Amatie 16

1Pariseedoma la Saduseedoma basɛba daa wa'an Yesu zen'en magahɛ en behɛ, yele en te a tom yelekerega te la yehe saazuo na. 2A lebehe yele ba yeti, Yene han ma'ɛn, ya ne yeti, Saŋgbana la mɔ'ɛ mɛ, saa be'ere kan ni' 3ge bolika me, Saŋgbana la n ziire ge mɔ'ɛ la, saa wan ni. Ya mi' saŋgbana n ane se'em ge ka mina sɛla n wan eŋɛ saŋkana. 4Toonbe'erodoma la nɛresɛba n ka dole Na'ayenɛ n eere sɛla. Mam kan eŋɛ sɛla pa'alɛ ba, han dagana sɛla n daa eŋɛ Yona la. Te Yesu nya bahɛ ba ge keŋɛ. 5Yesu a dɔlɔba la n daa yakɛ la mɔgɔrɛ la, ge a dɔlɔba la tamɛ ka dekɛ boroboro. 6Yesu yele ba yeti, Mini ya Pariseedoma, la Saduseedoma mi'ihom yele. 7Ba tɔgɔra bɔ'ɔra taaba yeti, Ton ka tare boroboro la zuo n sɔe te a yɛta bala. 8Yesu baŋɛ ban tɔgɔre sɛla la, nya soke ba yeti, Wane te ya tɔgɔra bɔ'ɔra taaba te ya ka tare boroboro? Ya sakerɛ pɔ'ɛ ya. 9Ya kelom ka bɔkɛ? Ya ka tɛnre boroboro banuu la te n daa dekɛ bo nɛreba tuha anuu la, pitɔ to lɛ te ya daa vaɛ sɛla n daa gee la? 10Bii boroboro bayopɔe la te n daa dekɛ bo nɛreba tuha anaahe la, pitɔ to lɛ te ya daa vaɛ sɛla n daa gee la? 11Wane te ya ka baŋɛ te n ka tɔgɔre boroboro yele? Mam yeti se'ere dela ya mina Pariseedoma la Saduseedoma mi'ihom yele. 12Ba nya bɔkɛ te a ka tɔgɔre mi'ihom sebo te ba tara maala boroboro la yele, ge Pariseedoma la Saduseedoma pa'alegɔ te a tɔgɔra. 13Yesu n daa keŋɛ Kaesarea Filipi teŋa poan la, a daa soke a dɔlɔba la yeti, Nɛreba yeti Asaala Dayɔa dela ane? 14Ba lebehe yele en yeti, Sɛba yeti ho dela Yon Ko'sɔɔra la, te sɛba yeti ho dela Eliya, te sɛba me yeti ho dela Yeremia bii ho dela nɔtɔgɔheba la ayema. 15Te a soke ba yeti, Ge yamam, ya yeti mam dela ane? 16Simon Peter lebehe yele en yeti, Hom n de Krista, Se'em te Yenɛ loe la, Yenɛ se'em n vɔe la Dayɔa. 17Yesu lebehe yele en yeti, Simon, Yona dayɔa wa, som bɔna la hɔ. Se'ere n sɔe la, asaala ka yele ho dena wa, ge n Sɔ' n boe saazuo ha n yele ho. 18Ge mam yeti ho te ho dela Peter. Te taŋkana wa zuo te sɛba woo n sakɛ bo mam wan lagahɛ ze'ele. Te kum ka tara paŋa la ba. 19N bo ho saazuo sɔ'ɔlom la kparehega. Te sɛla te ho kpare teŋa wa zuo, la wan kpare saazuo ha la bala. Te sɛla te ho kparege teŋa wa zuo, la wan kparege saazuo ha la bala. 20Te a nya kan'an a dɔlɔba la te ba da yele se'em te enŋa dela Se'em te Na'ayenɛ Loe la. 21Bala ma'an yɛ'ɛha te Yesu daa pɔhɛ tɔgɔra pa'ala a dɔlɔba la yeti a ye' la Yerusalem ge bilam te kpɛ'ɛndoma la malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba wan namehe en ge ko' en ge dabeha atan' daarɛ a wan vo'e a kum mea poan. 22Te Peter tare en lebe kenkɛleŋa ta kan'an en yeti, N Daana, da ne tɛn'ɛhe kona te wana kan ta'an eŋɛ hɔ! 23Te Yesu ŋmɛregɛ yele Peter yeti, Dima wa, zɔ' mam zen'en! Ho ane wo taŋa n beeŋere mam la. Ho ka tɛn'ɛhe Na'ayenɛ potɛn'ɛrɛ n bote se'em ge la de asaala potɛn'ɛrɛ te ho tɛn'ɛha. 24Te Yesu yele a dɔlɔba la yeti, Se'em woo han bote a doohe mam, a zagahɛ a mɛŋa dekɛ a punpuuredɔɔ zi' doohe mam. 25Se'em woo n nɔŋɛ a vom, a wan ki', ge se'em woo n wan ki' mam zuo, wan nyɛ' vom la. 26La ane soŋa te nɛra tara teŋa wa zan'an lɔgɔrɔ ge bɔregɛ a vom? Bii nɛra wan ta'an dekɛ a vom tee la bem? 27Asaala Dayɔa wan wa'ana la a Sɔ' soŋa la, te a Sɔ' soŋoreba doohe en wa'ana te a yɔ' nɛra woo n tom se'em. 28N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te yamam sɛba n se' kalam wa kan ki', ya han ka nyɛ Asaala Dayɔa te a kaara a sɔ'ɔlom la behera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\