Amatie 21

1Yesu la a dɔlɔba la n daa ye' la Yerusalem ge paɛ Betpage teŋa n lɛm Olive Zoore, Yesu tom a dɔlɔba la bayi' 2yeti, Keŋɛ ya teŋsɛka n boe ya nɛŋan wa, te ya wan nyɛ' te ba lo' boŋa la ka bia bilam. Lorege ya se tana bo mam. 3Se'em han soke ya se'ere yele ya en yeti, To Daana la n bote se, ge a wan bahɛ te ya tare na. 4Wana wa daa eŋɛ te la pa'alɛ la Yenɛ nɔtɔgɔha la n daa tɔgɛ se'ere la te la de sera: 5Yele ya Zion teŋa wa, Behɛ, ho naba la n bala yɛ'a ho zen'an na la, ge te a sigehe a mɛŋa yaga boŋa la ka bia zuo la. 6Dɔlɔba la keŋɛ ta eŋɛ Yesu n yeti ba eŋɛ sɛla woo la. 7Ba tare boŋa la la boŋbire la keŋɛ Yesu zen'en nya dekɛ ba futo pagalɛ boŋhe la zuto te Yesu nya ban'. 8Nɛreba kekeko dekɛ ba futo yeregɛ sore la zuo ge te basɛba me aanhom tiihe vɔntɔ yeregɛ sore la zuo. 9Nɛresɛba woo n tole Yesu nɛŋa la, la sɛba n yee a pooren la yuune yeti, Zaarɛ David Dayɔa! Na'ayenɛ wan soŋɛ hon se'em n wa'an a yu'urɛ zuo na wa! Bahɛ te sɛba n boe saazuo ha bo ho zaanrɛ! 10Yesu n ta kɛn' Yerusalem teŋa poan la, la eŋɛ teŋa nɛreba woo pakerɛ te ba soke yeti, An de ena wa? 11Te nɛrekooŋɔ lebehe yeti, A de Yesu, Yenɛ nɔtɔgɔha la n ze'ele Nazaret teŋsɛka n boe Galilee teŋa la. 12Yesu daa kɛn' Yenɛ Yire la poan ta dige sɛba woo n daa koohe ge da'ara lɔgɔrɔ bini la. A tɛnbɛ sɛba n daa teehene ligiri la tebola la dayenkɔɔhɔba la kogohe kpabɛ. 13Te Yesu yele ba yeti, La golehe te, Mam yire la yu'urɛ wan yi'ira la po'ohegɔ yire ge yamam dekɛ dɛ lebege faanreba soka zen'an. 14Te fɔɔhe la wɔbehe keŋɛ a zen'en Yenɛ Yire la poan te a tebɛ ba. 15Te malema keendoma la pa'alegɔ pa'aleba la n nyɛ' yelenyalema la te a eŋɛ la, ge te kɔma vɔɔla Yenɛ Yire la zen'en yeti, David Dayɔa, zaanrɛ! La daa daan ba mɛ. 16Ba soke en yeti, Ho wom kɔma wa n yele se'em wa? Te Yesu lebehe yele ba yeti, Ɛɛn, n wom ya. Ya ka kaanlɛ te, Hom paŋa pon nɛɛ mɛ te kɔma la kɔmbilɛɛhe n pɛngere hom se'em la? 17Te Yesu bahɛ ba bilam ge keŋɛ Betani teŋa poan ta gan'anrɛ. 18A daa ihege la bolika yu'uŋyu'uŋɔ lɛbera Yerusalem teŋa poan te a kom daa dona. 19Te a nyɛ' kenkaŋa te ka zɛ'a sɔrɔɔ nɔɔrɛn te a paɛ ka nyɛ' mu'uro ge nyɛ' la vɔntɔ ma'an. Te a yele tia la yeti, Ho ka le malom wom kenkama. Bilam bilam te kenkaŋa la ki'. 20A dɔlɔba la n da nyɛ' dena wa, la daa eŋɛ ba pakerɛ te ba soke yeti, La eŋɛ la wane te kenkaŋa wa kɔ'ɔn ki' wana kalam? 21Yesu lebehe yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te ya han sakɛ ge ka tɛn'ɛha boyi' boyi', ya ta'an eŋɛ sɛla n gane kenkaŋa wa, ya ta'an yele zoore wa yeti, ihege sige ko'kantɛ wa poan, te la eŋɛ. 22Ya han sakɛ ge sohɛ sɛla yele, ya wan nyɛ' la. 23Te Yesu daa kɛn' Yenɛ Yire zenzagahe la poan ge n ta pa'ala, malema keendoma la kpɛ'ɛndoma keŋɛ a zen'en ta soke en yeti, Bem paŋa te ho tara eta wana wa? Ane n bo ho sore? 24Yesu lebehe yele ba yeti, N wan soke ya sokere deyema ma'an te ya han lebehe yele ma, n wan yele ya sɛla paŋa te mam tara eta wana wa. 25Yon n daa bo'ore ko'om soa la daa yehe la ane zen'en na? La daa yehe la Yenɛ zen'en na bii asaala zen'en na? Te ba yɛta taaba yeti, To han yeti la yahe la Yenɛ zen'en na, a wan soke to yeti, Te bene te ya daa ka sakɛ bo en? 26To kan ta'an yeti la yehe la asaala zen'en na te zote dabeem la nɛreba zuo. Se'ere n sɔe la, nɛreba daa dekɛ Yon yi' la nɔtɔgɔha. 