Amatie 24

1Yesu daa bahɛ Yenɛ Yire la mɛ ge yɛ'a te a dɔlɔba la daa keŋɛ a zen'en te ba pa'alɛ en Yenɛ Yire la deto. 2A soke ba yeti, Ya nyɛ' bana waabe wa? Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te kugure deyema me kan ta ge paga de tadaana zuo, ba wan ta gbi' a bahɛ. 3Yesu daa ta zin'an la Olive Zoore zuo te a dɔlɔba la daa keŋɛ a zen'en ba ma'an ta yele en yeti, Yele to se'em ma'an te dena wa zan'an wan ta eŋɛ la sɛla n wan ta pa'ale te ho lebena la teŋa wa ba'ahegɔ poan. 4Te Yesu lebehe yele ba yeti, Behɛ ya soŋa soŋa te nɛra da pan'ahe ya. 5Sɛla n sɔe la, nɛreba kekeko wan dekɛ mam yu'urɛ wa'ana yeti, mam dela Krista, se'em te Na'ayenɛ loe la. Ba wan pan'ahɛ nɛreba kekeko. 6Ya wan wom zaba yɛla ge sɔnha zaba sɔnhega, ge da bahɛ ya te la daan ya. Te yɛla ana wan eŋɛ ge dagɛ la teŋa ba'ahegɔ n paɛ. 7Teŋa kayema wan ihege zabɛ la teŋa kayema, te sɔ'ɔlom me deyema wan ihege zabɛ la sɔ'ɔlom deyema. Kom la teŋmiiŋɔ wan bɔna teŋhe sese'ehe. 8Wana woo ane wo pɔka n virigere la. 9Ba wan dekɛ ya tehɛ te ba zɛrɛgɛ ya ge ko' ya. Teŋa wa nɛreba wan yaɛ ya mam zuo. 10Bala ma'an nɛreba kekeko wan ta bahɛ yelemɛŋɛrɛ la ge tara taaba kɔɔha ge yaɛ taaba. 11Te nɔtɔgɔha ponpɔrɔŋdoma kekeko wan wa'ana pan'ahɛ nɛreba kekeko. 12Pototooma pa'ahegɔ zuo te nɛreba nɔŋerɛ la taaba wan ta bahɛ yoo. 13Ge se'em n sɛ' ze'ele yelemɛŋɛrɛ la poan wa paɛ teŋa ba'ahegɔ poan wan ta nyɛ' faanrɛ. 14Ba wan ta mɔɔlɛ sɔ'ɔlom yelesoma bo teŋa wa woo nɛreba te la dɛna aseradaana bo teŋhe zan'an. Ge teŋa wa ba'ahegɔ wan nya paɛ. 15Daarɛ deyema te ya han ta nyɛ' sɛla n tare sagaŋɔ kena na ze'a toolom zen'an la poan, ya wan mina te nɔtɔgɔha Daniel daa tɔgɛ la yele. Bahɛ ya te se'em n kaanlɛ la wan bɔkɛ. 16La han ta paɛ na, bahɛ te sɛba n boe Yudea teŋa poan la zɔ' zom zɔya zuto ta sogɛ. 17Da bahɛ ya te se'em n yage a yire gɔhɔgɔ sige teŋa dekɛ sɛla. 18Da bahɛ ya te se'em n boe a va'ame lebe kule te a ta dekɛ a fugɔbega. 19La wan ta dɛna ninmɔ'ɔrɛ dabeha aŋa poan bo pɔgɔpoohedoma la pɔgɔse'ehe kɔma n nan mɔgɔre. 20Sohɛ ya Na'ayenɛ te ya le'ehegɔ wa de eŋɛ sapɔlɔgɔ beere bii Vo'ohogo Daarɛ. 21Te nɛreba wan ta nyɛ' namehegɔ dabaherɛ aŋa poan te la gana namehe seko te ba nyɛ' teŋa wa pin'ileŋɔ poan na wa paɛ zina. Sɛla bala mɛ pon le malom eŋɛ. 22Yenɛ han ka yehe ne dabeha la fiin bahɛ, nɛnɛra kan vo'e ne. Ge sɛba te a loe la zuo, a yehe ba. 23Bala ma'an nɛra wan ta yele ya yeti, Behɛ ya, Krista la n wana! Bii a boe keha! Da sakɛ ya bo en. 24Te basɛba wan wa'ana parona te bama n de Krista ge nɔtɔgɔha ponpɔrɔŋdoma me wan wa'ana. Ba wan eŋɛ sɛla pa'alɛ te ba ze'ele la Na'ayenɛ zen'en na ge eta yelekerehe te ba ta'an pan'ahɛ la nɛresɛba te Na'ayenɛ loe la, ba han wan nyaŋɛ. 