Amatie 5

1Yesu n daa nyɛ' nɛrekooŋɔ la, a ihege zom la zoore zuo ta zin'ire. Te a dɔlɔba sɛba n dole a pa'alegɔ la lagahɛ a zen'en na, 2te a pɔhɛ pa'alɛ ba yeti: 3Som wan bɔna la sɛbadoma n baŋɛ te ba dagɛ tontɔɔdoma la, saazuo sɔ'ɔlom la dela ba denɛ. 4Som wan bɔna la sɛbadoma n kele. Yenɛ wan pan'ahɛ ba. 5Som wan bɔna la sɛbadoma n sigehe ba mɛhe, Yenɛ wan dekɛ teŋa wa bo ba. 6Som wan bɔna la sɛbadoma n teregɛ ɛɛra tontɔɔ bɔŋa wo nɛreba n eere dia la ko'om se'em la, Yenɛ wan bahɛ te ba nyɛ' dɛ. 7Som wan bɔna la sɛbadoma n zote ba taaba ninbɔn'ɔn, Yenɛ wan zɔ' ba ninbɔn'ɔn. 8Som wan bɔna la sɛbadoma poorɛ n ka tare dɛngerɔ, ba wan nyɛ' Yenɛ. 9Som wan bɔna la sɛbadoma n eere sunma'ahom, nɛreba wan yi' ba Yenɛ kɔma. 10Som wan bɔna la sɛbadoma te ba zɛrɛgera tontɔɔ bɔŋa zuo, Yenɛ Sɔ'ɔlom la dela ba denɛ. 11Som wan bɔna la ya sɛba te nɛreba wan toora ge parona ge tɔgɔra yetɔgɔbe'ero bɔ'ɔra ya, mam zuo. 12Tare ya popeelom la iŋma'ahom te Yenɛ dekɛ yɔkantɛ biŋe saazuo ge gura ya. Se'ere n sɔe, ba daa zɛrɛgere nɔtɔgɔheba sɛba n daa boe la bala mea. 13Ya ane wo teŋa wa zan'an yaarom la. Te bo zan'anhom la han yehe, ya wan le eŋɛ la wane te zan'anhom la le bɔna? Bo ka le tara toonɛ. Ba nya wan dekɛ bo lobe bahɛ te nɛreba nɛɛra bo zuo tɔla. 14Ya ane wo nɛɛhom bo teŋa wa zan'an. Teŋa n yagɛ zoore zuo kan ta'an sogɛ. 15Nɛra kan laŋɛ butolela ge dekɛ laa vuge ka ze'ele. Ge ba wan dekɛ ka ze'ele la butolela ze'elego zen'en, zen'an te ka wan bo nɛra woo nɛɛhom bɔ'ɔ la poan. 16La dela boyena te ya nɛɛhom la nɛɛ bo nɛra woo. Bala te ba wan nyɛ' toon somse'a te ya eta la nya pɛngɛ ya Sɔ' se'em n boe saazuo ha. 17Da tɛn'ɛhɛ ya te mam wa'an na te n sagom sɛla te Pa'alegɔ la Nɔtɔgɔheba pa'ala la. Mam ka wa'ana te n sagom ba bahɛ mɛ, ge mam wa'ana te n bahɛ te sɛla woo te ba yele la enŋ sera. 18Mam yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te, saazuo la teŋa han ka tole, sɛla te ba golehɛ peka le kan malom tole Pa'alegɔ la poan, gura sɛla woo etegɔ. 19Se'em n ka dole Pa'alegɔ peka la ge me ka pa'ala nɛreba te ba eta la, Yenɛ ka bo en zen'soŋa saazuo sɔ'ɔlom la poan. Ge se'em woo n dole Pa'alegɔ la, ge me pa'ala nɛreba te ba eta la, Yenɛ wan bo en zen'soŋa saazuo sɔ'ɔlom la poan. 20Mam yeti ya te ya birikinte han ka gana pa'alegɔ pa'aleba la Pariseedoma birikinte, ya kan nyaŋɛ kɛn' saazuo sɔ'ɔlom poan. 21Ya daa wom te ba daa yele nɛreba wonse'eren ha yeti, Da ko' nɛra, ge se'em woo n tom dɛ, ba wan gankɛ en. 22Ge, mam yeti ya te se'em woo n eŋɛ sunsunya la a sɔɔn, ba wan tare en ta gankɛ. Le yɛ'ɛha, se'em woo han yi' a sɔɔn yeti, Gɔɔŋɔ wa! Ba wan tare en keŋɛ Yetɔgom Tɔgɔrɔba zen'en. Se'em me n yele a sɔɔn yeti, Bongaaherɛ wa! A wan nyɛ' namehegɔ bugum poan. 23Bala, ho han tara ho bo'olom wa'an kaanbegɔ daka la na, ge tɛɛn te ho tare se'ere la ho sɔɔn, 24bahɛ ho bo'olom la bilam ge keŋɛ ta naɛ la ho sɔɔn la ge lebena dekɛ ho bo'olom la bo Na'ayenɛ. 