Amatie 17

1Dabeha ayoobe n daa tole te Yesu daa tare Peter la Yames la a yebega Yon tole nɛŋa ta zom zoore zuo ba ma'an. 2Bilam te ba daa nyɛ' Yesu te a tee. A nɛŋa daa nyagere mɛ wo yentule la ge te a futo me pelege yere yere wo wontɛɛŋa la. 3Bilam poan te ba nyɛ' Moses la Eliya te ba sɔnhera la Yesu. 4Te Peter yele Yesu yeti, N Daana, la ane soŋa la to n boe kalam wa. Ho han bɔta n wan tin' pagahe setan' bo hon kayema, bo Moses kayema, ge bo Eliya me kayema. 5A kelom tɔgɔra mɛ te saŋgbanɛ nɛɛ wa'ana pin' ba ge te konkore ze'ele saŋgbanɛ la poan na yeti, Mam dayɔba'arɛ n wana, se'em te mam nini tegɛ. Kelehe ya en soŋa soŋa. 6Dɔlɔba la n wom dena wa, dabeem n daa kɛn' ba te ba lu' aliko. 7Te Yesu keŋɛ ta kalom ba ge yeti, Ihege ya, da zɔ' ya dabeem. 8Ba gorege behɛ ka nyɛ' nɛra pa'ahɛ Yesu zuo. 9Ban daa ze'ele zoore la zuo sigera na la, Yesu daa yele ba yeti, Da yele ya se'em sɛla woo te ya nyɛ' la, ge gura ya Asaala Dayɔa la te a ta vo'e a kum la poan. 10A dɔlɔba la soke en yeti, Bene zuo te pa'alegɔ pa'aleba la yeti Eliya wan wa'an yia na? 11Yesu lebehe yeti, La de sera te Eliya wan wa'an yia na maahom sɛla woo. 12Ge mam yeti ya me te Eliya diŋe wa'ana te ba daa ka baŋɛ en ge eŋɛ en sɛla woo te ba bɔta. Sodena mea, te Asaala Dayɔa wan nyɛ' namehegɔ ba nu'uhen. 13Te dɔlɔba la nya daa bɔkɛ te a tɔgɔre la Yon Ko'sɔɔra la yele bɔ'ɔra ba. 14Ban daa ta paɛ nɛrekooŋɔ la poan la, boraa kayema n daa keŋɛ Yesu zen'en ta dɔnbelɛ a nɛŋan 15yele en yeti, N Daana, zɔ' n dayɔa wa ninbɔn'ɔn te a lute la kilenki'ire nyɛta namehegɔ. A daanse'ere ne lu' la bugum zuo bii ko'om poan. 16Te n tare en wa'an ho dɔlɔba la zen'en na te ba ka nyaŋɛ tebɛ en. 17Yesu yele a dɔlɔba la yeti, Yamam a ka tare sakerɛ, nɛreŋmɛlema saŋa buuri wa. Ya bote n bɔna ya zen'en yue la wane? Ya bote n din'inhe suunre la wane? Tare ya bia la paɛ n zen'en na. 18Te Yesu tanhɛ bonbe'a la te ko yehe bia la poan te a ban'an la bahɛ bilam bilam. 19Dɔlɔba la nya keŋɛ a zen'en ba ma'an ta soke en yeti, Bene te to mam ka ta'an sa'ɛ soŋora la te ka yehe? 20Te a lebehe yele ba yeti, Ya sakerɛ n pɔ'ɛ, bala n sɔe te ya ka ta'an sa'ɛ en la. N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te ho sakerɛ han pɔ'ɛ wo biileho peka la, ho ta'an yele zoore wa yeti, Vuruge kalam keŋɛ ke', te la eŋɛ. Sɛla ka boe tɔna bo ya. 21Yenɛ sohoga la zagahɛ mɛŋa ma'an n wan ta'an sa'ɛ bonbɛ'ɛhe sena. 22Ba zan'an n daa ta lagahɛ Galilee teŋa poan la, a yele ba yeti, Ba yeti ba ŋma' Asaala Dayɔa bo la nɛreba. 23Ba wan ko' en ge dabeha atan' daarɛ a wan vo'e. Te sunsagaŋɔ daa wa'an a dɔlɔbala zen'en na. 24Yesu la a dɔlɔba la n daa keŋɛ la Kapernaum teŋa poan, sɛba n to'ohe Yenɛ Yire koba la daa keŋɛ ta soke Peter yeti, Ya pa'ala la yɔɔre Yenɛ Yire koba la? 25Te a lebehe yele ba yeti, Ɛɛn, a yɔɔre. Peter n daa ta kule yire la, Yesu n daa de se'em n daa tɔgɛ yia, soke en yeti, Simon, hon tɛn'ɛhe la dene? Teŋa wa nadoma to'ohe ba koba la bane zen'en? Ba to'ohe la ba mɛhe nɛreba zen'en bii basɛba zen'en? 26Te Peter lebehe yeti, Basɛba zen'en. Te Yesu yele en yeti, Ba nɛreba la bo la yoo. 27Ge tomam ka bote te zagahɛ ba nɔɔrɛ. Bala, dekɛ ho zimbaŋa la ho keŋɛ kolaa ta lobe. Zim sebo te ho nyɔkɛ yia la, ya'ɛ bo nɔɔrɛ te ho wan nyɛ' ligiri se'em n wan seke mam la hon yɔ wa. Dekɛ yɔ' ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\