25Behɛ ya, n diŋe yele ya ge te de daarɛ nan ka paɛ. 26Bala, se'em han yele ya yeti, A wa pɔgɔtia ha, da yehe ya. Bii ba han yeti, A wana yire poan, da sakɛ ya bo ba. 27Wo ya n nyɛ' saa ze'ele dapɔya bɔba nyakɛ tole nɛŋa bɔba se'em la, Asaala Dayɔa wan kene poan na. 28Kum n boe zen'an, ziiro lagahe la bilam. 29Sunsagaŋɔ dabeha la han ta tole bilam bilam, Wontɛɛŋa wan sobege, ge te ŋmarega kan nɛɛ, ge te ŋmarebibihe ze'ele saazuo zɔngɛ, te saazuo miina. 30Bala ma'an sɛla wan ta eŋɛ saazuo pa'alɛ te Asaala Dayɔa la lebere na te teŋa woo nɛreba wan kaaha. Ba wan ta nyɛ' Asaala Dayɔa la te a bɔna saŋgbana poan kena na la paŋa la pɛnka kekeko. 31A wan ta bahɛ te a soŋoreba pɛɛnbera tentana yi'ira, ge ba wa lagaha sɛba te a loe la bɔba anaahe la zan'an, teŋa bɔbɔra deyema ta paɛ de ba'ahegɔ. 32Dekɛ ya kenkaŋa wa zamehe sɛla. Ka han ne ta wɔna ge puru vɔnpɔɔlɔ, ya mina te seɔn pɔnre. 33Bala, ya han nyɛ' wana zan'an, ya mina te daanse'ere la pɔnre, la paɛ na ze'a la ya. 34N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te zina nɛreba kan ba'ahɛ ge te wana woo eŋɛ. 35Saazuo la teŋa wan ba'ahɛ, ge mam Yelehom kan malom ba'ahɛ. 36Nɛra ka mi' daanse'ere bii se'em ma'an te la wan eŋɛ. Yenɛ soŋoreba n boe saazuo ha bii a Dayɔa la ka mi'. N Sɔ' la n boe saazuo la ma'an n mi'. 37Lan daa ane se'em Noa saŋa ha la, Asaala Dayɔa lebega poan na ta yeti la ana la bala. 38Saa la n daa nan ka ni' perɛ teŋa wa la, nɛreba dite mɛ ge nyuura ge dita pɔgɔba la ɛɛla sereba, ta paɛ daanse'ere daarɛ te Noa daa kɛn' ɔɔnrɔŋɔ la poan la. 39Ba ka mi' te sɛla wan eŋɛ, te ko'om la nya wa'ana di' ba. Asaala Dayɔa lebega daarɛ na ta yeti la ana la bala. 40Boraahe seyi' wan ta bɔna va'ame te ba wa'ana dekɛ ayema ge ayema bahɛ. 41Pɔgɔhe seyi' wan ta bɔna nɛɛren nɛɛna te ba wa'ana dekɛ ayema ge ayema bahɛ. 42Bala zuo, gure ya soŋa soŋa. Se'ere n sɔe, ya ka mi' se'em ma'an te ya Daana la wan wa'ana. 43Ge baŋɛ ya dena wa, yiredaana han mina nayiga n wan wa'an a yire se'em ma'an na, a wan gura ge kan bahɛ te a kɛn' a yire. 44Bala, ya me maahom gura. Se'ere n sɔe, Asaala Dayɔa wan wa'an la se'em ma'an te ya kan tɛn'ɛhɛ te a wan wa'ana. 45Yameŋa kane n de birikina la yam yameŋa se'em a daana loe en te a beha a yire yamehe ge bɔ'ɔra ba dia dɔla lan sone te ba dita se'em? 46La wan ana soŋa bo yameŋa kaŋa te a daana la han lebe kule na a nyɛ' en te a eta bala. 47N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te a wan dekɛ yire la sɛla woo eŋɛ a nu'uhen. 48Ge yameŋa la han tara potɔɔ ge yele a mea yeti, N daana wa keŋɛ ta kɛn'ɛra yuura mɛ', 49te a nya wan pɔhɛ ŋmɛ'ɛra a yamehe taaba la ge naɛ la daamnyuureba dita ge nyuura. 50Yameŋa la daana wan lebe daarɛ te a kan tara potɛn'ɛrɛ la se'em ma'an te a ka mina na. 51A daana la wan ŋma' en zɔnra zɔnra ge dekɛ en ta lagom birikɔgɔdoma poan, bilam te kaahega la nyɛna ɔbega wan bɔna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\