Amatie 22

1Yesu daa le dekɛ la magaha tɔgɛ bo ba yeti, 2Saazuo sɔ'ɔlom ane wo naba n ete pɔgɔdire de'eŋɔ bɔ'ɔra a dayɔa la. 3A nya tom a yamehe te ba yi' nɛreba te ba wa'an de'eŋɔ la na, te nɛreba la zagahɛ. 4A nya le tom yamehe kekeko ge yele ba yeti, Yele ya sɛba te n yi' la te ba wa'ana. N ko' n lɔlehe la n niikanra te sɛla woo ba'ahɛ ya te ba wa'an de'eŋɔ la na. 5Ge ba ka kelehe en ge te ayema yara a va'ame te ayema me yara a tooma. 6Basɛba la me gin' a yamehe la tom ba sɛla n ka ane soŋa ge ko' ba. 7Naba la sunsunya nyie. A bahɛ te a zabzabereba keŋɛ ta ko' sɛba n ko' a yamehe la ge nyɔ' ba teŋa la. 8A nya yele a yamehe sese'ehe la yeti, Pɔgɔdire de'eŋɔ la maahom ya ge sɛba te n yi' la mɛ dagɛ ne sɛba n nare te ba wa'an ne na. 9Keŋɛ ya sɔrɔtɔ zuto la ya ta yi' nɛra se'em woo te ya nyɛ' te ba wa'an pɔgɔdire de'eŋɔ la na. 10Te yamehe la yehe sɔrɔtɔ zuto ta lagahɛ nɛresɛba woo te ba nyɛ' tana te saansoma la saanyaalehe pirɛ deo la me'en. 11Ge naba la n ta kɛn' te a behɛ saama la, a nyɛ' boraa kayema te a ka yɛ' pɔgɔdire lɔgɔrɔ. 12A soke en yeti, N zɔ', hon eŋɛ la wane kɛn' kala na ge ka yɛ' pɔgɔdire lɔgɔrɔ? Te boraa la sina. 13Naba la nya yele a yamehe la yeti, Lo' ya a nu'uhe la a na'ma la ya dekɛ en bahɛ lika poan, zen'an te kaahega la nyɛna ɔbega bɔna. 14Te Yesu nya yeti, Ba yi' la nɛreba kekeko ge loe ba fiin wa. 15Te Pariseedoma la daa yehe te ba behɛ ban wan eŋɛ se'em bɛnrɛ en a yetɔgom la poan. 16Ba nya tom ba dɔlɔba la Herodidoma basɛba Yesu zen'en. Ba yele en yeti, Pa'ala, to mi' te hon de birikinte ge pa'ala Yenɛ sore yelemɛŋɛrɛ. Ho ka tare ninkɔ'ɔrɔ i la se'em bii ho kelehe nɛreba tɔgom. 17Yele to ho potɛn'ɛre n de sɛla. La de ma'an te to yɔɔra koba bɔ'ɔra Kaesar bii te da yɔɔra? 18Ge Yesu daa baŋɛ ba tɛn'ɛhebe'o la nya yele ba yeti, Birikɔgɔdoma wa, bene te ya zegera te ya bɛnrɛ ma? 19Dekɛ ya lagasebo te ya tara yɔɔra koba la te n behɛ. Te ba dekɛ lagahɔ la pa'ale en. 20A soke ba yeti, Ane nɛŋa la a yu'urɛ n boe lagahɔ wa poan? 21Ba lebehe yeti, A dela Kaesar la. Te a lebehe ba yeti, Dekɛ ya sɛla n de Kaesar la denɛ bo en ge dekɛ sɛla n de Yenɛ denɛ bo Yenɛ. 22Ban wom dena wa, la eŋɛ ba pakerɛ te ba bahɛ en ge keŋɛ. 23Daan denɛ mea te Saduseedoma, sɛba n ka sakɛ te nɛreba han ki' ba wan le vo'e la, daa keŋɛ Yesu zen'en ta soke en 24yeti, Pa'ala, Moses yele to yeti boraa han di' ge ka tara kɔma ge ki', a sɔɔn di' pɔkɔɔnrɛ la la a dɔgɛ kɔma bo boraa sɛka n ki' la. 25Boraa kayema n daa tare a dayɔseyopɔe. Keema la daa di' pɔga mɛ ge ki'. A daa ki' ge ka tara bia, te se'em n daa dole a poore la daa di' a pɔga la pɔkɔɔnrɛ. 26La daa eŋɛ boyi' la botan' doma la bala ta paɛ boyopɔe daana la, ba zan'an daa di' pɔka la ge ki', ge ka tara kɔma. 27Pooren, te pɔka la me daa ki'. 28Bala, ke'endoma la han ta vo'e, ba zan'an n di' pɔka la, ba ane pɔga n nya ta dɛna ka? 29Yesu lebehe yele ba yeti, Ya tue ya. Se'ere n sɔe la, ya ka mi' Yenɛ gɔŋɔ la n yele se'em bii Yenɛ paŋa n an se'em. 30Ke'endoma vo'ore poan, nɛreba ka ta dita pɔgɔba bii ba ɛɛla sereba. Ba ta ana me wo Yenɛ soŋoreba n bo saazuo ha ka dita pɔgɔba se'em la. 31Ge han dɛna ke'endoma vo'ore poan la, ya ka kaanlɛ Yenɛ n yele ya sɛla la? 32Mam n de Abraham la Isaak la Yakob Yenɛ la. A dagɛ sɛba n ki' Yenɛ ge a dela sɛba n vɔe Yenɛ. 33Nɛrekooŋɔ la n wom a pa'alegɔ wa, la eŋɛ ba pakerɛ. 34Pariseedoma n daa wom te Yesu nyaŋɛ Saduseedoma la te ba ka le tana ya'ara nɔɔrɛ la, Pariseedoma la lagahɛ la taaba. 35Te bama ayema n mi' pa'alegɔ la soŋa soŋa dekɛ sokere dena te a magahɔ en behɛ yeti, 36Pa'ala, pa'alekone a gane zan'an Pa'alegɔ la woo poan? 37Yesu lebehe yele en yeti, Nɔŋɛ Na'ayenɛ ho Yenɛ la la ho suunre zan'an la ho sea zan'an la ho paŋa zan'an. 38Dena n de yia ge dɛna pa'aleseko n gane zan'an. 39Se'ere me n tagalɛ la an wo yia dene la, Ton nɔŋɛ ho tadaana wo hom n nɔŋɛ ho mɛŋa se'em la. 40Pa'alegɔ la woo la Nɔtɔgɔheba la woo dole la pa'ale ana ayi' wa. 41Pariseedoma n daa lagahe la taaba, Yesu soke ba yeti, 42Ya tɛn'ɛhe la dene yehe se'em te Yenɛ loe la? A dela an yaaŋa? Ba lebehe yeti, A dela David yaaŋa. 43A yele ba yeti, Te la eŋɛ la wane te Sea daa bo David yetɔgom te a yi' en a Daana? A yeti, 44Na'ayenɛ daa yele mam daana yeti, Zin'ire n zuɔ wa na, gura te n bahɛ te ho diŋdoma lebege ho tagatɛ. 45Te David nya han yi'ira en a Daana, la wan eŋɛ la wane te a dɛna David yaaŋa? 46Nɛnɛra daa ka le ta'an ya'ɛ nɔɔrɛ. Te de daarɛ mea yɛ'ɛha nɛra daa ka le tɛn'ɛhe te a soke en yele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\