25Nɛra han tara ho yɛ'a gankereba zen'en, naɛ ya yetɔgom la kalam. Maalɛ ya dɛ yan boe sore la zuo la. Han dagana bala, a wan tara hɔ bo gankereba la te bama me pagɛ hɔ. 26N yeti ho la yelemɛŋɛrɛ te ho han ka yɔ' sɛla woo ba'ahɛ, ho kan yehe. 27Ya wom te ba yeti, Da gan'anrɛ la ho tadaana pɔga bii ho tadaana sera. 28Ge mam yeti ya te se'em woo n behɛ pɔka, ge tɛn'ɛha te ka nare ne enŋa gan'anrɛ la ka a potɛn'ɛrɛ poan, pon gan'anrɛ ka mɛ n bala. 29Bala, ho zuɔ niho han bahɛ te ho tom be'em, kpekɛ bo bahɛ. La an soŋa bo ho te ho iŋa lɔkɔ koyema sagom nyana ho iŋa lɔgɔrɔ zan'an n boe, ge te ba dekɛ ho bahɛ zen'an n tare namehegɔ la. 30Ho zuɔ nu'o han bahɛ te ho tom be'em, ŋmaa kɔ bahɛ. La nyane ho lɔgɔrɛ deyema da bɔna gana ho iŋa zan'an n boe bini ge te ba dekɛ hɔ bahɛ namehegɔ zen'en la. 31La me kelom yeti, Se'em woo n lebehe a pɔga, la sontii a golehɛ pɔgɔlebehegɔ gɔŋɔ bo ka. 32Ge mam yeti ya te boraa han lebehe a pɔga la han dagɛna ka dagɛ birikina, boraa la tue ya la n bahɛ te ka tom yalomtooma la. Ka han le ele yɛ'ɛha, boraa sɛka n di' ka la me ton la yalomtooma. 33Ya me le wom te ba yele nɛreba wonse'eren ha te, Da tara mam yu'urɛ pɔta ponpɔrɔŋɔ pɔtɛ, dɛngera ya Yenɛ la yu'urɛ. 34Ge mam yeti ya te ya han biŋe nɔɔrɛ te ya eŋɛ sɛla, da pɔ' ya. Da pɔ' ya saazuo. Se'ere n sɔe la, la dela Yenɛ na'am gɔŋɔ. 35Da pɔ' ya teŋa wa. Se'ere n sɔe la, la dela Yenɛ na'ma tagalegɔ zen'an. Da pɔ' ya Yerusalem teŋa. Se'ere n sɔe la, la dela Nakantɛ teŋa. 36Da pon pɔ' ya ya mɛhe zuto. Se'ere n sɔe la, ya kan ta'an maalɛ ya zonto koyema te ko lebege pelega bii sabega. 37Bahɛ ya te ya Ɛɛn dɛna ya Ɛɛn, te ya Aai me dɛna ya Aai. Te sɛla te ya le yele pa'ahɛ yehe la bonbe'a la zen'en na. 38Ya wom te la yeti, Niho yɔ niho, nyɛnɛ yɔ nyɛnɛ. 39Ge mam yeti ya te, da lebehe ya be'em bo se'emdaana n tom be'em bo ya. Nɛra han lobe ho zuɔ sapɛnka, le ŋmɛregɛ gɔbega sapɛnka bo en te a lobe pa'ahɛ. 40Nɛra han tare ho keŋɛ naba zen'en te a to'e ho dansika, yɛɛ ho banaa la pa'ahɛ en. 41Nɛra me han pɛnregɛ hɔ te ho keŋɛ mɛɛlɛ deyena, keŋɛ la en mɛɛla ayi'. 42Nɛra han sohɛ sɛla ho zen'en, bo en. Nɛra me han yeti a peŋe sɛla ho zen'en, da mɔŋɛ en. 43Ya wom te la yeti, Ton nɔŋɛ ho tadaana, ge yaɛ ho diŋdoma. 44Ge mam yeti ya te, nɔŋɛ ya diŋdoma ge soha Na'ayenɛ bɔ'ɔra sɛba n zɛrɛgere ya. 45Bala, te ya wan dɛna ya Sɔ' se'em n boe saazuo ha kɔma. Te enŋa n bahɛ te a wontɛɛŋa nyagera nɛresoma la nɛrebɛ'ɛhe zuto boyena ge bɔ'ɔra nɛresoma la sɛba n tone be'em saa. 46Wane te Yenɛ wan yɔ' hɔ, hom han nɔŋɛ sɛba n nɔŋɛ hɔ ma'an? Sɛba n to'ohere koba ane la bala. 47Ho han tɔgɔra bɔ'ɔra ho zɔdoma ma'an, hon eŋɛ sɛla la, ho nyane la ane? Sɛba n ka mi Yenɛ pon eta bala mɛ. 48Dene ya tontɔɔ wo ya Sɔ' n boe saazuo ha n de tontɔɔ se'em la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\