27Bala te ba lebehe yele Yesu yeti, To ka mi'. Te a yele ba yeti, Mam me kan yele ya sɛla paŋa te mam tara eta wana wa. 28Ya tɛnhe la bem? Boraa kayema n daa boe tara kɔma bayi', ta yele keema la yeti, N bia, keŋɛ ta tom va'am la tooma zina. 29Bia la lebehe yeti, Mam kan nyaŋɛ. Ge te a le tɛn'ɛhɛ keŋɛ. 30Boraa la nya keŋɛ yebega la zen'en ta yele en n yele keema la se'em la. Te a lebehe yele en yeti, N wan keŋɛ. Ge a ka keŋɛ. 31Bana bayi' wa, ane n eŋɛ sɛla te ba sɔ la bɔta? Ba lebehe yeti, Keema la. Yesu lebehe yele ba yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te koba tɔ'ɔhɔba la yalomdoma wan diŋɛ nɛŋa kɛn' Yenɛ sɔ'ɔlom poan ya yia. 32Se'ere n sɔe la Yon n wa'ana te a pa'alɛ ya yelemɛŋɛrɛ sore la, ya ka sakɛ bo en. Ge te koba tɔ'ɔhɔba la yalomdoma sakɛ. Yan nyɛ' te ba tee ba potɛn'ɛra se'em, yamam ka tee ya potɛn'ɛra ge me ka sakɛ bo en. 33Kelehe ya makerɛ deyema. Nɛra ayema n daa tare a va'am, borɛ ge nya mɛ' dangoone kae dɛ ge tun' daamboko te ba ŋmɛkera tiihe wɔla, ge le mɛ' dewoko te ba yaga beha va'am la. A nya dekɛ va'am la bo kaareba te ba tara tona ge yɔɔra ba, ge nya keŋɛ teŋa kayema. 34Go'ohego saŋa n paɛ te a daa tom a yamehe kaareba la zen'en te ba ta to'e tɔntɛ na bo en. 35Te kaareba la nyɔgɛ a yamehe la ŋmɛ' ayema ge ko' ayema ge lobe ayema la kuga. 36Te a nya tom a yamehe sese'ehe te ba zo'e gana yia la kaareba la zen'en. Te kaareba la le eŋɛ ba woo ban daa eŋɛ bana la se'em la. 37Pooren te a nya tom a dayɔa ba zen'en ge yeti, Ba wan bo n dayɔa wa na'ahegɔ. 38Ge kaareba la n ta nyɛ' a dayɔa la, ba yele taaba yeti, Va'amdaana la dayɔa la n wan ta vaɛ a sɔ lɔgɔrɔ la n wana. Bahɛ ya te to ko' en ge ta sɔna sɛla woo. 39Te ba nyɔkɛ en tare yehe yeŋa ta ko'. 40Bala la, va'amdaana la han keŋɛ, a wan eŋɛ kaareba la la wane? 41Te ba lebehe yeti, A wan ko' nɛrebɛ'ɛhe wa ge to'e a va'am la maan bo kaaresɛba n wan bɔ'ɔra en a tɔntɛ yuuma woo te ba kɔɔra. 42Te Yesu yele ba yeti, Ya nan ka kaanlɛ Yenɛ gɔŋɔ la n yele se'em la? Kugu se'ere te mɛteba zagahɛ la, denɛ en ta dɛna ɛnberɛ kugure. Na'ayenɛ n tom dena wa, te to beha te la dɛna nyalema to ninin. 43Bala la, n yeti ya te Yenɛ wan to'e a sɔ'ɔlom la ya zen'en dekɛ bo nɛresɛba n wan wɔna Yenɛ sɔ'ɔlom dia. 44Se'em n lu' kugudena wa zuo wa kɔ' yema yema, ge se'em te de lu' a zuo de wan ŋmaɛ en. 45Malema keendoma la Pariseedoma n daa ta wom Yesu magaha wa, ba baŋɛ te a tɔgɔre la bama yele. 46Te ba ɛɛra sose'ere te ba wan ta'an nyɔkɛ en ge ba zote la nɛrekooŋɔ la. Se'ere n sɔe la, nɛreba la daa dekɛ Yesu yi' en la Na'ayenɛ nɔtɔgɔha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\