Amatie 18

1Bala ma'an te Yesu dɔlɔba la daa keŋɛ a zen'en ta soke en yeti, Ane n gane zan'an saazuo sɔ'ɔlom la poan? 2Te a yi' bibila nyɔkɛ en ze'ele ba teŋasoka 3ge yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te ya han ka tee ya mɛhe ana wo kɔmbibihe la, ya kan kɛn' saazuo sɔ'ɔlom poan. 4Bala zuo, se'em n sirihe a mea sige teŋa wo bia wa, enŋa n de se'em gane zan'an saazuo sɔ'ɔlom la poan. 5Nɛra se'em n to'e bia wa wo ena wa mam yu'urɛ poan, a to'e la mam. 6Se'em woo n bahɛ te kɔmbibihe sɛba n sakɛ bo mam tom be'em, la wan ana soŋa bo enŋadaana te ba dekɛ nɛɛrɛ lo' yule a nyugela za'ɛ en bahɛ ko'om poan te a muhɛ. 7Yele boe teŋa wa sɛla n bahere te nɛreba tona be'em la zuo. Yele ana wan bɔna teŋa wa zan'an, ge yele boe nɛra se'em n bahɛ te la wa'ana la. 8Ho nu'o bii ho na'arɛ han bahɛ te ho tom be'em, ŋmaa ba lobe bahɛ. La ane soŋa te ho kɛn' vom poan la nu'yeŋɔ bii wobete yaana hon tare nu'uhe seyi' bii na'ma ayi' ge te ba dekɛ ho lobe bahɛ bugum sebo n ka kiŋire poan. 9Ho niho me han bahɛ te ho tom be'em, kpekɛ bo bahɛ. La an soŋa te ho kɛn' vom poan la niyemɔ nyana hon tare nini iyi' ge te ba dekɛ ho lobe bahɛ bugum poan. 10Mini ya te ya wan behɛ bonbibihe wa ayema yoo. N yeti ya me te ba soŋoreba n boe saazuo ha nyɛte mam Sɔ' n boe saazuo ha nɛŋan daarɛ woo. 11Asaala Dayɔa wa'ana te a fan' la sɛba n bɔregɛ la bahɛ. 12Ya tɛn'ɛhe la dene? Nɛra han tara piihe kɔbega, te koyema loe bɔregɛ, a ne bahɛ pihiwae' la sewae' la bɔ'ɛn gee keŋɛ ta ɛ peseko n bɔregɛ la. 13N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te a han nyɛ' kɔ, a tare popeelom la peyeŋɔ la gana pihiwae' la sewae' la n ka bɔregɛ la. 14Bala poan, ya Sɔ' n boe saazuo ha ka bote a bɔregɛ kɔmbibihe wa ayema. 15Ho sɔɔn han tue ho yele, keŋɛ ta pa'alɛ en a tuure la zen'an, yamam ya yi' la ma'an. A han kelehe, ho fan' ho sɔɔn la mɛ n bala. 16Ge a han ka kelehe, tare nɛra ayema bii bayi' pa'ahɛ keŋɛ te ya ta maalɛ yetɔgom la te nɛra ayema la bii bayi' la wom yelemɛŋɛrɛ la zan'an. 17A han zagahɛ te a kan kelehe, yele ya bo lagaŋɔ. A han zagahɛ ka kelehe ba, eŋɛ en wo se'em n ka mi Yenɛ bii lampootɔ'ɔha la. 18N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ wa, te sɛla te ho kpare teŋa wa zuo, la wan kpare saazuo ha la bala. Te sɛla te ho kparege teŋa wa zuo, la wan kparege saazuo ha la bala. 19N le yɛta ya te yamam bayi' han naa nɔɔrɛ teŋa wa zuo soke sɛla yele, n Sɔ' n boe saazuo ha wan eŋɛ bo ya. 20Bala, zen'an woo te nɛreba bayi' bii batan' lagahɛ ze'a mam yu'urɛ zuo, mam boe la ba mɛ. 21Te Peter keŋɛ Yesu zen'en ta soke en yeti, N Daana, n sɔɔn han tue mam, sugumnɔɔren bo lɛ te n wan di suguru bo en? Sugumnɔɔren boyopɔe? 22Te Yesu lebehe yeti, Dagɛ sugumnɔɔren boyopɔe ma'an, ge mam yeti sugumnɔɔren pihiyopɔe la boyopɔe. 23Bala zuo, saazuo sɔ'ɔlom an woo naba n bote a baŋɛ a yamehe n di' a sama se'em la. 24N daa pɔhɛ kaanlegɔ la, te ba tare a yameŋa kayema n daa di a sanɛ yolɔ tuha wa'an a zen'en na. 25A ka ta'an yɔ' sanɛ la zuo, a daana la daa yeti ba koohe enŋa la a pɔga la a kɔma la sɛla woo te a tara le' a sanɛ la. 26Yameŋa la dɔnbelɛ a nɛŋan belom en yeti, Di suguru bo ɔ gee n wan yɔ' sɛla woo. 27Yameŋa daana la zɔ' a ninbɔn'ɔn ge yeti a bahɛ sanɛ la ge bahɛ en te a keŋɛ. 28Ge yameŋa la n yehe, ta nyɛ' a yameŋa tadaana ayema n di' a sanɛ yolɔ pia. Te a gin' a koŋkore kɛgera ge yeti, Yɔ' n sanɛ la te ho di' la. 29Te a yameŋa tadaana la dɔnbelɛ a nɛŋan belom en yeti, Di suguru bo ɔ ge n wan yɔ' hɔ. 30Ge a zagahɛ ge nyɔkɛ boraa la ta pagɛ te a han ka yɔ', a kan yehe. 31Yameŋa sena la n daa nyɛ' bala la, la daa daan ba, te ba keŋɛ ta yele naba la sɛla woo n eŋɛ la. 32Te naba la yi' yameŋa la yele en yeti, Potɔɔ wa, hon belom la zuo te mam bahɛ ho sanɛ la bo ho. 33Te hon kan ta'an zɔ' ninbɔn'ɔn bo ho yameŋa tadaana la wo mam zɔ' ninbɔn'ɔn bo ho se'em la? 34Te a daana la sunsunya nyie te a dekɛ en tehɛ te ba pagɛ en. A han ka nyaŋɛ yɔ', ba da yo'ɛ en bahɛ. 35Se'em han ka di suguru bo a tadaana la a suunre zan'an, mam Sɔ' n boe saazuo ha yeti a ta eŋɛ nɛra woo la bala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\