Amatie 25

1Bala ma'an, saazuo sɔ'ɔlom ta ana mɛ wo pɔgɔsa'ara pia n daa dekɛ ba butoleladoma yehe te ba to'ohe pɔgɔdita la. 2Banuu dela gɔɔnɔ, ge te banuu me dɛna yamdoma. 3Gɔɔnɔ banuu la tare ba butoleladoma ge ka tara kaam pa'ahɛ. 4Te yamdoma banuu la dekɛ kaam lee sɛla poan pa'ahɛ ba butoleladoma la keŋɛ. 5Pɔgɔdita la ka wa'an tɔtɔ na te pugunto la woo daa taregɛ nya gan' ginha. 6Te yu'uŋsunsua, te ba daa soolom yeti, Pɔgɔdita la paɛ na! Yehe ya na to'ohe en! 7Te pugunto la ihege zomehe ba butoleladoma la. 8Te gɔɔnɔ la yele yamdoma la yeti, Eŋɛ ya ya kaam wa bo to, ge to butoleladoma la kiŋire mɛ. 9Ba lebehe yeti, Aai, daanse'ere la kan seke tomam la yamam, ge keŋɛ ya sɛba n koohe kaam la zen'en ta da. 10Ban daa bo la sore yɛ'a te ba da' kaam la, te pɔgɔdita la paɛ na te sɛba n maahom ba'ahɛ la doohe kɛn' ge te ba yo' nayaŋa la. 11Pooren te pugun tona la paɛ na yeti, Naa! Naa! Yo'ɛ ya te to kɛn'! 12Ge pɔgɔdita la lebehe yeti, Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te mam ka mi' ya. 13Yesu le yele ba yeti, Gure ya soŋa soŋa, yan ka mi' de daarɛ bii se'em ma'an te la wan eŋɛ la zuo. 14Le yɛ'ɛha, la wan ana me wo boraa kayema n daa ta yɛ'a zen'an kayema ge yi' a yamehe dekɛ lɔgɔrɔ bo ba te ba beha. 15A daa bo ayema la yolɔ tonuu, bo ayema yolɔ toyi', ge bo ayema yologɔ. A bo ba zona la ba yam n zone se'em. Te a nya keŋɛ a sore la. 16Se'em n to'e yolɔ tonuu la tare a ligiri la ta togohɛ nyɛ' yolɔ tonuu pa'ahɛ. 17Se'em me n to'e yolɔ toyi' la tare a ligiri la ta togohɛ nyɛ' yolɔ toyi' pa'ahɛ. 18Ge se'em n to'e yologɔ la daa keŋɛ ta tun' la boko dekɛ a daana ligiri la pin'. 19La daa yuu mɛ ge te boraa la lebena kaanlɛ ligiri la te a dekɛ bo a yamehe la. 20Boraa sɛka n to'e yolɔ tonuu la tare la yolɔ tonuu pa'ahɛ ge yeti, Naa, ho daa ka bo ma la yolɔ tonuu. Behɛ n nyɛ' yolɔ tonuu pa'ahɛ. 21A daana la lebehe yeti, Ho eŋɛ soŋa, ho dela birikina! Hom n de birikina lɔgɔrɔ fiin wa poan, n wan bo ho lɔgɔrɔ kekeko te ho beha. Wa'ana te to tɔnrɛ lɔgɔrɔ la ge tara popeelom! 22Te boraa sɛka n to'e yolɔ toyi' la me wa'ana yeti, Naa, ho daa ka bo ma la yolɔ toyi'. Behɛ n nyɛ' yolɔ toyi' pa'ahɛ. 23A daana la lebehe yeti, Ho eŋɛ soŋa. Ho dela birikina! Hom n de birikina lɔgɔrɔ fiin wa poan, n wan bo ho lɔgɔrɔ kekeko te ho beha. Wa'ana te to tɔnrɛ lɔgɔrɔ la ge tara popeelom! 24Te boraa sɛka n to'e yologɔ la wa'ana yeti, Naa, mam mi' te ho dela nɛra se'em yɛla n tɔe. Ho kɛ'ɛre la zen'an te ho ka borɛ, ge lagaha zen'an dia te ho ka lobe bonbuula. 25Man zɔ' la dabeem hɔ zuo, te n tare ho ligiri yehe ta tu' boko dekɛ pin'. Behɛ, ho ligiri n wana. 26A daana la lebehe yeti, Ho dela potɔpa la zenyaga! Hon seren baŋɛ te mam kɛ'ɛre la zen'an te n ka borɛ ge lagaha zen'an dia te n ka lobe bonbuula? 