Amatie 19

1Yesu n daa ta tɔgɛ wana wa ba'ahɛ la, a bahɛ Galilee teŋa mɛ ge yakɛ Yordan Kolaa la keŋɛ Yudea teŋa poan. 2Nɛrekooŋɔ doohe en te a daa tebɛ ba bilam. 3Pariseedoma basɛba nya keŋɛ a zen'en te ba magahɛ en behɛ, soke en yeti, La de ma'an te boraa pɔga han eŋɛ sɛla a lebehe en? 4Te a lebehe yele ba yeti, Ya ka kaanlɛ te pin'ileŋɔ la Na'ayenɛ yuun naam boraa la pɔka 5ge le yeti, Yele dena wa zuo, boraa wan bahɛ ka sɔ la ka ma, ge dekɛ ka mɛŋa naɛ boyena la ka pɔga, te ba bayi' la lebege bonyenɛ 6Bala, ba ka le de'a bayi', ge ba nya dela ayena. Bala zuo, sɛla te Na'ayenɛ n dekɛ lagom taaba, da bahɛ te nɛra yelege la. 7Te ba soke en yeti, Ge wane te Moses yeti boraa dekɛ pɔgɔlebehegɔ gɔŋɔ bo a pɔga ge lebehe en? 8Yesu lebehe yeti, Ya suunre n kanbɛ la zuo, te Moses sakɛ te ya lebeha ya pɔgɔba. Pin'ileŋɔ poan, la daa ka ane wana. 9Mam yeti ya te se'em n lebehe a pɔga ge le di' kayema sɛla zuo, han dagana ka dela pɔgɔyaalega, boraa la ton la yalomtooma. 10Te a dɔlɔba la yele en yeti, La han dɛna bala bo boraa la a pɔga, la ane soŋa te ho da di' pɔga bii ho ele sera. 11Yesu lebehe yeti, Dagɛ nɛra woo n ta'an to'e pa'ale kona wa, han dagana bama basɛba te ba bo a. 12Ba dɔgɛ sɛba te ba ana wo ba lakɛ ba mɛ la, te nɛreba me lakɛ sɛba, te saazuo sɔ'ɔlom la me zuo te sɛba zagahɛ pɔgɔdire. Se'em n wan nyaŋɛ to'e wana wa, a to'e. 13Te ba nya daa tare kɔma keŋɛ Yesu zen'en te a ta dekɛ a nu'uhe pagalɛ ba zuto ge sohɛ Yenɛ bo ba. Te a dɔlɔba la daa tanhɛ sɛba n tare kɔma la keŋɛ la. 14Yesu yeti, Da daane ya ba. Bahɛ ya te kɔma la wa'an n zen'en na, te saazuo sɔ'ɔlom la dela sɛba n ane wo kɔma wa denɛ. 15En daa dekɛ a nu'uhe pagalɛ ba zuto, a nya bahɛ bilam. 16Boraa kayema daa keŋɛ Yesu zen'en ta soke en yeti, Pa'ala, yelesonɛ dene te n wan eŋɛ ta'an nyɛ' vom sebo n kan ba'ahe? 17Te Yesu yele en yeti, Bene te ho sɔkera mam som yele? La dela ayema ma'an n boe ana soŋa. Ho han bɔta vom sebo n ka tare ba'ahegɔ, dɔla a pa'alegɔ la. 18Te boraa la soke yeti, Pa'ale kone? Te Yesu lebehe yele en yeti, Da ko' nɛra. Da gan'anrɛ la ho tadaana pɔga bii ho tadaana sera. Da zuunra. Da parona. 19Bɔ'ɔra ho sɔ la ho ma na'ahegɔ ge nɔŋɛ ho sɔɔn woo ho mɛŋa la. 20Te boraa le yeti, Pa'alegɔ ana woo mam dole. N wan le eŋɛ la wane pa'ahɛ? 21Te Yesu lebehe yele en yeti, Ho nya han bɔta te ho ba'ahɛ sɛla woo, koohe ho lɔgɔrɔ zan'an la ho dekɛ ligiri la bo nahadoma ge wa'ana doohe mam. Ho han eŋɛ bala, ho wan nyɛ' saazuo toolom lɔgɔrɔ. 22Boraa n daa wom dena wa, a suunre daa sagom mɛ te a daa keŋɛ. Se'ere n sɔe la a lɔgɔrɔ daa zo'e mɛ. 23Te Yesu yele a dɔlɔba la yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te la tɔe te bontata kɛn' saazuo sɔ'ɔlom poan. 24N le yɛta ya te la tɔe te bontata kɛn' Yenɛ sɔ'ɔlom poan gana yɔgɔnɛ doohe fupinho yoko poan yehe. 25Dɔlɔba la n daa wom dena wa, la eŋɛ ba pakerɛ te ba soke en yeti, Te ane n nya wan nyɛ' faanrɛ? 26Yesu behɛ ba ge yeti, La tɔe bo la asaala ge la ka tɔe bo Na'ayenɛ. 27Peter lebehe yele en yeti, To bahɛ sɛla woo ge yeti to doohe la hom. Bene n nya boe bɔ'ɔra tomam? 28Yesu yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te saŋsɛka te sɛla woo han ta lebege paalega te Asaala Dayɔa ta zin'an a soŋa na'am gɔŋɔ la poan, yamam sɛba n de mam dɔlɔba la me wan ta zin'an na'am gɔnɔ pia la toyi' poan, gankera Israel yizuto pia la bayi'. 29Te se'em woo n bahɛ a yiya bii a yebehe bii a keendoma bii a tanpa bii a sɔdoma bii a madoma bii a kɔma bii a va'am mam zuo, a wan nyɛ' sɛla n gane kɔbega ge le to'e vom sebo n kan ba'ahɛ. 30Ge sɛba kekeko n nan boe nɛŋa wan lebe pooren ge te sɛba kekeko n nan boe pooren wa wan tole nɛŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\