam kan sakɛ te ba kon dona kula, daanse'ere ba wan ta lige sore. 33A dɔlɔba lebehe soke en yeti, Bɛha pɔgɔtia wa poan te to wan nyɛ' dia bo nɛrekooŋɔ wa? 34Yesu soke ba yeti, Boroboro ba lɛ te ya tara? Te ba lebehe yeti, Boroboro bayopɔe la zimbibihe fiin wa. 35Te a yele nɛrekooŋɔ la te ba zin'ire teŋa. 36Te a nya dekɛ boroboro bayopɔe la la zim la bo Na'ayenɛ fara ge gɛn'ɛnhɛ bo a dɔlɔba la, te bama me dekɛ tɔnrɛ nɛreba la. 37Te ba zan'an di' tegɛ. Pooren te a dɔlɔba la pin'ihe disɛka n gee la perɛ pitɔ toyopɔe. 38Sɛba woo n daa di' la daa dela boraahe tuha anaahe, ge pɔgɔhe la kɔma pa'ahɛ. 39Yesu n daa keehe nɛrekooŋɔ la, a kɛn' la ɔɔnrɔŋɔ poan keŋɛ Magadan teŋa poan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\