27La sone te ho dekɛ ligiri la ta biŋe zen'an te n han lebena te n to'e, n nyɛ' sɛla dɔgɔlɛ. 28Ge daana la yeti ba to'e ligiri la a zen'en bo se'emdaana n tare yolɔ pia la. 29Bala se'em woo n tare wan to'e pa'ahɛ a wan tara gaŋɛ bala. Se'em me n ka tare, sɛla fiin te a tara la, ba wan to'e la a zen'en. 30Ge han dɛna yameŋa yore wa, nyɔkɛ ka ta bahɛ lika poan zen'an te a wan kaaha ge ɔbera nyɛna. 31Asaala Dayɔa han wa'ana la a soŋa la te Yenɛ soŋoreba dɔla en, a wan zin'ire a na'am gɔŋɔ saazuo soŋa la poan. 32Teŋhe woo nɛra wan ta lagahɛ a nɛŋan te a yelege ba yema yema wo duŋkeena n ne yelege boohe piihe poan se'em la. 33A wan yelege piihe la bahɛ a zuɔ ge boohe la me bahɛ a gɔbega. 34Te Naba la wan yele sɛba n boe a zuɔ la yeti, Wa'ana, yamam sɛba te n Sɔ' eŋɛ som bo ya, sɔna ya sɔ'ɔlom la te ba maahom teŋa wa pin'ileŋɔ poan la. 35N kom daa done te ya bo mam dia te n di'. Ko'nyuuro daa tare mam te ya bo mam ko'om te n nyu'. N daa de saana te ya to'e mam ya yiya poan. 36N daa eere la bele te ya yɛlɛ mam futo. N daa bɛn'ɛnre te ya behɛ mam. N daa boe pakadeen te ya wa'ana behɛ mam. 37Yelemɛŋɛrɛ nɛreba la wan nya lebehe yeti, To Daana, wane ma'an te to daa nyɛ' hɔ te ho kon daa dona te tomam bo ho dia bii ko'nyuuro daa tara hɔ te bo ko'om te ho nyu'? 38Wane ma'an te tomam nyɛ' hɔ te ho de'a saana te to to'e ho to yiya poan bii ho ɛɛra bele te tomam bo ho futo te ho yɛ'? 39Wane ma'an te tomam nyɛ' hɔ te ho bɛn'ɛnra bii bɔna pakadeen te tomam wa'ana behɛ hɔ? 40Naba la wan lebehe yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, yan daa eŋɛ sɛla woo bo se'em n pɔ'ɛ mam sɔɔnrɔ wa poan la, ya daa eŋɛ bo la mam. 41A wan nya ta yele sɛba n boe a gɔbega la yeti, Keŋɛ ya mam zen'en, ya se'em te ba wan dige bahɛ la bugum sebo n ka kiŋire poan, zen'an te ba maahom bo sagona la la a soŋoreba la. 42Se'ere n sɔe, mam kon daa done te ya ka bo mam dia te n di'. Ko'nyuuro daa tare mam te ya ka bo mam ko'om te n nyu'. 43N daa de saana te ya daa ka to'e mam ya yiya poan. N daa eere la bele te ya ka bo mam futo. N daa bɛn'ɛnre ge bɔna pakadeen te ya ka wa'ana behɛ mam. 44Ba wan lebehe yeti, To Daana, wane ma'an te tomam daa nyɛ' hɔ te ho kon daa dona bii ko'nyuuro daa tara hɔ bii de'a saana bii bɔta futo bii bɛn'ɛnra bii daa bɔna pakadeen te tomam daa ka soŋɛ hɔ? 45A wan lebehe yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, yan daa zagahɛ te ya ka soŋɛ se'em pɔ'ɛ mam nɛreba wa poan la, ya daa zagahɛ mam bala. 46Ba nya wan kɛn' zen'an n tare namehe seko n ka ba'ahe poan. Ge te tontɔɔdoma la kɛn' zen'an n tare vom sebo n ka ba'ahɛ Na'ayenɛ zen'en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\