Amatie 20

1Saazuo sɔ'ɔlom an wo va'amdaana n ihege bolika yu'uŋyu'uŋɔ yehe te a ɛ nɛreba te ba tom a va'amtooma. 2A daa yeti a wan yɔ' ba dabaherɛ yɔɔrɛ ge tare ba keŋɛ a va'am la poan. 3Yene n zom ba'ahɛ te a daa le yehe ta nyɛ' te basɛba ze'a da'a poan ka eta se'ere. 4A yele ba yeti, Ya me keŋɛ ta tom n va'am la tooma ge n wan yɔ' ya sɛla n nare. 5Te ba keŋɛ. Ge a le yehe yene zuo teŋasoka, la yengɛleŋa ta eŋɛ bala. 6Le yehe zanɔɔrɛ ta nyɛ' basɛba te ba ze' da'a la zen'en te a soke ba yeti, Wane te beere yelegɛ daarɛ te ya ze'a kalam ka eta sɛla? 7Ba lebehe yeti, Nɛra n ka yi' to n sɔe te to ze'a. A yele ba yeti, Keŋɛ ya ta lagom tom n va'am la poan. 8Yene nya lu' te va'amdaana la yele a tontoneba kpɛ'ɛma yeti, Yi' kaareba la na la ho yɔ' ba. Pɔhɛ yɔ' sɛba te n tare pooren na la yia. 9A bo nɛresɛba te a tare zanɔɔrɛ bɔba na la dabaherɛ yɔɔrɛ. 10Sɛba te a dekɛ yia la tɛn'ɛhe te ba wan to'e gaŋɛ bala mɛ. Ge a bo ba zan'an la dabaherɛ yɔɔrɛ. 11Ban to'e bala la, ba gogone mɛ 12yeti, Boraa sena wa wa'an la pooren na ton fiin wa, te hon bahɛ te tomam sɛba n ton toonɛ la te wontɛɛŋa wɔlɔgɔ woŋe la lagom dɛna boyena. 13Ge a lebehe yele ba ayema yeti, N zɔ', mam ka eŋɛ ya la potɔɔ. Ya ka sakɛ te ya ton ge to'e la dabaherɛ yɔɔrɛ? 14Tare ya ya yɔɔrɛ keŋɛ. Mam mɛŋa n bote te n bo boraa sɛka te n tare pooren wa'ana la wo mam bo ya se'em la. 15N ka tare sore la n dekɛ n ligiri eŋɛ mam bote se'ere? Mam ka bɛ la zuo te ya nyuuna. 16Bala, poorendaana wan tole nɛŋa, te nɛŋadaana lebe pooren. 17Yesu n daa ta yɛ'a la Yerusalem, a tare a dɔlɔba la pia la bayi' la lebe kenkɛleŋa ta yele ba yeti, 18To ye' la Yerusalem teŋa poan. Bilam te ba wan ta koohe Asaala Dayɔa la eŋɛ malema keendoma la pa'alegɔ pa'ala nu'uhen. Ba wan gankɛ en te ba ko' en, 19ge dekɛ en bo sɛba n dagɛ Yudoma te ba kɛɛre en ge feebe en ge kpa' en punpuuredɔɔ zuo. Ge dabeha atan' daarɛ a wan vo'e a kum poan. 20Zebedee dayɔɔhe ma nya tare a dayɔɔhe la keŋɛ Yesu zen'en ta dɔnbelɛ a nɛŋa bɔta sɛla. 21Yesu soke en yeti, Ho bote la bem? Te pɔka la yeti, Bahɛ te n dayɔɔhe wa ayema ta zin'ire ho zuɔ te ayema la me ta zin'ire ho gɔbega ho sɔ'ɔlom la poan. 22Yesu lebehe yele ba yeti, Ya ka mi' yan sokere sɛla yele. Ya wan ta'an nyu' wanɛ se'ere poan te mam yeti n nyu' la? Ba lebehe yele en yeti, To wan nyaŋɛ. 23Yesu yele ba yeti, Ya wan seren nyu' mam wanɛ la poan. Ge ya zin'ire mam zuɔ bii n gɔbega la, lan dagɛ mam denɛ te n eŋɛ. Zen'sena boe bo la nɛresɛba te mam Sɔ' maahom gura ba la denɛ. 24Dɔlɔba pia la n daa ta wom dena wa, ba sunsunya daa nyie mɛ la sɔɔnrɔ toyi' la. 25Yesu yi' ba zan'an lagahɛ nya yele ba yeti, Ya mi' te sɛba n dagɛ Yudoma nadoma zɛnkere ba mɛhe, ge te ba kpɛ'ɛndoma pɛnregera nɛreba te ba eta sɛla woo te bama bɔta. 26Wana ka ane bala yamam zen'en. Se'em ya poan han bɔta te a dɛna ya kpɛ'ɛma, a dɛna ya yameŋa, 27ge se'em ya poan me han bɔta te a bɔna nɛŋa, a dɛna ya yameŋa. 28Bala mea nɔɔ Asaala Dayɔa ka wa'ana te ba tona bɔ'ɔra en mɛ, ge enŋa tona bɔ'ɔra ba ge dekɛ a vom yɔ' to'e nɛreba kekeko bahɛ. 29Yesu la a dɔlɔba lan daa ta bahɛ Yeriko, nɛrekooŋɔ dɔla ba. 30Fɔɔhe seyi' n daa zin' sore nɔgbenɛ ge wom te Yesu n ye' tɔla nya nyabegɛ yeti, N daana, David dayɔa, zɔ' to ninbɔn'ɔn! 31Te nɛrekooŋɔ la tanhɛ ba te ba go'e voole, te ba sina ge nyabegɛ kekeko yeti, N Daana, David dayɔa, zɔ' to ninbɔn'ɔn! 32Yesu ze'ele ge yi' ba soke yeti, Ya bote n eŋɛ la bem bo ya? 33Ba lebehe yeti, N Daana, to bote to nyɛta mɛ. 34Yesu zɔ' ba ninbɔn'ɔn ge kalom ba nini la. Te i pekɛ bilam bilam ge te ba doohe en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\